Regelgeving

Nieuwe Regeling onbemande luchtvaartuigen gepubliceerd: inspraak mogelijk tot 20 november

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een conceptversie van de ministeriële regeling gepubliceerd waarin de nieuwe Europese droneregelgeving tot uitdrukking komt. Als onderdeel hiervan worden de bestaande regelingen aangepast en heeft het ministerie nieuwe luchtverkeersregels vastgesteld. Dronevliegers en -bedrijven kunnen tot 20 november feedback geven op de voorgenomen regeling.

Vertaalslag

De nieuwe Regeling onbemande luchtvaartuigen is als het ware een ‘vertaalslag’ van de Europese verordening naar Nederlandse regelgeving. In de nieuwe regeling worden de Open en Specific categorieën benoemd, met de bijkomende nieuwe verplichtingen op het gebied van examinering en registratie.

In grote lijnen volgt de nieuwe regeling de bepalingen zoals we die al eerder hebben beschreven in onze artikelen over de Europese droneregelgeving. Zo komt het verschil tussen recreatieve en bedrijfsmatige dronevliegers te vervallen. Er is ook geen explicitiet verbod meer op het vliegen boven aaneengesloten bebouwing.

De oude Regeling modelvliegen wordt aangepast. Deze is vanaf 31 december alleen nog maar van toepassing op dronevluchten die in clubverband bij modelvliegvelden worden uitgevoerd. De Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (ROABL) blijft voor een groot deel zoals die was, met het oog op de overgangstermijn van een jaar voor huidige ROC-light en ROC vergunningen.

Nationale verkeersregels

Opmerkelijk is de introductie van een minimale afstand tot spoorlijnen, wegen en kunstwerken (zoals bruggen en sluizen). Hier moet men in de Open categorie minstens 75 meter afstand houden in geval van een multirotor en 150 meter in het geval van een fixed-wing drone. Hierin wijkt Nederland af van de Europese verordening, die in het geheel niet spreekt over dergelijke beperkingen.

Een andere nieuwe beperking betreft een minimale afstand van 150 meter ten opzichte van vitale objecten, zoals energiecentrales, gevangenissen, zeehavens en andere kritieke infrastructuur. Nu nog wordt dit via een luchtverkeersregel opgelost, maar het is uiteindelijk de bedoeling dat hiervoor drone zones in het leven worden geroepen. Deze beperking komt niet als een verrassing. Nog niet duidelijk is om welke locaties het precies zal gaan.

Het verbod op het uitvoeren van dronevluchten in civiele en militaire CTR-gebieden blijft vooralsnog van kracht voor operators in de Open categorie. Alleen in de Specific categorie kan men vergunningen verkrijgen om in gecontroleerd luchtruim te vliegen.

Over het met drones vliegen in Natura 2000-gebieden wordt in het geheel niet gesproken in de conceptregeling. Dit wordt naar verwachting opgepakt met de introductie van drone zones.

Opleidingsinstellingen en tarieven

De nieuwe conceptwetgeving gaat ook in op de eisen waar opleidingsinstellingen aan moeten voldoen. Opleidingen kunnen alleen gegeven worden door erkende instellingen. De examens dienen gebaseerd te worden op een database met vragen die jaarlijks geactualiseerd wordt. (De kosten van opleidingen worden door de marktpartijen bepaald.)

De nieuwe regeling benoemt daarnaast de tarieven waar drone-operators in de Specific categorie mee te maken krijgen. Zo gaat de afgifte van een operationele declaratie op basis van een standaardscenario iets meer dan 450 euro kosten. Een autorisatie op basis van een PDRA kost – afhankelijk van het risiconiveau – kost tussen de 1.250 en 3.350 euro. En voor een autorisatie op basis van een SORA wordt tussen de 2.300 en 6.500 euro in rekening gebracht.

Overgangsregeling

Tot slot komt de bekende overgangsregeling voor ROC-light en ROC-operators aan de orde. Die mogen nog een jaar lang – dus tot 31 december 2021 – blijven werken volgens de oude Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (ROABL). De bedoeling is dat operators gedurende 2021 overgaan op de nieuwe regeling. Maar hoe dat precies in zijn werk gaat, blijft helaas onduidelijk.

Via een internetconsultatie kunnen betrokken partijen de conceptregeling inzien en hun feedback indienen. Dat is tot 20 november mogelijk.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

12 gedachten over “Nieuwe Regeling onbemande luchtvaartuigen gepubliceerd: inspraak mogelijk tot 20 november

 • Hélène de Fremery

  Met mijn DJI Mavic Spark val ik onder de Open Klasse? Moet ik me registreren en examen doen? Waar vind ik de erkende instellingen?

  Beantwoorden
 • C. de Beer

  Geachte Wiebe,
  Betekent dit dat b.v. de DJI Mavic Mini 75 meter van de spoorlijn moet blijven?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Zoals deze regeling nu is opgesteld wel, ja. Maar ik ga wel protest aantekenen op deze nationale verkeersregel, die in strijd lijkt te zijn met de EU verordening.

   Beantwoorden
 • Inderdaad, het voordeel van een Europese regelgeving zou moeten zijn dat overal in de EU dezelfde regels gelden. Als elk land daar nog specifieke zaken aan toevoegt weet je nog niet waar je aan toe bent en moet je gaan verdiepen in de lokale regels!
  En laten we wel wezen – het is een forse over-regulering! De huidige regeling in NL is duidelijk en redelijk – de EU regels lijken daarentegen opgesteld om het plezier in hobby dronen te minimaliseren…
  Ik mag hopen dat veel hobby droners gaan reageren!!!

  Beantwoorden
 • Als hobbyist lijkt het einde in zicht ..
  Een hobbyist vliegt een paar keer , maakt wat leuke shots en thats it. Ikzelf de hobbyist hou mij aan de regels en wil best een paar multiple choice vraagjes beantwoorden en mijzelf registreren…..maar waarvoor eigenlijk? Voor die paar uur per jaar vliegen en dan waar mag je nog vliegen? Als je de drone kaart opent schrik je… Zoveel rood!

  Ik wil best reageren op de ontvangen mail maar weet niet zo goed hoe en wat.
  Tja , de Europese regels…..maar dan Nederlands…..beetje raar allemaal…. Ik zou er veel voor over hebben als wij ons meer mogen laten zien in en rond natuurgebieden met alle respect voor de dieren, broedseizoen etc….dat zou ik graag willen. Een gulle middenweg, die moet er zijn. Een bepaalde periode openstellen waar geen dier last van heeft en daar aan te houden. Maakt mij niet uit wie ze maakt. Dan pas is er duidelijkheid of je ergens mag vliegen in of rondom een gebied. Nederland is al zo klein. Als je drie rode vlekken positioneert op de kaart dan is driekwart land weg en dus rood.

  Hoop echt dat er inderdaad meerdere drone piloten reageren en het beter kunnen formuleren dan ik.

  Beantwoorden
 • Beste Wiebe,
  Ik ben de wetgeving aan het doorsnuffelen en zie in “CELEX_32019R0947_NL_TXT.pdf”, artikel 22 lid a het volgende staan:
  “a. vluchten met onbemande luchtvaartuigen met een maximale startmassa van minder dan 500 g worden uitgevoerd volgens de vluchtuitvoeringsvoorschriften van punt UAS.OPEN.020, punt 1, van deel A van de bijlage, door een piloot met het door de desbetreffende lidstaat vastgestelde vaardigheidsniveau;” (“punt UAS.OPEN.020, punt 1, van deel A van de bijlage” zijn de vliegcondities van categorie A1).
  Dat zou betekenen dat voor iedere drone het on-line examen verplicht is!? Ik heb altijd begrepen dat voor alle drones onder de 250 gram geen examen verplicht is tot eind 2022 – zie ook het recent bijgewerkte schema op deze site.
  Weet jij waar ik in de wetgeving kan terugvinden dat ook drones zonder Cx certificering onder de 250 geen online examen hoeven doen?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Hallo Willem, er staat: “het door de desbetreffende lidstaat vastgestelde vaardigheidsniveau”. Dat wil niet per se zeggen dat je de online training A1-A3 moet doorlopen. In het geval van een drone <250 gram kun je volstaan met het doornemen van de handleiding.

   Beantwoorden
 • w oosterveld

  Dit is VRIJ nederland vol met wetten en veboden borden, vliegen met een DRONE is al mislukt, omdat je
  weer voor een examen, en is de lol er gauw af, en natuurlijk moet de overheid er weer geld voor hebben,
  Dat is weer echt NEDERLANDS.

  Beantwoorden
 • Het dronebewijs is Europees.
  Als ik mijn dronebewijs in Polen of Duitsland ga halen dan is dat dus legaal en scheelt het waarschijnlijk een hoop gedoe.
  In een aantal landen kun je voor dit bewijs ook de taal Engels selecteren en komt het bewijs aansluitend gewoon uit je printer. Er kan m.i. geen enkele verplichting zijn om je dronebewijs bij een Nederlandse vliegschool te halen, immers het is een bewijs dat in heel Europa geldig is punt uit.

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Dat klopt, het EU dronebewijs wordt internationaal erkend. Heb je al opleidingen in het Engels gevonden die goedkoper of zelfs gratis zijn?

   Beantwoorden
   • Ik vraag me of een buitenlandse opleiding geldig zal zijn voor een Nederlandse piloot.

    Dit is de Engelstalige website waar je momenteel gratis examen kan doen en gratis je drone kan registreren als je in Frankrijk wil vliegen: https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/en/

    Dat heb ik vorig jaar voltooid. Maar…

    In mijn AlphaTango account-pagina staat: “Registratie in AlphaTango heeft alleen betrekking op UAS-operators die woonachtig of gevestigd zijn in Frankrijk, of operators die woonachtig of gevestigd zijn in een niet-Europees land waarvan de eerste vlucht in Europa zal plaatsvinden in Frankrijk.
    UAS-exploitanten die in een ander Europees land woonachtig of gevestigd zijn, moeten zich in dat land registreren. Herinnering: een UAS-operator kan niet in meer dan één Europees land tegelijk geregistreerd zijn.”

    Dat zou betekenen dat Nederlanders zich in ieder geval in Nederland moeten registeren. Het is mij nog onduidelijk of de Franse opleiding ook in Nederland geldig is en geldig blijft na 31-12-2020.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier