RIVM: geluidhinder door drones in drie jaar tijd verdubbeld

Drones leiden in toenemende mate tot ernstige geluidhinder. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat onlangs werd gepubliceerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de periode 2016-2019 was er zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal klachten, blijkt uit het onderzoek. Wegverkeer zorgt voor de meeste klachten.

Beleving van de woonomgeving

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), met als doel om inzicht te krijgen in de vraag hoe bewoners hun woonomgeving beleven. Het RIVM heeft daartoe onder andere gekeken hoe bewoners geluid, trillingen, geur en veiligheid beleven. In 2019 namen ruim 2259 inwoners van Nederland van 16 jaar en ouder deel aan deze inventarisatie. Het vorige onderzoek werd in 2016 uitgevoerd.

Uit het rapport blijkt dat wegverkeer is een belangrijke bron van ernstige hinder en ernstige slaapverstoring is. Vooral brommers en motoren veroorzaken ernstige geluidhinder. Ten opzichte van 2016 ervaren meer mensen ernstige hinder door geluid van bestelauto’s. Wegverkeer geeft ook overlast omdat het trillingen veroorzaakt.

Meer geluidhinder door drones

In het onderzoek is er voor het eerst expliciet aandacht voor geluidhinder veroorzaakt door drones. In 2019 gaf 0,8 procent van de ondervraagden aan ernstige hinder te ondervinden van het geluid van drones. In 2016 was dat nog maar 0,4 procent. In absolute termen is dat een kleine toename, maar relatief gezien is er toch sprake van een verdubbeling van het aantal klachten. Als het gaat om slaapverstoring geeft slechts 0,3 procent aan dat drones hierbij een negatieve rol spelen.

Helaas wordt niet duidelijk uit het onderzoek op welke locaties klachten over geluidhinder door drones worden gemeld. Vermoedelijk gaat het om mensen die nabij toeristische hotspots wonen, zoals de Waddeneilanden of Kinderdijk, aangezien deze locaties tot nu toe het vaakst in het nieuws zijn als het gaat om overlast door drones.

Ernstige hinder als gevolg van vliegverkeer, treinen en drones. Bron: RIVM

Bemand luchtverkeer

Overigens is bemand luchtverkeer een nog veel grotere bron van irritatie. In 2019 gaf 4 procent van de deelnemers aan wel eens last te hebben van het geluid afkomstig van passagiers- en vrachtvliegtuigen. In 2016 was dat nog 2,6 procent.

Naast drones en vliegtuigen zullen er in de toekomst mogelijk ook pakketbezorgende drones en zelfs personendrones gaan rondvliegen, ook boven stedelijk gebied. NLR doet proactief onderzoek naar de mogelijke geluidhinder die deze drones met zich meebrengen, middels een geluidsimulator op basis van VR.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier