Pro

VNG Realisatie presenteert whitepaper ‘Drones binnen de gemeente’

Tot voor kort was het niet toegestaan om met drones boven de bebouwde omgeving te vliegen. Daar kwam verandering met een nieuw soort ontheffing. En volgend jaar, met de invoering van nieuwe Europese droneregelgeving, komen er nog veel meer mogelijkheden. Maar wat betekent de opmars van drones in onze leefomgeving voor gemeenten? Die vraag staat centraal in een whitepaper van VNG Realisatie, die in samenwerking met Dronewatch tot stand kwam.

Meer mogelijkheden

Het was lang ondenkbaar dat je legaal met een drone boven een gemeente zou mogen vliegen. Daar kwam begin 2019 verandering in met de introductie van een standaardscenario voor dronevluchten boven bebouwing. En niet zonder resultaat. In 2020 worden drones volop ingezet voor het inspecteren van vastgoed en ook hulpdiensten maken steeds vaker gebruik van drones, iets wat door de coronacrisis in een stroomversnelling kwam.

De nieuwe Europese droneregelgeving lijkt al helemaal ruim baan te geven aan onbemand luchtverkeer. De drempel om legaal met een drone boven dorp of stad te vliegen wordt nog veel lager en er komen op termijn mogelijkheden voor goederen- en personenvervoer per drone. De eerste experimenten met pakketbezorgende drones zijn in Nederland zelfs al een feit. Maar waar moet je aan denken als je als gemeente aan de slag wilt met drones, of een partij inhuurt? Wat zijn de (on)mogelijkheden en welke voorbeelden zijn er van de inzet van drones binnen gemeenten?

Maar ook zorgen

Tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Drones kunnen een inbreuk vormen op de privacy van mensen op de grond en het idee dat er ‘iets’ op lage hoogte rondvliegt is nog niet breed geaccepteerd. Daarnaast zijn er veiligheidsrisico’s, zeker als het gaat om moedwillig misbruik van drones voor criminele doeleinden.

Niet zo vreemd dus dat veel gemeenten graag een regierol voor zichzelf zouden zien, maar de praktische uitwerking daarvan is nog niet zo vanzelfsprekend. Lokale overheden hebben geen zeggenschap over het gebruik van het luchtruim en onduidelijk is hoe de handhaving precies is geregeld. Zeker als het gaat om de leefbaarheid.

VNG whitepaper

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Enschede hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd een start te maken met het verzamelen van kennis over drones. Daarbij werd de hulp ingeschakeld van Dronewatch. Op basis van feedback van een klankbordgroep en gesprekken met diverse betrokkenen kwam de whitepaper ‘Drones binnen de gemeente’ tot stand.

De paper is bedoeld als snelle introductie in het onderwerp. Na een kort overzicht van de huidige en aankomende regelgeving wordt stilgestaan bij de diverse mogelijkheden die drones met zich meebrengen en de vraag hoe gemeenten zelf gebruik kunnen gaan maken van drones voor diverse uitvoerende taken. Naast een doorkijkje naar toekomstige zaken als goederen- en personenvervoer is ook aandacht voor het handhavingsvraagstuk.

De whitepaper is gratis te downloaden via de website van VNG Realisatie.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

4 gedachten over “VNG Realisatie presenteert whitepaper ‘Drones binnen de gemeente’

 • Het is absoluut onjuist dat het verboden is om boven de bebouwde kom te mogen vliegen met een drone. Daarom is het uitgangspunt van dit White paper dus ook onjuist. Dat burgemeesters dit niet weten snap ik maar dat iemand die ROC bevoegd en RPAL opgeleid is dit niet weet, valt mij tegen.
  De ROABL spreekt over aaneengesloten bebouwing, dat is wezenlijk anders als de bebouwde kom. In plaats van bestuurders te sterken in het idee dat ze allemaal baas zijn in hun eigen luchtruim kun je ze beter goed voorlichten. Gemeentes hebben geen enkele formele bevoegdheid in het luchtruim van Nederland, White papers daarover schrijven is daarom dus totaal overbodig.

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Neem de paper nog even goed door Henk, dan zul je zien dat er in totaal 9x wordt gesproken over ‘aaneengesloten bebouwing’. En ja, je hebt gelijk dat dit iets anders is dan de bebouwde kom (deze term komt om precies te zijn 1x voor in de paper). Verder vergeet je dat er een proces van zonering in gang is gezet, waar een achterdeurtje wordt opengehouden voor lokale overheden om toch iets te gaan zeggen over het onderste deel van het luchtruim. En zeggenschap of niet: gemeenten gaan hoe dan ook te maken krijgen met drones, of ze nu willen of niet. Daarom maar beter een beetje voorlichting geven in plaats van dat ze zelf op zoek moeten naar informatie.

   Beantwoorden
 • Supergoed stuk Wiebe! Zeer leesbaar en hard nodig om helder te maken wat wel en niet kan. Ik was er zelf net aan begonnen, maar zo uitgebreid en helder beschreven was mij niet gelukt. Er schijnt ook nog een campagne opgestart te worden vanuit Den Haag naar gemeenten toe.

  Ik stuur het graag door naar mensen uit mijn netwerk.

  PS. Kan het zijn dat er een klein foutje in staat? Voor wie nu nog in het aanvraagproces (ROC vergunning) zit of binnenkort een aanvraag zal indienen, is het belangrijk op te merken dat alle aanvragen die vóór
  31 december 2021 worden ingediend nog onder het huidige stelsel worden behandeld. Moet dat niet december 2020 zijn?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Dank je Mark! Natuurlijk moet die datum 31-12-2020 zijn, dat is een foutje. Ik wacht nog heel even verdere feedback af en zal dan kijken of er een nieuwe versie van de paper online kan komen.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier