Ministerie publiceert uitkomsten meedenksessies drone zones; reageren nog tot 6 maart mogelijk

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een document gepubliceerd waarin de uitkomsten zijn opgenomen van een tweetal meedenkbijeenkomsten over drone zonering. Het is nog tot 6 maart mogelijk om te reageren op de uitkomsten. Daarna wordt de opbrengst van het inspraakproces voorgelegd aan minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en staatssecretaris Barbara Visser (Defensie), die in samenspraak de nieuwe dronekaart van Nederland gaan invullen.

Zonering

Het participatietraject ‘zones voor drones’ maakt onderdeel uit van de introductie van de Europese drone-regelgeving. Belangrijk onderdeel van deze EU droneregelgeving is de zogenaamde zonering. Lidstaten krijgen de mogelijkheid om zones aan te wijzen waar het vliegen met drones aan banden wordt gelegd of waar er juist meer mogelijkheden komen om met drones te vliegen, zoals bijvoorbeeld modelvliegterreinen en drone-testcentra.

Om zo goed mogelijk in kaart te brengen welke belangen de verschillende stakeholders hebben bij deze zogenaamde drone zones heeft het ministerie medio januari een tweetal meedenkbijeenkomsten georganiseerd, waar betrokkenen werden uitgenodigd om mee te denken over de komende drone zones. Dat heeft geresulteerd in een samenvatting waarin alle zienswijzen naar voren komen.

In totaal kwamen zo’n 60 deelnemers opdagen tijdens de bijeenkomsten. Een blik op de deelnemerslijst leert dat er veel verschillende sectoren vertegenwoordigd waren: naast professionele drone-operators, retailers en ontwikkelaars waren er ook vertegenwoordigers van natuurorganisaties, politie, gemeenten, overheidsdiensten en brancheverenigingen zoals DARPAS, KNVvL en AOPA aanwezig. Ook Dronewatch was vertegenwoordigd. Opvallende afwezigen waren vertegenwoordigers van branchevereniging DCRO en van de droneracing-community.

Belangrijkste uitkomsten

In het document met de uitkomsten van de inspraaksessies worden diverse aspecten van de Europese regelgeving in het algemeen en de zonering in het bijzonder besproken. Ook worden de voor- en nadelen van drones in het algemeen weergegeven. Daarna worden de uitkomsten van een aantal casussen opgesomd, waarbij in meer detail wordt ingegaan op verschillende soorten zones.

De meeste betrokkenen zijn op zich positief over de Europese drone-regelgeving. Men verwacht dat er meer mogelijkheden komen voor drone-operators en het is goed dat er qua regelgeving uniformiteit komt tussen de verschillende lidstaten. Daar staat tegenover dat men zich zorgen maakt over de complexiteit van de Europese regelgeving en dat recreatieve dronevliegers en professionals over één kam geschoren gaan worden.

Wat betreft de zonering is de angst vooral dat er alleen maar meer no fly-zones bijkomen en dat de dronekaart van Nederland nog veel gefragmenteerder wordt dan nu het geval is. Aan de andere kant begrijpt men ook de zorgen van bijvoorbeeld natuurbeheerders, bewoners in de buurt van toeristische trekpleisters en organisatoren van grote evenementen. Dat er op bepaalde plaatsen – al dan niet tijdelijk – extra restricties worden opgelegd, daarvoor is ook bij drone-operators begrip. De vraag is dan wel hoe er vervolgens onderscheid gemaakt wordt tussen professionals en hobbyisten.

Een concept dronekaart 2.0 van Nederland zul je niet aantreffen in het document: het ministerie heeft ervoor gekozen om de inspraakmogelijkheid te beperken tot de uitgangspunten van de zonering, om te voorkomen dat er eindeloos gesteggeld gaat worden over de precieze invulling van de drone zones. Daar valt iets voor te zeggen, maar het is wel een gemiste kans dat het ministerie geen openheid geeft over de manier waarop verschillende belangen tegen elkaar zullen worden afgewogen.

Nog een inspraakmogelijkheid

Het ministerie geeft dronevliegers en andere belanghebbenden die niet bij de bijeenkomsten aanwezig konden zijn alsnog de mogelijkheid om in te spreken. Heb jij een duidelijke mening over de drone zones, maar mis je jouw zienswijze in het document? Dan is het nog tot 6 maart mogelijk om te reageren. In een later stadium komen er nog meer feedbackmomenten, maar hoe die er precies uit gaan zien is op dit moment nog niet bekend.

Het ministerie van IenW gaat op basis van het opbrengstdocument en de nog binnenkomende reacties verder met het ontwikkelen van uitgangspunten om tot zones voor drones te komen. Uiterlijk 31 mei 2020 volgt een terugkoppeling en een doorkijk naar het vervolgproces. Uiteindelijk zullen minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie gezamenlijk de invulling van de nieuwe zonekaart bepalen.

Publicatie nieuwe zonekaart

Uiterlijk 1 juli 2021 – dus een jaar na de inwerkingtreding van de Europese drone-regelgeving – zal de nieuwe kaart met drone zones definitief gereed zijn. Overigens met daarbij de notie dat zones kunnen worden aangepast als dat nodig is. Tot die tijd blijft de huidige overzichtskaart van het Kadaster richtinggevend.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

1 gedachte over “Ministerie publiceert uitkomsten meedenksessies drone zones; reageren nog tot 6 maart mogelijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier