Pro

Tweede ISO-norm voor dronesector betreft categorisering van systemen

De internationale standaardenorganisatie ISO heeft een tweede standaard gepubliceerd die specifiek betrekking heeft op de dronesector. In de ISO 21895:2020 wordt ingegaan op de categorisering en classificatie van civiele onbemande luchtvaartuigen. Het doel is om begripsverwarring tegen te gaan en een beter onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende typen drones.

Containerbegrip

Het woord ‘drone’ is nogal een containerbegrip. Dat is soms problematisch, want begripsverwarring ligt al snel op de loer. Er zit nogal een verschil tussen een speelgoeddrone van een paar gram en een industriële RPAS met een gewicht van tientallen kilo’s, maar noemen we het allebei ‘drone’. Met de nodige misverstanden in de media en in het publieke debat tot gevolg.

Daarom is het van belang om goed onderscheid te kunnen maken tussen verschillende systemen. Dat begint bij het eenduidig categoriseren van alle denkbare typen drones. Denk aan de motorconfiguratie, wijze van opstijgen, wijze van landen, type aandrijving, energiebron, wijze van besturen, et cetera.

Categorisering

Als onderdeel van een nieuwe set standaarden voor drones heeft de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) daarom de norm 21895:2020 gepubliceerd. Deze gaat specifiek over dit onderwerp. De norm heeft als titel Categorization and classification of civil unmanned aircraft systems.

Het document is van toepassing op alle civiele drones en dekt de conceptfase, ontwikkeling, ontwerp, productie en aflevering van onbemande luchtvaartuigen. De norm dekt ook modificaties, reparaties en onderhoud.

Serie normen

De ISO 21895 is de tweede norm in de nieuwe serie standaarden voor drones. De eerste norm betreft ISO 21384-3, Unmanned aircraft systems – Part 3: Operational procedures. Deze betreft de organisatorische aspecten van de inzet van drones. Denk aan procedures voor onderhoud, vluchtvoorbereiding en -uitvoering, veiligheidsmanagement en privacybescherming.

In een later stadium komen hier aanvullende normen bij, namelijk ISO 21384-2, Unmanned aircraft systems – Part 2: Product systems, ISO 21384-4, Unmanned aircraft systems – Part 4: Vocabulary, en ISO 23665, Unmanned aircraft systems – Training for personnel involved in UAS operations.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier