Open brief van Dronewatch aan IenW & Defensie aangaande drone zones

Op 31 december 2020 wordt de Nederlandse regelgeving voor drones vervangen door Europese regelgeving. Als onderdeel van de EU verordening 2019/947 krijgen lidstaten de mogelijkheid om zogenaamde ‘drone zones’ te definiëren, waarin meer of juist minder restricties gelden voor drones. Middels een participatietraject is belanghebbenden om input gevraagd. Via deze open brief wil Dronewatch nog een vijftal aanvullende afwegingen meegeven aan de de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie, die uiteindelijk gezamenlijk invulling zullen geven aan de nieuwe kaart met drone zones.

Hooggeachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, hooggeachte mevrouw Visser,

Het is lovenswaardig dat zowel de drone community als andere belanghebbenden tijdens een online inspraakmogelijkheid en een tweetal meedenkbijeenkomsten door het ministerie van IenW zijn geconsulteerd over de aanstaande drone zonering. Naast het ophalen van de algemene voor- en nadelen van drones was hierin ook ruimte voor een aantal specifieke casussen, waarbij interessante inzichten werden verkregen.

Middels zonering kunnen lidstaten beter inspelen op lokale belangen dan vanuit een Europees perspectief mogelijk is. Die belangen zijn echter zeer uiteenlopend en het zal niet meevallen om een kaart met drone zones op te stellen waar iedereen zich in kan vinden. Ik ben van mening dat het goed is om nog eens extra stil te staan bij de uitgangspunten van drone zonering, voordat het invullen op detailniveau gaat beginnen. Vanuit Dronewatch bied ik u daarom graag een vijftal adviezen aan.

1. Wees transparant over de afwegingscriteria

Helaas heeft het ministerie van IenW nog geen duidelijkheid gegeven over de afwegingscriteria die gehanteerd zullen worden bij het daadwerkelijk invullen van de nieuwe dronekaart. Dronewatch verzoekt u met klem om deze afwegingscriteria en hun weging openbaar te maken, zodat stakeholders beter inzicht krijgen in de vraag waarom er voor bepaalde gebieden al dan niet extra restricties worden ingesteld. Dat zal de acceptatie verhogen.

2. Voorkom fragmentatie

Wie de huidige dronekaart van Nederland bekijkt, ziet een lappendeken van CTR’s, laagvlieggebieden, no-fly zones, restricted areas, kleine (zweef-)vliegvelden, helihavens en natuurgebieden. De dronekaart is nu al behoorlijk complex, en het gevaar is dat de komende zonering leidt tot een nog veel complexere kaart. Dat komt niet ten goede aan de duidelijkheid bij zowel dronevliegers als handhavers. Daarom pleit Dronewatch ervoor om de dronekaart niet te gaan micromanagen. In plaats daarvan bepleiten we de invoering van een algemene gedragscode voor dronevliegers, die middels een brede communicatiecampagne onder de aandacht wordt gebracht.

3. Zie drone zones niet als middel tegen misbruik

Een denkfout die op de loer ligt is dat door het invoeren van gebieden met extra restricties moedwillig misbruik van drones voorkomen kan worden. Maar niets is minder waar. Kwaadwillenden zullen zich niets aantrekken van eventuele extra vliegrestricties en de technologie die ervoor zorgt dat drones de zonering in het geheugen meekrijgen (geofencing) is geen waterdichte technologie. Anders gezegd: met te ingrijpende restricties worden alleen goedwillende drone-operators getroffen. Zie drone zones niet als middel om misbruik te voorkomen, maar als hulpmiddel om dronepiloten die te goeder trouw opereren te ondersteunen bij hun vluchten en voorkom dat de nieuwe dronekaart van Nederland op de meeste plaatsen rood wordt gekleurd.

4. Beloon bedrijven die investeren 

Vanaf 31 december 2020 vervalt het onderscheid tussen particuliere en professionele dronevliegers. Daarvoor in de plaats komen de Open en Specific categorieën. De verwachting is dat veel professionele dronepiloten uiteindelijk zullen gaan vliegen in de Specific categorie. Daarvoor zullen zij wel aanvullende investeringen moeten doen, zoals intensievere opleidingen, uitgewerkte procedures en drones waaraan strengere eisen aan wordt gesteld. Dronewatch vindt dat deze investeringen beloond moeten worden en dat de zonekaart dit ook moet reflecteren. We pleiten dan ook voor een ‘gelaagde’ dronekaart, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen Open en Specific categorie operators en waarbij niet iedereen over één kam wordt geschoren.

5. Richt een drone zone loket op

Het instellen en beheren van drone zones is geen statisch proces. Ten eerste zal voortschrijdend inzicht continu leiden tot aanpassingen in de nog vast te stellen drone zones. Ten tweede komt er de mogelijkheid om rondom calamiteiten, evenementen, manifestaties en grootschalige sportwedstrijden tijdelijke drone zones in te stellen. Om dat te coördineren pleit Dronewatch voor een ‘24/7 drone zone loket’ bij het ministerie van IenW waar burgemeesters terecht kunnen voor het aanvragen van tijdelijke drone zones met minder (of juist meer) mogelijkheden, waarbij voor het toekennen daarvan dezelfde transparante afwegingscriteria worden gebruikt als voor de reguliere drone zones.

Ik hoop dat u deze aanbevelingen ter harte neemt en wens u veel succes bij het opstellen van de ‘dronekaart 2.0’, die hopelijk voldoende ruimte biedt aan de professionele dronesector om talloze maatschappelijk relevante ontwikkelingen mogelijk te maken en aan particuliere drone- en modelvliegers om hun hobby te kunnen blijven beoefenen.

Met dank voor uw aandacht,

Wiebe de Jager
Dronewatch

Deze open brief is ook ingebracht via de online inspraakmogelijkheid aangaande drone zonering op de website luchtvaartindetoekomst.nl. Wil jij ook een reactie achterlaten? Dat kan nog tot 6 maart. 

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

6 gedachten over “Open brief van Dronewatch aan IenW & Defensie aangaande drone zones

 • 2 maart 2020 om 10:18
  Permalink

  Een geweldig duidelijke brief Wiebe!
  Hier staan veel dronevliegers 100% achter, ik in ieder geval wel als hobbyist.

  Ik denk dat niemand dit beter kon verwoorden. Bedankt en hopend op een goede maar vooral duidelijke afloop zodat het drone vliegen sneller geaccepteerd gaat worden.

  Beantwoorden
 • 2 maart 2020 om 16:18
  Permalink

  Dat de meeste drone vliegers met de Specific categorie gaan vliegen lijkt mij niet voor de hand liggend. Gezien er nu heel veel zogezegde ROC-L vliegers zijn.

  Ik voel het nu een beetje in de tekst van” We pleiten dan ook voor een ‘gelaagde’ dronekaart, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen Open en Specific categorie operators en waarbij niet iedereen over één kam wordt geschoren.” dat de open categorie niet serieus zou zijn.

  Dat er een duidelijk drone kaart moet zijn lijkt mij wel erg duidelijk. De gemiddelde handhaver heeft nu al geen idee hoe de wetgeving is.

  Beantwoorden
  • 4 maart 2020 om 16:49
   Permalink

   Helemaal mee eens Gert Jan. Echter door onderscheid te maken tussen de Open en Specific categorie, ga je al gauw denken aan onderscheid tussen professioneel- en recreatieve vliegers. Dat is toch niet de bedoeling in de nieuwe wetgeving ??

   Beantwoorden
 • 2 maart 2020 om 21:22
  Permalink

  Prima brief en blij dat organisaties zoals Dronewatch de belangen van alle drone vliegers behartigen.

  Ik vraag me wel af hoe punt 2 “voorkom fragmentatie” te verenigen is met punt 4 “gelaagde drone kaart” met onderscheid op basis van “licentie”. Dit schept volgens mij weer onduidelijkheid, zowel in handhaving als onder de drone vliegers, die je niet zou moeten willen. Hoezeer ik ook begrijp dat het prettig zou zijn als er een voordeel aan de investering zou zitten, zeker voor die drone vliegers die investeren en geen bedrijfsmatige belastingaftrek en/of BTW teruggave hebben.

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   2 maart 2020 om 21:34
   Permalink

   Goed punt Bob! Daar zit inderdaad een soort van discrepantie. Maar met ‘voorkom fragmentatie’ doel ik vooral op het voorkomen van een soort ‘ministeck-kaart’ van drone zones, met allerlei ieniemieniegebiedjes waar aanvullende restricties gelden.

   Die gelaagdheid waar ik het over heb maakt handhaving inderdaad niet eenvoudiger. Want als je ergens een drone ziet vliegen, dan kun je met het blote oog niet zien of de bestuurder ervan wel over de juiste bevoegdheid beschikt of niet. Maar dat wordt dan hopelijk weer opgelost met Remote ID.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier