Ministerie publiceert samenvatting inspraaktraject dronezones

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een samenvatting gepubliceerd met daarin de uitkomsten van het inspraaktraject over de toekomstige dronezones. Later dit jaar komt er een nieuwe consultatieronde, om de uitgangspunten voor de dronezones nader vast te stellen. Het ministerie verwacht in de loop van dit jaar en 2021 de eerste dronezones toe te voegen aan de Godrone app.

Zones voor drones

De nieuwe Europese regelgeving voor drones geeft de afzonderlijke lidstaten middels dronezones veel speelruimte als het gaat om het lokaal opleggen van vliegrestricties of juist het verruimen van mogelijkheden. Zo kunnen er bijvoorbeeld no-fly zones worden ingesteld rond gevangenissen en industrieterreinen, terwijl modelvliegclubs en testterreinen middels dronezones vrijgesteld kunnen worden van sommige beperkingen, zoals de maximale vlieghoogte van 120 meter.

De invoering van dronezones kan dan ook op warme belangstelling rekenen van tal van regionale stakeholders. Om alle zienswijzen in kaart te brengen organiseerde het ministerie van IenW daarom een participatietraject, dat bestond uit een online consultatie en een tweetal inspraakbijeenkomsten.

De input uit beide trajecten is nu verzameld in het document ‘Terugkoppeling opbrengst participatieproces’. Hierin komen de thema’s en vraagstukken terug zoals die besproken zijn tijdens de inspraaksessies. Conclusies worden er nog niet getrokken, laat staan dat het document inzicht geeft in de vraag hoe de nieuwe zonekaart eruit gaat zien, en wat er bijvoorbeeld gaat gebeuren met Natura 2000-gebieden en de huidige no-fly zones rondom vliegvelden: daarvoor is het nog te vroeg.

Volgende stap

De volgende stap is dat de uitkomsten worden omgezet in uitgangspunten aan de hand waarvan de ministers van IenW en Defensie daadwerkelijk de dronezones gaan uitwerken. Hieromheen worden een aantal nieuwe inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Het doel is dat uiterlijk eind 2021 bekend is waar de dronezones gaan komen. Intussen zal de Godrone app worden bijgewerkt, totdat er een nieuwe, uniforme dronekaart komt voor heel Europa.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier