Regelgeving

EU droneregels: sta ook even stil bij je verzekering

Naarmate er meer drones rondvliegen, wordt de kans op ongelukken groter. Daarom wordt in de aankomende verplichte theorietraining voor dronevliegers ook aandacht besteed aan het onderwerp verzekering. Een goed moment om nu alvast na te gaan of je aansprakelijkheidsverzekering schade of letsel veroorzaakt door drones dekt. Wie bedrijfsmatig vliegt, moet extra opletten.

Aansprakelijkheidsverzekering

Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door Space53

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als jij schade toebrengt aan personen of andermans zaken, dan kun je daar wettelijk aansprakelijk voor worden gehouden. Daarom hebben de meeste mensen een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP) afgesloten. In het geval dat je letselschade of zaakschade veroorzaakt bij een ander, dan wordt het risico in principe afgedekt door deze verzekering.

Maar hoe zit het eigenlijk als je met je drone schade toebrengt aan een ander? Keert je verzekering dan ook uit? Deze vraag komt mede aan de orde in de theorietraining die de meeste dronevliegers verplicht moeten doorlopen met de invoering van de Europese regelgeving voor drones. Hoe dan ook zul je je vroeger of later moeten verdiepen in dit onderwerp.

Wat zegt de Europese droneregelgeving over verzekeringen?

Op zich stelt de Europese regelgeving niet dat je je als dronevlieger verplicht moet verzekeren, als je in de Open categorie gaat vliegen met je drone. Je wordt alleen geacht dat je zelf hebt uitgezocht hoe het zit als je met je drone schade of letsel veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat je per ongeluk tegen iemand aanvliegt of doordat je drone als gevolg van een storing op een auto of woning valt.

Alleen als je gaat opereren in de Specific (of Gecertificeerde) categorie moet je vooraf verklaren dat je je verzekering op orde hebt voordat er gevlogen wordt. Het nummer van de verzekeringspolis moet dan ook opgegeven worden tijdens de verplichte registratie van de operator.

Check nu alvast je polis

Als je van plan bent om te gaan vliegen in de Open categorie, dan doe je er verstandig aan om nu alvast de voorwaarden van de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering erbij te pakken. Staat er iets in over (een verschil tussen) drones of modelvliegtuigen? Zo ja, tot welk gewicht? Welke aanvullende voorwaarden zijn er van toepassing? (De Goudse en de Zeeuwse Verzekeringen maken in de polisvoorwaarden bijvoorbeeld het volgende onderscheid: “dekking voor modelvliegtuigen tot 25 kg, dekking voor drones tot 4 kg”.)

Indien je AVP geen dekking biedt voor schade of letsel veroorzaakt door drones, besef dan dat een ongeluk flink in de papieren kan gaan lopen. Het kan dus de moeite waard zijn om te veranderen van verzekeraar. Bedenk verder dat een verzekeraar niet zal uitkeren als jij je niet aan de regels hebt gehouden. De bewijsplicht ligt bij de dronevlieger, dus zorg dat je op de hoogte bent van de regels die op jou van toepassing zijn.

Bedrijfsmatig vliegen

Alhoewel de Europese regelgeving geen onderscheid meer maakt tussen hobbymatig en bedrijfsmatig vliegen met drones, doen veel verzekeraars dat wél. Neem bijvoorbeeld deze voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van Ohra. Deze dekt schade veroorzaakt door modelvliegtuigen tot 25 kg, maar alleen als je op dat moment als particulier met de drone vloog. Andere verzekeraars hanteren soortgelijke bepalingen. Zo zegt FBTO in haar voorwaarden: “Niet: voor schade die ontstaat tijdens werkzaamheden waarvoor de verzekerde betaald wordt.”

Dat betekent dat als je in de Open categorie bedrijfsmatig gebruik maakt van een drone, je alsnog te maken krijgt met een drone aansprakelijkheidsverzekering conform de richtlijnen van Europese Verordening 785/2004. En die kost al gauw een paar honderd euro per jaar, af te sluiten bij een gespecialiseerde verzekeraar. Operators in de Specific of Certified categorie moeten sowieso dit type verzekering afsluiten.

Toekomst

Onze verwachting is dat het verzekeringslandschap in de toekomst snel zal veranderen. Vlieg je meestal recreatief en slechts af en toe commercieel? Er zijn al verzekeraars die on-demand dekking bieden voor dronevluchten met een commercieel karakter. Je geeft via een app de tijd en locatie aan, en het gewicht van je drone, en je krijgt een premie op maat voor die specifieke vlucht. Zo’n on-demand drone aansprakelijkheidsverzekering is nog niet beschikbaar in Nederland, maar dat is waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd.

Tot die tijd zul je moeten leven met het feit dat er door verzekeraars alsnog verschil wordt gemaakt tussen het recreatief en beroepsmatig vliegen met een drone, ook na het invoeren van de Europese droneregelgeving. En ontkom je niet aan een extra verzekering als je van plan bent om in opdracht van derden te vliegen.

Disclaimer
Aan de informatie in dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. De informatie in dit artikel betreft een interpretatie van de Europese verordeningen 2019/947, 2019/945 en 785/2004.


Interview met Space53-partner Flight Deck Consultancy

Hoe kijken drone-operators, fabrikanten en andere betrokkenen aan tegen de aankomende regelgeving? In deze artikelserie over de Europese drone-regelgeving laten we steeds een andere partner uit het Space53-netwerk aan bod. In deze aflevering komt Ada Aukje Engel (directeur Flight Deck Consultancy) aan het woord.

Gaat het feit dat de Europese drone regelgeving geen onderscheid meer maakt tussen recreatief en beroepsmatig vliegen, terwijl verzekeraars dat wel doen, niet leiden tot heel veel verwarring?

“Ik denk niet dat er verwarring ontstaat, omdat bij iedere aanvraag er duidelijk wordt gevraagd of het om privé of zakelijk gebruik gaat. Dat staat nu ook op alle aanvraagformulieren dus wat dat betreft geen verwarring voor de verzekeraars. In de bemande luchtvaart is dat onderscheid er ook al jaren en ook de combinatie van privé en zakelijk gebruik is daar heel normaal.

Voor de recreatieve dronevliegers, die nu misschien geen enkele verzekering hebben, zal het wel gek zijn dat ze nu opeens een verzekering moeten hebben. Maar als er goed wordt geïnformeerd door platformen als die van jullie dan zal dat wel helpen.

We weten één ding heel zeker; de dronemarkt groeit enorm en deze verzekeringen zullen in de toekomst een belangrijk onderdeel van de verzekeringsmarkt zijn.”

Hoe verwacht je dat de verzekeringsmarkt in algemene zin gaat veranderen als gevolg van de Europese drone regelgeving?

“Nauwelijks op het gebied van acceptatie, wel qua volume omdat de dronesector steeds groter wordt. De basis is altijd het beoogde gebruik van de drone: commercieel of particulier, en vervolgens het doel, zoals film en fotografie, surveillance of transport van goederen.

De verzekeraar gaat er vanuit dat de operator zich aan de regels houdt maar wil gewoon weten welke risico’s er tijdens het vliegen kunnen ontstaan. Op basis daarvan worden acceptatie en premiehoogte bepaald. Wellicht moeten er nieuwe droneverzekeringen worden gecreëerd voor zaken als autonoom vliegen of vliegen buiten het zicht (BVLOS), maar ook daar gaat een oplossing voor komen.

Particulier en commercieel gebruik verzekeren kan nu ook al wel met verschillende premieniveau’s. Bij sommige Britse droneverzekeraars ben je als bedrijf ook meteen verzekerd voor je particuliere vluchten.

Als er straks meer particulieren verzekerd gaan vliegen zullen de grote verschillen tussen een premie voor commercieel en particulier gebruik misschien gaan verdwijnen, omdat er dan wellicht ook meer gemelde schades zullen zijn vanuit de particulier sector.

De hoogte van premies worden bepaald door de premiehoogte en de schades van het afgelopen jaar. Als er meer schades komen dan gaat er op dat vlak zeker iets veranderen voor de particuliere droneverzekering.”

Geloof je in het on demand-model dat sommige innovatieve verzekeraars aanbieden (verzekeren per vlucht)? Wat zijn de valkuilen? Verwacht je deze ontwikkeling ook in Nederland?

“Dat gaat hier ook vast komen, maar wie controleert het bedrijf en de drone? Wat als er schade is en het bedrijf blijkt niet te voldoen aan de eisen? Wat als de betaling niet is binnengekomen?

Luchtvaartverzekeringen zijn vaak maatwerk en worden veelal individueel voorgelegd aan de underwriters ter acceptatie. We kunnen nu al per dag of project verzekeren, maar dat gaat net zolang goed totdat het potje van de verzekeraar leeg is. Uit alle betaalde premies moeten ook de overhead en de schades worden betaald. Bijna altijd overtreft het schadebedrag de premiebetalingen van de betreffende klant.

Dus als iedereen een korte verzekering met lage premies gaat afsluiten, maar er ook veel schades komen dan zullen deze dagpremies op een gegeven moment extreem duur zijn.

De valkuil is dat je niet moet vergeten dat je voor iedere vlucht eerst nog de verzekering moet regelen. Dat is vaak het laatste waar je mee bezig bent als operator. Als je dit vergeet en er ontstaat schade, dan ben je niet alleen illegaal bezig, ook zul je moeten opdraaien voor het schadebedrag.”

Met welke nieuwe uitdagingen krijgen verzekeraars te maken als we het bijvoorbeeld over drone delivery en Urban Air Mobility hebben?

“Dit soort experimentele vluchten worden nu al op kleine schaal verzekerd. Verzekeraars willen dan alle ontheffingen en papierwerk zien, zeker als het iets totaal nieuws is. Want het is niet zo dat luchtvaart verzekeraars in de rij staan voor nieuwe droneprojecten. Stel dat NLR met ondersteuning van ILT een experimentele drone wil gaan testen bij Space53, dan zijn dat uitdagende verzekeringen om te regelen.

Vorig jaar moest ik een verzekering regelen voor de Delftse startup Silverwing, die een drone van 300 kilo ontwikkelen. Uiteindelijk heb ik die kunnen onderbrengen bij een Nederlandse verzekeraar. Ik weet zeker dat dit bij een volgende vergelijkbare projectaanvraag makkelijker zal gaan bij deze partij en dat maakt het ook leuk om met dergelijke projecten bezig te zijn. Want of ze het nu leuk vinden of niet, ook verzekeraars zullen mee moeten gaan met de tijd!”

Ada Aukje Engel bij de experimentele Silverwing eVTOL van de TU Delft
Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier