Pro

MAVLab en Unmanned Valley willen nog dit jaar BVLOS-testvluchten mogelijk maken

Met de invoering van de Europese droneregelgeving in 2021 heeft Nederland de ruimte om gebieden in te stellen waar minder strenge regels gelden voor het vliegen met drones; bijvoorbeeld om testen en experimenten mogelijk te maken. In aanloop daarnaartoe wil Unmanned Valley samen met het Micro Air Vehicle Laboratory (MAVLab) van de TU Delft voor het eind van dit jaar BVLOS-vliegen mogelijk maken.

Vanaf zee en over land

Het plan is om de mogelijkheid voor structurele BVLOS-testvluchten gefaseerd te realiseren. Eerst vanaf schepen op zee, vervolgens vanaf het strand en tenslotte via een corridor naar zee vanaf Unmanned Valley’s locatie op voormalig marinevliegkamp Valkenburg. Hierover worden constructieve gesprekken gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport en andere belanghebbenden.

De mogelijkheid om nog dit jaar Unmanned Valley te gebruiken voor BVLOS-testvluchten en marktdemonstraties, helpt bedrijven, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid om ervaring op te doen die als input dient voor toekomstige business cases, veiligheid en regelgeving. Tegelijkertijd betekent BVLOS-vliegen een enorme impuls voor de verdere ontwikkeling van dronetoepassingen en de Nederlandse dronesector.

‘Veel potentie in BVLOS-vliegen’

“De grootste economische en maatschappelijke potentie van drones zit in het professioneel BVLOS-vliegen. Het opent een scala aan mogelijkheden”, aldus Bart Remes, projectmanager MAVLab. “Wereldwijd ontwikkelt de dronesector zich in een razend tempo. Als Nederland hebben we een goede uitgangspositie, maar willen we vol meeprofiteren dan is het essentieel dat er structureel de mogelijkheid is voor BVLOS-testvluchten. In Europa wordt de cake nu verdeeld dus hoe eerder de ruimte er is, hoe beter.”

“In maart 2018 voerde MAVLab de eerste BVLOS-testvlucht in Nederland uit. Sinds die tijd is er veel kennis opgedaan over BVLOS-vliegen, in Nederland en in het buitenland. De vertraagde invoering van de EU-regelgeving hoeft voor Nederland geen uitstel te betekenen”, stelt Theo de Vries, programmamanager van Unmanned Valley. “Unmanned Valley biedt een unieke gelegenheid op een verantwoorde manier drones en andere sensor-based innovaties te onderzoeken, ontwikkelen en testen. De locatie ligt op circa 3,5 kilometer vanaf de Noordzee en buiten een gecontroleerd luchtruim (CTR) van actieve vliegvelden. Tegen deze achtergrond is er dus ook de ruimte voor bijvoorbeeld het testen van UTM-concepten zoals een elektronische kentekenplaat voor drones, nauwkeurige drone-tracking en geo-fencing.”

Toepassingen

Met de toenemende geavanceerdheid van drones is de afgelopen jaren meer en meer de aandacht verschoven naar de ontwikkeling van innovatieve toepassingen. Worden drones nu al gebruikt voor toepassingen die een paar jaar geleden nog toekomstmuziek waren, met het BVLOS-vliegen wordt het nut van drones significant vergroot.

Bijvoorbeeld op zee, voor de inspectie en het onderhoud van windparken of het opsporen van drenkelingen; in de logistiek, voor het vervoer van materialen van en naar schepen of spoedtransport van medische goederen; in de opsporing en monitoring, bij de signalering van beginnende duin- of heibranden of inspectie van waterkwaliteit; of in de precisielandbouw, voor de bepaling waar en hoeveel gewasbeschermingsmiddelen moeten worden toegediend.

Over Unmanned Valley

Unmanned Valley is een initiatief van de TU Delft en gemeente Katwijk, en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de EU. Sinds de oprichting van de stichting Unmanned Valley in maart 2018 zijn grote stappen gezet en is een stevig fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling van het fieldlab.

De afgelopen jaren heeft het Rijksvastgoedbedrijf de voormalige vliegtuigwerkplaats op het oud-marinevliegkamp duurzaam gerenoveerd en getransformeerd naar een inspirerende werkomgeving. Deze maand verhuizen de eerste bedrijven naar Unmanned Valley.

(coverfoto: MAVLab)

Avatar foto

Persbericht

Dit bericht is ingezonden door een externe organisatie. De inhoud is niet opgesteld door Dronewatch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier