Regelgeving

EU droneregels: vanaf 1 januari 2024 nieuwe Cx-labels voor drones

De invoering van de Europese drone-regelgeving op 31 december 2020 betekent gelukkig niet dat je niet meer mag vliegen met je huidige drone(s). Wel komen er vanaf 1 januari 2024 minimale producteisen voor nieuw verkochte drones waarmee in de Open categorie gevlogen wordt. Dit zal via een nieuw Cx- label dat onderdeel wordt van het welbekende CE-keurmerk geregeld gaan worden.

Toevoeging aan CE-markering

Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door Space53

Ongetwijfeld heb je wel eens gehoord van het CE-keurmerk. CE staat voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. Alle fabrikanten die elektronische apparatuur (zoals drones) willen verkopen aan consumenten die zich in de EU bevinden zijn verplicht om hun producten aan minimale eisen te laten voldoen.

Om ervoor te zorgen dat drones in de toekomst op een veilige manier kunnen blijven rondvliegen heeft de Europese Commissie bedacht dat er aanvullende producteisen voor drones moeten komen. Denk aan eisen ten aanzien van geluidsproductie, ontwerp en veiligheid, maximale vlieghoogte en -snelheid, de maximale batterijspanning, enzovoort.

Lees ook: ‘FlightRadar voor drones’ op komst: dit moet je weten

Classificatie afhankelijk van gewicht

Hoe hoger het gewicht van de drone, hoe strenger deze eisen strenger zullen zijn. Om te zien met welke classificatie je te maken hebt bij de aanschaf van een drone komt er een nieuw label: C0 t/m C4 voor drones in de Open categorie, en naar het zich laat aanzien een tweetal aanvullende labels C5 en C6 voor drones in de Specific categorie.

Het nieuwe label wordt een verplichte toevoeging aan de CE-markering. Vanaf 1 januari 2024 moeten drones het label duidelijk zichtbaar op de verpakking en op het toestel hebben staan. Afhankelijk van het label van de drone kom je vervolgens in de Open subcategorieën A1, A2 of A3 terecht, of in het geval van C5 en C6, in de Specific categorie.

Het idee van het label is dat je bij aanschaf van een drone snel kunt zien wat je ermee mag doen en welke aanvullende eisen er aan de piloot worden gesteld. Dit wordt dan ook nader toegelicht in de handleiding die verplicht bij de drone wordt geleverd.

Lees ook: Deze drones beschikken al over een Cx-label

Overgangsregeling

Voor bestaande drones zonder Cx-label is er een overgangsregeling: tot aan 1 januari 2024 kom je in Open subcategorie A1, A2 of A3 (afhankelijk van het gewicht), daarna mag je er alleen nog maar mee in A3 vliegen, uitgezonderd ‘legacy drones’ tot 250 gram: daarmee mag je in A1 actief blijven.

Toestellen zonder Cx-label kunnen na 1-1-’24 wel gewoon in de Specific categorie gebruikt blijven worden, zolang de operator maatregelen treft voor een veilige vluchtuitvoering conform hun operationeel handboek.

Drone klasse C0

Drones in de klasse C0 wegen minder dan 250 gram (inclusief camera en accu), hebben een maximale snelheid van 68 km/uur en mogen maximaal 120 meter hoog vliegen, gemeten vanaf het punt van opstijgen.

Indien de drone beschikt over een follow-me modus dan moet deze binnen een straal van 50 meter van de bestuurder blijven. De drone moet dusdanig ontworpen zijn dat deze een minimaal risico op letsel geeft in geval van een aanvaring met een persoon.

De gebruiker van de drone moet de handleiding doornemen voordat de drone in gebruik wordt genomen. Men hoeft zich alleen te registreren als de drone voorzien is van een camera waarmee opnamen gemaakt kunnen worden. Remote ID is niet verplicht. Het exploitantnummer moet wel op de drone vermeld worden.

Met drones die voldoen aan de eisen voor klasse C0 mag worden gevlogen in Open subcategorie A1. Men mag boven andere mensen vliegen, maar niet boven menigten.

Drone klasse C1

Drones in de klasse C1 wegen minder dan 900 gram (inclusief camera en accu), hebben een maximale snelheid van 68 km/uur en mogen maximaal 120 meter hoog vliegen (ten opzichte van het grondniveau). De drone moet beschikken over een functie die de besturing overneemt op het moment dat de radioverbinding wordt verbroken. Ook moet de drone waarschuwen voor een te lage accuspanning.

De drone moet voorzien zijn van een uniek serienummer, dat tijdens de vlucht samen met het registratienummer van de operator, de actuele positie, vliegsnelheid en de opstijglocatie continu wordt uitgezonden (remote ID).

Verder moet de drone beschikken over een geofencingsysteem dat overweg kan met de drone zones zoals die door de lidstaten worden geïmplementeerd. Indien de drone beschikt over een follow-me modus dan moet deze binnen een straal van 50 meter van de bestuurder blijven. De drone moet dusdanig ontworpen zijn dat deze een minimaal risico op letsel geeft in geval van een aanvaring met een persoon en moet voorzien zijn van navigatieverlichting. Ook worden er eisen gesteld ten aanzien van de maximale geluidsproductie.

De gebruiker van de drone moet beschikken over een EU dronebewijs A1-A3, dat wordt afgegeven na een online examen dat bestaat uit 40 vragen. Verder dient de bestuurder zich te registreren.

Met drones die voldoen aan de eisen voor klasse C1 mag worden gevlogen in Open subcategorie A1. Het vliegen boven andere mensen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Als het per ongeluk toch gebeurd, dan moet de drone zo snel mogelijk worden verplaatst.

Drone klasse C2

Drones in de klasse C2 wegen minder dan 4 kg (inclusief camera en accu), hebben een maximale snelheid van 68 km/uur en kunnen maximaal 120 meter hoog vliegen. De drone moet beschikken over een functie die de besturing overneemt op het moment dat de radioverbinding wordt verbroken. Ook moet de drone waarschuwen voor een te lage accuspanning.

De drone moet voorzien zijn van een uniek serienummer, dat tijdens de vlucht samen met het registratienummer van de operator, de actuele positie, vliegsnelheid en de opstijglocatie continu wordt uitgezonden (remote ID).

Verder moet de drone beschikken over een geofencingsysteem dat overweg kan met de drone zones zoals die door de lidstaten worden geïmplementeerd. Indien de drone beschikt over een follow-me modus dan moet deze binnen een straal van 50 meter van de bestuurder blijven. De drone moet dusdanig ontworpen zijn dat deze een minimaal risico op letsel geeft in geval van een aanvaring met een persoon en moet voorzien zijn van navigatieverlichting. Ook worden er eisen gesteld ten aanzien van de maximale geluidsproductie.

Drones in de klasse C2 mogen uitgevoerd worden als kabeldrone. In dat geval hoeft het systeem geen remote ID uit te zenden. De maximale kabellengte is 50 meter.

De gebruiker van de drone moet beschikken over een EU dronebewijs A1-A3, dat wordt afgegeven na een online examen dat bestaat uit 40 vragen, aangevuld met het EU dronebewijs A2, dat behaald kan worden na een schriftelijk examen van 30 vragen. Verder dient de bestuurder zich te registreren.

Met drones die voldoen aan de eisen voor klasse C2 mag worden gevlogen in Open subcategorie A2. Men moet 30 meter afstand houden van personen op de grond, of 5 meter in het geval van een low-speed mode. Deze low-speed mode moet verplicht aanwezig moet zijn in het geval van een multirotor.

Drone klasse C3

Drones in de klasse C3 wegen minder dan 25 kg (inclusief camera en accu) en kunnen maximaal 120 meter hoog vliegen. De drone moet beschikken over een functie die de besturing overneemt op het moment dat de radioverbinding wordt verbroken. Ook moet de drone waarschuwen voor een te lage accuspanning.

De drone moet voorzien zijn van een uniek serienummer, dat tijdens de vlucht samen met het registratienummer van de operator, de actuele positie, vliegsnelheid en de opstijglocatie continu wordt uitgezonden (remote ID).

Verder moet de drone beschikken over een geofencingsysteem dat overweg kan met de drone zones zoals die door de lidstaten worden geïmplementeerd. Indien de drone beschikt over een follow-me modus dan moet deze binnen 50 meter van de bestuurder blijven. De drone moet dusdanig ontworpen zijn dat deze een minimaal risico op letsel geeft in geval van een aanvaring met een persoon en moet voorzien zijn van navigatieverlichting. Ook worden er eisen gesteld ten aanzien van de maximale geluidsproductie.

Drones in de klasse C3 mogen uitgevoerd worden als kabeldrone. In dat geval hoeft het systeem geen remote ID uit te zenden. De maximale kabellengte is 50 meter.

De gebruiker van de drone moet beschikken over een EU dronebewijs A1-A3, dat wordt afgegeven na een online examen dat bestaat uit 40 vragen. Verder dient de bestuurder zich te registreren.

Met drones die voldoen aan de eisen voor klasse C3 mag alleen worden gevlogen in Open subcategorie A3. Men moet minstens 150 meter afstand houden van woon-, handels-, industrie- of recreatiezones.

Drone klasse C4

Toestellen in de categorie C4 zijn een verhaal apart. Het betreft hier drones en modelvliegtuigen die maximaal 25 kg wegen en die niet over automatische besturingsmodi beschikken. Er hoeft geen geofencingsysteem aanwezig te zijn en ook is het niet verplicht om een voorziening voor remote ID te hebben.

De gebruiker van de drone moet beschikken over een EU dronebewijs A1-A3, dat wordt afgegeven na een online examen dat bestaat uit 40 vragen. Verder dient de bestuurder zich te registreren.

Met drones die voldoen aan de eisen voor klasse C4 mag alleen worden gevlogen in Open subcategorie A3. Men moet minstens 150 meter afstand houden van woon-, handels-, industrie- of recreatiezones.

Specific categorie: C5 en C6

Naar het zich laat aanzien komen er nog twee extra CE-klassen bij, C5 en C6. Het gaat hier om drones die geschikt zijn voor het uitvoeren van vluchten in de Specific categorie volgens de twee inmiddels vastgestelde standaardscenario’s voor vliegen boven bewoonde gebieden en vliegen buiten het zicht van de operator (BVLOS) boven onbewoonde gebieden. De producteisen voor drones in deze CE-klassen zijn echter nog niet officieel vastgesteld door het Europese luchtvaartagentschap EASA.

Disclaimer
Aan de informatie in dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. De informatie in dit artikel betreft een interpretatie van de Europese verordeningen 2019/947 en 2019/945. In een eerdere versie van dit artikel stond 1-1-2023 als ingangsdatum voor de Cx-labels, maar de invoering is met een jaar vertraagd. Laatste update: 28-7-2023.


Interview met Space53-partner Drone4

Hoe kijken drone-operators, fabrikanten en andere betrokkenen aan tegen de aankomende regelgeving? In deze artikelserie over de Europese drone-regelgeving laten we steeds een andere partner uit het Space53-netwerk aan bod. In deze aflevering komt Drone4 – onderdeel van Machinefabriek Boessenkool – aan het woord.

Wat doet Machinefabriek Boessenkool op het gebied van drones? Wat is de relatie tot Drone4?

“Machinefabriek Boessenkool is sinds de start in 1902 uitgegroeid tot een volwaardige toeleverancier voor de maakindustrie en bouwer van complete machines en apparaten. We zijn zeer innovatief en hebben de afgelopen jaren diverse van deze innovaties op de markt gebracht. Onlangs nog de Aerosol recycling machine (Despray). In deze machine worden spuitbussen automatisch verwerkt waarbij de vloeistoffen, gassen en het metaal van elkaar worden gescheiden. De gassen worden opgeslagen en hergebruikt.

Een andere innovatie is het S4 Vliegwiel. Met dit vliegwiel filteren we de de pieken en dalen uit het stroomnet. Het vliegwiel kan 1 megawatt vermogen binnen 1 milliseconde in- en uitschakelen.

We zijn ook al lang actief op het gebied van voertuigen. Zo hebben we een elektrische trekker ontworpen met een maximale spoorbreedte van 9 meter. Want waarom fossiele brandstoffen gebruiken als het ook elektrisch kan?!

In 2015 zijn we, geïnspireerd door de ontwikkeling van de elektrische trekker, als bedrijf begonnen met het ontwikkelen van een mega-drone met als specificaties 250 kg payload en een minimale vliegtijd van 30 minuten. In de markt werd al geregeld gevraagd om drones die zware objecten kunnen vervoeren en Defensie was geïnteresseerd in een drone die gewonden van het strijdtoneel kan vervoeren naar veiliger gebied.

We merkten al snel dat Nederland nog niet klaar was voor dergelijke zware drones. De bestaande wet- en regelgeving maakten het vrijwel onmogelijk. We zijn daarom verder gegaan met de ontwikkeling van een veel lichtere drone (ca. 25 kg) die een payload aan kan van 70 kg. We hebben hiervoor ook een sproei hulpstuk van 5,5 meter lang gemaakt waarmee gewassen kunnen worden bespoten. Daarmee gaan we komend voorjaar naar de boeren. Handig voor terreinen die voor trekkers niet of lastig begaanbaar zijn.

De drone-activiteiten hebben we inmiddels ondergebracht in het bedrijf Drone4. Boessenkool en Drone4 zijn beiden onderdeel van de Osse Equipment Manufacturing Group in Almelo.”

Hoe kijken jullie tegen de invoering van minimale producteisen voor drones aan?

“Wij blijven nog een beetje sceptisch over de invoering van de Europese richtlijn in Nederland: eerst zien, dan geloven. Het tempo lijkt erg laag te liggen. Daarnaast is het onze ervaring dat Nederland het altijd net weer een stukje strakker maakt dan de rest van Europa. Als dat nu ook zo is, zou dat de verkoop van onze zware drones in Nederland niet helpen.

Over de minimale producteisen waaraan onze drones moeten voldoen is er trouwens nog maar weinig bekend. De gewichten van drone en payload liggen hoog en we willen er ook nog mensen of goederen mee vervoeren of blusmiddelen of bestrijdingsmiddelen mee spuiten. Geen procedures die in de Open of Specific categorie passen dus. Het is ons nog niet duidelijk hoe dit straks in de regelgeving wordt verwerkt.”

Zijn de producteisen nu een manier om de Europese markt toegankelijker te maken voor lokale ontwikkelaars of worden hiermee juist extra drempels opgeworpen?

“In principe zou het makkelijker moeten worden om de Europese markt op te gaan. Nederland is vaak het braafste jongetje van de klas en dat betekent nu dat we lokaal eigenlijk niets kunnen en van ieder ander land in Europa een hele studie moeten maken voordat we weten hoe we de markt op kunnen gaan.

We zien het nog wel even aan. Maar het is best waarschijnlijk dat verkoop in Europa lastig blijft en we genoodzaakt zijn om uit te wijken naar landen als Canada, Australië, etc. waar de innovaties op dit gebied sneller naar de markt kunnen worden gebracht.

Ook hier geldt: eerst zien, dan geloven.”

Blijft de huidige toestelkeuring zoals nu (iedere drone moet individueel gekeurd worden), of gaat hier iets in veranderen? Gaan we naar een typegoedkeuring? Of worden de keuringseisen lichter? Wat is jullie verwachting hier?

“Wij verwachten dat de huidige toestelkeuring voor professionele drones in stand blijft. Wij hopen uiteraard op een typegoedkeuring (liefs Europees) maar dat zal nog wel even duren, als het er ooit van gaat komen.”

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

36 gedachten over “EU droneregels: vanaf 1 januari 2024 nieuwe Cx-labels voor drones

 • Bij categorie 0 mis ik een onderscheid tussen drones met en zonder camera. Daarvan was wel sprake in eerdere publicaties.

  Hay

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Je hebt helemaal gelijk. Bij drones met klasse C0 is registratie van de operator wel verplicht als de drone is voorzien van een camera. Dit is aangepast in de tekst.

   Beantwoorden
   • Als ik het goed lees kom ik met mijn Mavic 2 Zoom na juli dit jaar in A2 terecht. Dit zou betekenen dat ik een online opleiding en een examen moet afleggen om legaal te mogen vliegen. Na de overgangsperiode van 2 jaar kom ik in A3 terecht? De eisen aan de piloot zijn hetzelfde maar de eisen aan de drone worden aangescherpt. De Zoom voldoet grotendeels aan de eisen van A3 maar niet allemaal zoals remote ID. Betekend dit dat ik dan vooralsnog niet meer mag vliegen met mijn drone na 2022?

    Beantwoorden
    • Avatar foto Wiebe de Jager

     Juist, je komt volgens de overgangsregeling met deze drone in A2 terecht en je moet dus het basisexamen (40 online multiple choice vragen) en een extra A2 examen (30 schriftelijke vragen) doorlopen. Ook moet je een verklaring invullen omtrent praktijkervaring met vliegen en jezelf registreren als operator. Na 1 juli 2022 kom je met deze ‘legacy drone’ in A3 terecht, omdat hij geen Cx CE label heeft.

     Beantwoorden
 • ik ben wel benieuwd wanneer fabrikanten me thet Cx CE label gaan werken, zoals ik vandaag bij DJI heb vernomen is er bij hun nog niks duidelijk over het hoe of wat.
  Ik was voornemens de air2 te gaan kopen maar aangezien je in a2 gaat vallen en na 2023 in a3 vind ik het veel geld voor een drone waar je vooralsnog niet veel meer mee mag.
  DJI benoemd wel dat ze hopen dat in komende maanden wat duidelijk word zodat ze voor de airs 2 die nog gefabriceerd cq verkocht moeten worden wel Cx label (hopelijk C1 wat medewerker DJI ook zegt) word verkocht want dan is het een interessante drone, over aftermarket na certificering kon de medewerker mij geen helderheid verschaffen.

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Sowieso kunnen reeds verkochte drones niet met terugwerkende kracht een Cx CE label krijgen. Dat kan ik je bij deze met zekerheid vertellen.

   Beantwoorden
 • Hallo.
  Mag een drone onder de 250 gram met camera in a1 blijven vliegen in 2023?
  Of is dat nog niet duidelijk?

  Beantwoorden
   • Is voor de DJI Mavic Mini, en andere drones onder de 250 gram, ook geen Cx CE label verplicht na 2023?

    Beantwoorden
    • Voor de duidelijkheid nogmaals mijn vraag, als je nu in het bezit van een drone onder de 250 gram, mag je dan nog na 1 januari 2023 vliegen ondanks er geen Cx CE label op zit?

     Beantwoorden
     • Avatar foto Wiebe de Jager

      Hallo Jeroen, met een drone die minder weegt dan 250 gram mag je ook na 1-1-2023 blijven doorvliegen in categorie A1, zelfs als deze geen C1 CE label heeft.

 • Lekker dan zo’n overgangsregeling. Zit je straks met twee drones waarmee je alleen nog in de A3 categorie mag vliegen. Dag €3.500,00. Waarom zou je niet alsnog voor je bestaande drones een Cx CE label van de fabrikant kunnen krijgen. Wat een geldklopperij allemaal.

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Dat je oude drones niks meer waard zijn vanaf 2023 is niet het geval; je moet dan simpelweg 150 meter afstand houden van mensen en bebouwing, conform de restricties van A3. Je mag nu ook al niet boven mensen en bebouwing vliegen dus zoveel verandert er dan ook weer niet. Het is logisch dat je niet achteraf zo’n Cx CE label kunt toevoegen aan je drone, omdat er nu eenmaal strengere technische eisen gaan gelden waar oudere drones in de meeste gevallen niet meer aan zullen kunnen voldoen.

   Beantwoorden
   • Is al duidelijk vanaf wanneer nieuwe drones een CE-keurmerk/label krijgen?
    Want dit betekent volgens mij dat elke drone die je nu nieuw zou kopen, opeens vanwege het keurmerk per 1-1-2023 al een klasse achteruit gaat, naar A3. Is al duidelijk waar je t.z.t. online theorie-examen kan doen, wie dit aanbieden? Heb nu Mavic Pro (series 1).

    Beantwoorden
  • JUIST MAN PRIJS DRONE 1500 Euro OPLEDING 1200 Euro REGISTRATIE 136 Euro EXAMEN 200 Euro TEL MAAR OP DURE HOBBY EN DAN ALLES VUILBAK BIG BISNIES

   Beantwoorden
   • Avatar foto Wiebe de Jager

    Hallo Ger, het klopt niet helemaal wat je zegt. Die opleiding+examen gaat echt geen honderden euro’s kosten, denk eerder aan een paar tientjes voor A1-A3 en misschien 100-200 euro voor A2. En ‘oude’ drones mag je ook na 1-1-2023 blijven gebruiken, maar dan alleen in categorie A3.

    Beantwoorden
 • Frans Nuis

  De nieuwe CE certificaat voor drones komt toch op 1-1-2021 want dan wil ik een nieuwe kopen . Of heb ik het fout . Als ik moet wachten tot 2023 heeft het geen zin meer .

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Er is nog niets bekend over de vraag wanneer de eerste drones op de markt komen met de nieuwe Cx CE labels. Maar zeker niet voor 1-1-2021. Ik verwacht pas in de loop van 2021 of 2022 dat er drones komen met een C0, C1, C2, C3, of C4 label voor de Open categorie (danwel C5 of C6 voor de Specific categorie)

   Beantwoorden
 • Frans nuis

  Over kosten zag ik iets in de aanbieding van basis 100 euro en met uitbreiding 235 euro ,dus een paar tientjes is het niet volgens mij . Ik hoop dat men spoedig uitsluitsel geeft over alles. Groetjes.

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Misschien heb je tarieven gezien van Drone Class. Andere aanbieders gaan waarschijnlijk lagere tarieven hanteren. We zullen het zien in Q4, dan zullen de opleidingen naar verwachting hun deuren openen voor cursisten.

   Beantwoorden
 • Thank you for all your help in this. Will the Cx CE label be shown on the box? I just bought a Mavic Air 2 but have not yet opened it. If it’s not properly certified I will return it for the Mini 2 as I like to film people (with permission, of course).

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Yes, it will be shown on the box. And no, the Mavic Air 2 doesn’t have a Cx label.

   Beantwoorden
 • Er is toch nog steeds onduidelijkheid in de uitleg van de regels. <250gr met camera alleen exploitantnummer zonder examen. Tot 500 gram en camera na 2023 toch in A1 met Examen, en zwaarder dan 500 gram tot 2kg in A3 (Althans, zo was de uitleg bij filmpje van Bright tv)

  Beantwoorden
  • Overgangsperiode tot 1 januari 2023
   Heeft u een drone gekocht zonder CE-label? Daarvoor geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2023:
   • Met een drone tot 250 gram mag u vliegen in Open subcategorie A1;
   • Drones tussen 250 en 500 gram mogen in A1 vliegen met een
   kennistest;
   • Met een drone tot 2 kilogram mag u vliegen in Open subcategorie
   A2. Extra voorwaarde is wel dat u minstens 50 meter afstand
   houdt van personen.
   • Drones die zwaarder zijn dan 2 kilogram (maar niet zwaarder
   dan 25 kilogram) vallen in subcategorie A3.
   Vanaf 1 januari 2023 mag u met uw huidige drone zonder CE-label alleen nog in subcategorie A3 vliegen, behalve als uw drone minder weegt dan 250 gram: daarvoor blijft subcategorie A1 van toepassing.

   Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Dan klopt het filmpje van Bright niet. Met drones >500 gram en < 2 kg zonder Cx CE label mag je in Open categorie A2 of A3 vliegen. In A2 alleen als je de extra kennistest aflegt.

   Beantwoorden
 • Je hebt gelijk, ze zeggen inderdaad na 2023 alleen in A3. Vallen de mavic air en de spark <500gr dan ook alleen in A3 in 2023? tot 2023 in A1.

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Ja, alle ‘legacy drones’ die meer wegen dan 250 gram – dus ook de Spark en de Air – komen na 1-1-2023 terecht in A3.

   Beantwoorden
 • Dank je wel Wiebe voor al het uitleggen van de regels.

  Groet Jan Reus.

  Beantwoorden
 • Hi Wiebe,
  I am from South Africa, moved to the Nethelands 2 years ago and braught my drone over. It is a 3″ freestyle FPV drone. Under 250g with camera and batteries. Since these freestyle drones does not come with any CE marking like the DJI’s. Under which Cx will it fall under? And in which Ax may I fly then?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   If the maximum speed is less than 19 m/s, you may use it in Open subcategory A1. If you use it with FPV goggles, you may only use it in the presence of an observer. Since the drone is equipped with a camera, you need to register as a drone operator. The registration number should be displayed on the drone.

   Beantwoorden
   • Thank you for the quick response. The drone flies a bit more than 19mps. I haven’t seen speed limits on any documentation yet. And yes, agree a observer will be present. Also will register as a drone pilot. Again thank you.

    Beantwoorden
   • ” Since the drone is equipped with a camera, you need to register as a drone operator. The registration number should be displayed on the drone.”

    En zodra ik de bediening aan een familielid geef moet dat nummer dan veranderen?

    En iedereen moet zich registeren voor €23 en €13 per jaar verlengen om een 249 gram drone eens per jaar op vakantie te mogen bedienen omdat die een camera heeft en het vliegen juist makkelijker en dus veiliger maakt??!

    Controle en ons als melkkoeien gebruiken is overduidelijk de enige reden.

    Beantwoorden
 • Peter Boos

  Mag je nog parot anafi vliegen dan ?
  300 gram maar geen geo fancing, de drone wordt niet meer geproduceerd, weegt 300 gram.

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Ja, in Open subcategorie A3 (als legacy drone > 250 gram). Beperkt bruikbaar dus.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier