Nieuws

Ministerie vraagt dronevliegers om mee te denken over nieuwe dronekaart

Als onderdeel van de aankomende Europese drone-regelgeving wordt de huidige dronekaart van Nederland op 1 juli 2021 – een jaar na de overgang op de nieuwe regels – vervangen door een nieuwe kaart met drone zones. In deze zones zijn dan minder of juist meer restricties van kracht. Om te bepalen hoe deze zones eruit moeten komen te zien, roept het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dronevliegers en belanghebbenden op om mee te denken. Daartoe worden een tweetal bijeenkomsten georganiseerd. Ook kun je tot medio januari 2020 online je stem laten horen.

Belangen afwegen

Tijdens het participatietraject zones voor drones wordt getracht om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen als het gaat om het vliegen met drones. Veel dronevliegers zullen waarschijnlijk het liefst zo min mogelijk (lokale) restricties krijgen opgelegd, terwijl natuurbeheerders, gevangenisdirecties, burgemeesters, waterschappen, havenmeesters en andere partijen het liefst zien dat er strengere voorwaarden worden gesteld aan het vliegen met drones boven hun grondgebieden. Daarnaast zijn er partijen die graag méér lokale mogelijkheden zouden willen zien, zoals drone testcentra.

Zodra duidelijk is welke belangen er zoal spelen, zal een eerste schets worden gemaakt van de nieuwe kaart met drone zones. Die wordt dan voorgelegd aan de ministers van IenW en Defensie. Zij zullen uiteindelijk gezamenlijk bepalen hoe de nieuwe dronekaart van Nederland eruit komt te zien. Die kaart wordt niet in steen gebeiteld: het zal altijd mogelijk zijn om zones op basis van voortschrijdend inzicht aan te passen. Toekomstig verkochte drones zullen deze kaart in de meeste gevallen ook verplicht in het geheugen moeten meekrijgen.

Het grote voordeel van drone zones is dat deze in principe heel fijnmazig kunnen zijn. Niet een heel Natura 2000-gebied op slot zetten bijvoorbeeld, maar alleen een broedplaats of fourageergebied. Of niet een hele stad uitroepen tot no-fly zone, maar alleen de detentiecentra in die stad. Het gevaar is dat de zonering doorslaat en dat heel Nederland een lappendeken wordt van allerlei kleine zones met verschillende restricties, wat de handhaving en voorlichting ook weer bemoeilijkt.

Bijeenkomsten en online inspraak

Om de verschillende wensen en zienswijzen op te halen worden er een tweetal bijeenkomsten georganiseerd, op 21 en 24 januari 2020. Daarnaast is het mogelijk om tot en met 17 januari 2020 via digitale weg in te spreken. Daarbij ligt het accent echter niet zozeer op de locaties en invulling van de zones zelf, maar meer op de voor- en nadelen van drones. Na afloop van de inspraakronde komt er van 7 februari tot en met 6 maart 2020 nog een mogelijkheid om gemiste zienswijzen en opmerkingen achter te laten.

Het ministerie benadrukt dat het bij het invullen van de nieuwe zonering niet zozeer gaat over de huidige no-fly zones, CTR-gebieden of militaire laagvlieggebieden. Ook wordt meteen al een uitzondering gemaakt voor zogenaamde vitale infrastructuur. Ongeacht de uitkomst van het inspraakproces komen er dus zones met meer restricties, zoals boven waterwingebieden en haven- en industriegebieden. (Onduidelijk is helaas nog of operators in de Specific category hier dan weer uitzonderingen voor kunnen aanvragen en hoe dat in de praktijk gaat werken.)

Laat je stem horen!

Ook al is de nieuwe dronekaart dus voor een groot deel al ingekleurd, toch roept Dronewatch je op om je stem te laten horen. Al was het maar om tegenwicht te bieden aan de ongetwijfeld talloze partijen die op basis van hun onderbuikgevoel menen dat drones zoveel mogelijk aan banden moeten worden gelegd. Meld je dus aan voor één van de bijeenkomsten of stuur via een email je zienswijze in. Dat kan in beide gevallen via de website luchtvaartindetoekomst.nl.

Of je nu tijdens een bijeenkomst of online reageert: we raden je aan om je reactie kort en bondig te houden en duidelijk te benoemen waarom jij vindt dat de nieuwe dronekaart van Nederland niet meteen dichtgetimmerd zou moeten worden met allerlei restricties. Geef ook aan wat jouw eigen belang is en hoe je er zelf voor gaat zorgen dat je geen inbreuk maakt op de privacy van derden en de overlast tot een minimum beperkt. Uiteindelijk is het immers in ieders belang om drones met gezond verstand te blijven inzetten!

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

2 gedachten over “Ministerie vraagt dronevliegers om mee te denken over nieuwe dronekaart

 • Jan Reus

  Toekomstig verkochte drones zullen deze kaart in de meeste gevallen ook verplicht in het geheugen moeten meekrijgen.

  Zou ik geen probleem vinden, dan weet ik zeker dat ik goed zit als ik aan het vliegen ben.
  Voor de controlerende ambtenaar zou dat ook mooi zijn als hij/zij hoort dat je met die instelling vliegt.

  Groet Jan Reus.

  Beantwoorden
 • Ingelogd en zojuist mijn stem laten horen bij uiteraard de voordelen van het gebruik van de drones. Hopend dat velen volgen, in de positieve zin en dat dit dan ook daadwerkelijk meegenomen wordt. Toch vrees ik dit enigszins. Vaak worden de regels die gepland staan er gewoonlijk doorheengedrukt en heb je het maar te pikken.
  Persoonlijk hoop ik van harte dat er toch een gulle middenweg gevonden wordt voor zowel mensen met als zonder drones anders denk ik dat je als Nederlandse dronebezitter twee opties hebt…drone verkopen en een andere hobby zoeken of emigreren naar een echt nuchter coulanter land….

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier