Regelgeving

EU droneregels: opleiding & examen verplicht

Op 31 december 2020 wordt de huidige nationale regelgeving voor drones vervangen door Europese regelgeving. Vanaf die datum zullen bijna alle dronevliegers moeten beschikken over een verplicht EU dronebewijs. In het geval van de Open categorie zul je daarvoor één of twee examens moeten afleggen. In het geval van de Specific categorie wordt het huidige RPA-L brevet waarschijnlijk het uitgangspunt.

Basiskennis

Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door Space53

Het uitgangspunt van de EU droneregelgeving is dat alle dronepiloten over enige basiskennis moeten beschikken met betrekking tot het vliegen met drones. Denk daarbij aan kennis van vliegveiligheid, luchtruimbeperkingen, luchtvaartregelgeving, vluchtuitvoeringsprocedures, privacy, verzekering en nog een paar andere zaken.

Vergelijk het met een rijbewijs voor een brommer of auto: als je op een brommer wilt gaan rijden zul je ook eerst een theorie-examen moeten doorlopen. En wie met een auto wil gaan rondrijden moet eerst praktijkervaring opdoen. Dat zelfde geldt vanaf 31 december 2020 voor drones: als je met een drone wilt deelnemen aan het luchtverkeer dan moet je eerst over enige basiskennis beschikken. Daarbij maakt het niet uit of je voor de lol of beroepsmatig gaat vliegen, want de Europese drone-regelgeving maakt geen onderscheid meer tussen recreatief en zakelijk gebruik van drones.

Open categorie: één of twee examens

Wie in Open subcategorie A1 of A3 gaat vliegen (zie ook: in welke categorie kom ik terecht?) hoeft alleen een online training te doorlopen, welke afgesloten wordt door een online examen dat uit 40 multiple choice-vragen zal bestaan. Na het succesvol behalen van dit examen ontvang je een EU dronebewijs dat ook over de grens in andere Europese lidstaten geldig is. Het bewijs heeft een geldigheid van vijf jaar.

Je kunt ervoor kiezen om het dronebewijs voor subcategorie A1/A3 tegen betaling bij één van de Nederlandse opleidingsinstellingen te halen, maar het is ook mogelijk om dit basisdronebewijs via een aanbieder in een ander EU-land te halen, soms zelfs gratis.

Voor vluchten in Open subcategorie A2 zul je een aanvullende opleiding moeten volgen welke wordt afgesloten met een extra examen. Dat examen bestaat uit dertig vragen, af te nemen door een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende opleidingsinstantie. Ook moet je enige praktijkervaring opdoen, maar dat mag op eigen gelegenheid: je hoeft bij de aanvraag van het aanvullende EU dronebewijs voor subcategorie A2 alleen te verklaren dat je de voorgeschreven vliegoefeningen hebt uitgevoerd.

(Check ook ons artikel over de aankomende registratieplicht.)

Uitzonderingen

Er zijn twee uitzonderingen op de examenplicht in de Open categorie. Een eerste uitzondering is gemaakt voor mensen die met een drone gaan vliegen die minder weegt dan 250 gram (MTOW <250g). Voor hen geldt geen examenplicht en volstaat het om de handleiding van de drone door te nemen.

Een tweede uitzondering betreft mensen die aangesloten zijn bij een modelvliegclub. Zij hoeven geen examen af te leggen om met een drone of modelvliegtuig te vliegen boven het grondgebied van de vereniging. De vereniging dient er wel voor te zorgen dat de betreffende leden over de met de overheid afgesproken vaardigheden beschikken om hun vluchten veilig uit te kunnen voeren.

Wat kost het en waar kun je terecht?

Een vraag die veel lezers van Dronewatch bezighoudt is wat het examen voor het EU dronebrevet gaat kosten, en waar je het kunt gaan halen. In Nederland is ervoor gekozen om de opleidingen en examinering over te laten aan marktpartijen. In dit overzicht kun je hun tarieven met elkaar vergelijken.

Het is ook mogelijk om de opleiding en examen in het buitenland te doen en het resulterende bewijs in Nederland te gebruiken: de EU dronebewijzen zijn immers in alle Europese lidstaten geldig. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via de Ierse luchtvaartautoriteit gratis het EU dronebewijs A1/A3 te behalen.

Specific categorie: RPA-L als uitgangspunt

Voor piloten die in de Specific categorie willen gaan vliegen zullen er zwaardere eisen worden gesteld ten aanzien van de minimale theorie- en praktijkkennis. Denk aan het beheersen van luchtvaartcommunicatie, situatiebewustzijn, coördinatie, het toepassen van operationele procedures, probleemoplossend vermogen, et cetera.

Alhoewel het vereiste kennisniveau mede zal afhangen van de beoogde vluchtsoorten is de verwachting dat het huidige RPA-L brevet als uitgangspunt zal worden genomen als het gaat om het borgen van het opleidingsniveau van dronepiloten in de Specific categorie. Of het RPA-L als zodanig blijft bestaan is nog niet duidelijk.

‘Omzetting’ van ROC-light of RPA-L

Beschik je op 31 december 2020 over een ROC-light ontheffing waarvoor je een theorie-examen hebt moeten doen, of over een RPA-L brevet? Dan kun je op een gegeven moment waarschijnlijk bij de overheid terecht voor een online conversiecursus. Na het doorlopen hiervan kun je bij de RDW het EU dronebewijs voor Open subcategorie A2 aanvragen. Onduidelijk is nog wanneer de conversiecursus beschikbaar komt en of er eventuele kosten aan verbonden zijn.

Disclaimer
Aan de informatie in dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. De informatie in dit artikel betreft een interpretatie van de Europese verordeningen 2019/947 en 2019/945.


Interview met Space53-partner Drone Flight Academy

Hoe kijken drone-operators, fabrikanten en andere betrokkenen aan tegen de aankomende regelgeving? In deze artikelserie over de Europese drone-regelgeving laten we steeds een andere partner uit het Space53-netwerk aan bod. In deze aflevering komt Roel van der Wal van Drone Flight Academy aan het woord.

Wat doet Drone Flight Academy? Op wat voor soort cursisten richt het bedrijf zich? Waarin onderscheidt DFA zich van andere opleiders?

“Drone Flight Academy wil graag de dronemarkt helpen met het verkrijgen van de benodigde kennis om drones toe te kunnen passen in het dagelijks werk. Wij zijn een door ILT erkende opleidingsschool voor dronepiloten en bieden naast de wettelijk verplichte opleidingen ook twee toepassingsgerichte opleidingen via een exclusief samenwerkingsverband met DJI UTC.

Wij organiseren momenteel de ROC-Light training onder de naam van Basic opleiding, RPA-L training onder de noemer Advanced en de de toepassingsgerichte opleiding onder de noemer van Expert opleiding.

Onze instructeurs hebben een jarenlange ervaring met onbemande luchtvaart vanuit Defensie of uit de praktijk. Daarnaast hebben we ervaren piloten in dienst die alles weten van bemande luchtvaart. Gecombineerd met een pragmatische aanpak leveren wij deze opleidingen in Twente en omgeving Den Haag (voormalig vliegkamp Valkenburg).”

Hoe denken jullie over de invoering van een verplicht theorie-examen voor (bijna) alle dronevliegers? En wat is jullie mening in het algemeen over de aankomende EU regelgeving?

“Wij zijn blij met de Europese regels. Nu wordt het voor iedereen die een drone gebruikt – ongeacht of iemand er zakelijk dan wel privé mee vliegt – in geheel Europa duidelijk aan welke eisen men moet voldoen. Onze zakelijke klanten kunnen nu in ieder Europees land op basis van dezelfde wet- en regelgeving hun vluchten uitvoeren. Daardoor wordt de marktpotentie groter en de competitie eerlijker.

Daarnaast is het fijn dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van risicobenadering zodat er niet onnodig veel werk zit aan relatief lage risicovluchten, maar dat ook hoger risicovluchten die tot voor kort niet mogelijk waren (BVLOS / NQ) nu uitgevoerd kunnen worden onder duidelijke voorwaarden.

Helaas laat de Europese wet- en regelgeving ruimte voor lokale interpretatie open. Zo is het nog onduidelijk waar je zometeen in Europa een opleiding kan doen en aan welke eisen de opleidingsinstellingen moeten voldoen. De markt is er bij gebaat om via een makkelijke, snelle weg zich te kunnen voorbereiden op de EU wet en regelgeving. Wij kunnen potentiële klanten helaas nog niet exact vertellen hoe het gaat lopen vanaf 1 juli.”

Op welke manier spelen jullie in op de aanstaande introductie van het EU dronebewijs? Wat zijn de grootste obstakels in dit proces?

“Wij zijn op dit moment in overleg met de overheid, andere opleidingsinstellingen en de branchevereniging om duidelijkheid te krijgen welke eisen er worden gesteld aan het kunnen lesgeven in de diverse categorien. Wij willen graag drone gebruikers helpen om op een pragmatische en eenvoudige manier in het bezit te kunnen komen van het EU dronebewijs.”

Is al bekend op welk moment en tegen welke kosten men bij DFA terecht kan voor de nieuwe opleidingen en examens ten behoeve van de Open categorie?

“De kosten zijn afhankelijk van de eisen die de overheid aan de opleidingsinstellingen gaat stellen. Naast het opstellen van de benodigde boekwerken, online systeem en vorm van examinering zijn we afhankelijk van de eisen vanuit de overheid om te zien welke investeringen wij moeten nemen. Zodra die eisen definitief bekend zijn, zullen wij ook onze prijzen communiceren.

De inschatting is dat er online lesmodules zijn voor de open categorie A1-A3, deze worden afgesloten met een online examen. De extra online modules voor de categorie A2 wordt afgesloten met een schriftelijk examen op locatie.”

Wat is jullie advies aan drone-operators die in de Specific categorie willen gaan vliegen? Wat voor opleiding kunnen die het beste volgen?

“Ook hierin zijn we helaas afhankelijk van de overheid. Er zijn veel gelijkenissen te trekken met de huidige werkwijzen onder het ROC. We zijn nog in gesprek met het ministerie van IenW voor wat betreft de definitieve opleidingseisen. Zodra dat bekend is zullen we hierover communiceren.”

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

22 gedachten over “EU droneregels: opleiding & examen verplicht

 • “Een eerste uitzondering is gemaakt voor mensen die met een drone gaan vliegen die minder weegt dan 250 gram. Voor hen geldt geen examenplicht en volstaat het om de handleiding van de drone door te nemen”

  Dit is niet helemaal waar. Dit geldt alleen voor drones in de zogenaamde speelgoedcategorie. Op het moment dat je een camera hebt die persoonskenmerken kan opslaan, of harder kan 19m/s ben je registratie en opleidingsplichtig. (met die snelheid mag je trouwens ook niet meer in A1 vliegen)

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Toch wel. Voor ‘legacy’ drones <250 gram (ook met camera) en voor drones klasse C0 hoef je geen examen te doen, wel moet je jezelf registreren. Tenzij ze inderdaad meer dan 80J aan energie overbrengen in geval van een botsing, zoals bij een racedrone het geval kan zijn, dan val je niet meer in A1. Waar haal jij vandaan dat je met een legacy drone met camera <250 gram anders dan een racedrone (lees: Mavic Mini) wel examen zou moeten doen?

   Beantwoorden
 • Wat ik mij afvraag. De mini weegt 249 gram. Een registratieplaatje zal dit gewicht dan overschrijden? Ook lees ik in de regels dat als er een camera opzit je toch die papieren nodig hebt. En eigenlijk al het speelgoed zit met een camera. is hier al duidelijkheid over?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Als ik jou was, zou ik een sticker plakken, dat mag ook. Als er een camera op zit waarmee je opnamen kunt maken en de drone weegt minder dan 250 gram, dan moet je jezelf wel als dronepiloot registreren, maar je hoeft geen theorie-examen te doen.

   Beantwoorden
   • Frans Nuis

    Hallo ,je hebt tegenwoordig ook plaatjes van minder dan 1 gram dus je komt niet boven de 250 gram.

    Beantwoorden
 • Jeroen Hofland

  Ik wordt al een beetje zenuwachtig. Ik vlieg met een p4 en volgens mij gaat het allemaal een duur plaatje worden… Ook dat er nog steeds zoveel onduidelijkheid is over wat het gaat kosten en wanneer de opleidingen starten vind ik weer typisch des overheid.

  Beantwoorden
 • Charles Webster

  Wat iedereen zich afvraagt naast de kosten is wie dit gaat organiseren en registreren. Als het CBR dit gaat doen wordt het bij voorbaat een bende aangezien zij nu al bijna tegen 9 maanden achterstand lopen met vrachtwagen rijbewijs verlenging. Er is nog niets bekend van exameneisen of welke practische theorie kennis je moet bezitten.

  Beantwoorden
  • helemaal mee eens , en ze hebben alleen maar drukker gekregen want de vaarbewijzen doen ze tegenwoordig ook al.

   Beantwoorden
 • Als de opleidingen maar niet te duur worden… als je enkel je drone gebruikt om vakantiefilmpjes / foto’s te maken zullen weinig mensen bereid zijn een (te) dure opleiding te volgen. Een rondvraag bij vrienden-dronevliegers leerde mij dat meer dan 100 euro ongeveer het maximum is dat ze willen betalen…anders blijven ze ” in het zwart” vliegen…Zien hoeveel de overheden aan dit verhaal willen verdienen ? Slimme landen zullen goedkope opleidingen/examens aanbieden om toeristen te lokken, geld uit te geven en intussen hun goedkoop brevet behalen. Eén zuid europees land is al in die zin aan het nadenken…

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Ongetwijfeld ontstaat er zoiets als ‘EU dronebewijs-toerisme’. Overigens hoef je daarvoor waarschijnlijk niet eens je luie stoel te verlaten, aangezien het basis (A1-A3) examen online wordt afgenomen. En inderdaad, de betalingsbereidheid ligt zo tussen de 50-100 euro, dat bleek ook uit een eerdere enquete die rond de jaarwisseling op Dronewatch werd gehouden.

   Beantwoorden
  • francs van nierop

   welk zuid Europees land denk je daarbij aan ?

   Beantwoorden
  • Maxim Vandevivere

   Wat is de minimum leeftijd voor een online examen ?

   Beantwoorden
 • De FAA rekent voor houders van een CFR 61 certificaat (PPL, CPL, ATPL etc) 0 USD voor het certificaat CFR Part 107 (Remote Pilot sUAS). De enige eis is dat men een online cursus (ook 0 USD) moet volgen, en bij een Flight Instructor een endorsement in het IACRA systeem af te ronden.

  Het registreren van een drone >250g <4kg kost 5 USD voor 3 jaar.

  Beantwoorden
 • Inmiddels nadert 1 juli met rasse schreven maar duidelijkheid over hoe je je zaken op orde moet krijgen is er eigenlijk nog steeds niet….

  Iemand die weet hoe de praktijk gaat werken?

  Beantwoorden
 • Ik ben op zoek naar informatie of een gecertificeerd RPA-L vlieger een overzetting kan doen of een vrijstelling heeft voor de EU opleiding en examen. Ik kan het antwoord hierop helaas niet vinden.

  Iemand die weet hoe hier mee wordt omgegaan ?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Je kunt uitgaan van vrijstelling, maar de ILT moet hier nog definitief duidelijkheid over verschaffen.

   Beantwoorden
   • het ILT doet niks met informatie over de drone regels heb ze al gevraagd maar schuiven elke keer de info terug naar de RDW en die geven ook geen antwoord op vragen over buitenlands behaalde certificaten waarbij de EASA aangeeft dat de RDW ze moet erkennen per slot is dat op europeesch niveau beslist, ook vreemd is ze kunnen in Nederland ( zegt de RDW) geen buitenlandse drone vliegers controleren op hun A1-A3 certificaat.

    Beantwoorden
 • Wat ik me afvraag is, wat vragen ze nu eigenlijk bij zo’n on-line examen? En is het misschien verstandig iemand naast je te hebben die al zo’n examen heeft voltooid? Je mag 3x een examen doen. Is de kans groot dat je betrapt wordt wanneer je nog geen vlieg-brevet hebt? Zelf vlieg ik met een drone van minder als 250g, maar het camera. Uit China, via eBay. Anders toch maar even naar iaa.ie?

  Beantwoorden
 • Rene Hopmans

  Ik wil nu een nieuwe drone kopen dji Mavic air 2
  Mag ik die vliegen met een A1 A3 bewijs
  Want ik hoor allemaal tegenstrijdige informatie
  Rene

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Je mag daarmee vliegen met een A1/A3 bewijs, maar dan zit je wel vast aan Open categorie A3 (150 meter afstand van mensen en bebouwing). Als je ermee in Open categorie A2 wilt vliegen dan zul je ook je A2 certificaat moeten halen. Dan mag je wel dichterbij mensen vliegen (50 meter afstand). Let wel; de Mavic Air 2 mag na 1-1-2023 alleen nog maar in A3 worden gebruikt, omdat de drone nog geen Cx-label heeft.

   Beantwoorden
 • “Vliegbewijs:
  Het vliegbewijs is 5 jaar geldig vanaf de datum dat u het online theorie-examen heeft gehaald. Na 5 jaar doet u opnieuw examen en vraagt u een nieuw vliegbewijs aan. ”
  bron https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/drone/het-vliegbewijs-en-het-exploitantnummer-van-een-drone/aanvragen

  “Na 5 jaar doet u opnieuw examen”? Want na 5 jaar ben je het vliegen verleerd?
  Wie heeft voor deze idiote EU dictatuur gestemd?
  Hoogste tijd voor een Nexit en een grote schoonmaak in ons land.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier