ILT mailt drone-registratiehouders om luchtvaartuigregister op te schonen

Na de invoering van de Europese regelgeving voor drones – naar het er nu naar uitziet op 1 januari 2021 – vervalt in de meeste gevallen de verplichting om drones waarmee beroepsmatig wordt gevlogen te registreren. In de aanloop naar de nieuwe situatie is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) alvast begonnen met het opschonen van het luchtvaartuigregister.

Registratieplicht voor drones

Volgens de huidige Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (ROABL) mag er alleen zakelijk worden gevlogen met een drone als deze is ingeschreven in hetzelfde luchtvaartuigregister waarin ook bemande luchtvaartuigen zijn opgenomen: de welbekende PH-registratie.

Maar met de overgang op de Europese regelgeving vervalt deze verplichting voor het merendeel van de zakelijke drones. In de nieuwe situatie hoeven dronepiloten die in de Open categorie gaan vliegen – of dat nu hobbymatig of zakelijk is – alleen zichzelf als operator te registreren, niet de drones waarmee men vliegt. Dit betekent dat op termijn het merendeel van de drones met een PH-registratie uit het luchtvaartuigregister geschrapt zullen worden. Alleen voor wie in de Specific categorie gaat vliegen blijft een toestelregistratie van toepassing.

Opschonen

In de aanloop naar de nieuwe situatie is de ILT alvast begonnen met een eerste inventarisatie, met als doel om het register op te schonen. Op het moment van schrijven bevat het register 2.607 inschrijvingen van het type RPAS, en de vraag is hoeveel van die inschrijvingen nog relevant zijn.

Per email zijn registratiehouders benaderd met de vraag wat de status is van hun toestel(len). Drones waarmee niet meer zakelijk wordt gevlogen worden alvast uitgeschreven. Indien de drone nog wel zakelijk in gebruik is, blijft de registratie vooralsnog actief.

In de mail die een ambtenaar van de ILT heeft verzonden aan alle registratiehouders wordt uitgelegd wat de bedoeling is:

“De huidige Nederlandse regelgeving voor drones wordt vervangen door Europese. Als gevolg daarvan zal een groot deel van de nu in het Nederlandse register voor burgerluchtvaartuigen ingeschreven drones worden uitgeschreven.
In voorbereiding op deze nieuwe regelgeving voert het luchtvaartregister een inventarisatie uit. Ik heb mogelijk geen volledig beeld van de status van uw ingeschreven drone: of deze nog wel bestaat of nog in uw bezit is. Het is mijn voornemen om de inschrijving van drones die nu al niet meer voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving door te halen. Ik heb daarvoor wel uw hulp en kennis nodig.
Om deze voorselectie te maken verzoek ik u ALLEEN te reageren op dit bericht indien genoemde drone:
1. teloor is gegaan,
2. alleen nog hobbymatig wordt gebruikt (inschrijving in mijn register is dan niet van toepassing)
3. buiten gebruik is gesteld, of
4. verkocht aan een andere partij (graag onder vermelding met zijn/haar gegevens)

In de situaties 1 t/m 3 zal de inschrijving in het register nu al worden doorgehaald. In situatie 4 zal ik de nieuwe partij gaan benaderen voor het vervolg.”

Heb jij in het verleden een drone ingeschreven in het luchtvaartuigregister, maar heb je bovenstaande mail niet gekregen? Indien de betreffende drone niet meer in gebruik is, of als je de drone hebt verkocht aan een andere partij, neem dan even contact op met de ILT via luchtvaartuigregister@ilent.nl.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier