Regelgeving

Ministerie maakt eerste (no) drone zones bekend

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een eerste aanzet gemaakt voor wat betreft de nieuwe drone zones, waar dronevliegers vanaf 31 december mee te maken krijgen. In eerste instantie gaat er voor dronevliegers niet zo heel veel veranderen. Zo komt het algemene verbod op dronevluchten boven havens en industriegebieden te vervallen, maar daarvoor in de plaats komen er no-flyzones rondom zeehavens en bij flink wat bedrijven. Natura 2000 is nog niet meegenomen in de zonering.

Zonering

De in te voeren drone zones staan beschreven in een document met terugkoppeling op het inspraaktraject met betrekking tot zonering, dat in de loop van 2020 plaatsvond. Diverse belanghebbenden konden tijdens een aantal inspraakronden hun zienswijzen geven op de vraag waar het in de toekomst niet – of beperkt – wenselijk is dat er drones rondvliegen, en zo ja, of aan die dronevluchten dan bepaalde voorwaarden gesteld worden.

Het idee van drone zones vloeit voort uit de nieuwe Europese regelgeving voor drones. Middels drone zones is het mogelijk om meer gelaagdheid aan te brengen in de huidige kaart met no-flyzones. Bijvoorbeeld door bepaalde restricties alleen op te leggen aan dronepiloten die actief zijn in de Open categorie. Toekomstige drones zullen de drone zones verplicht in het geheugen moeten kunnen inladen. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat drones automatisch wegblijven van locaties waar ze niet mogen vliegen.

Eerste versie drone zones

De eerste versie van de zonering wordt ingevoerd op 31 december 2020, de dag dat de Europese droneregelgeving van kracht wordt. De nieuwe drone zones betreffen onder andere de huidige militaire laagvlieggebieden, vliegvelden en helihavens, haven- en industriegebieden en vitale infrastructuur en beveiligde gebieden (energiecentrales, detentiecentra, etc).

Voor laagvlieggebieden gaat gelden dat daar alleen drones in de Open subcategorieën A1 en A2 mogen vliegen, tot maximaal 30 meter hoog. Vluchten die vallen onder Open subcategorie A3 zijn hier niet toegestaan. Verder komt er een vliegverbod in een straal van 3 km rond ongecontroleerde luchthavens; geen verandering dus ten opzichte van de huidige situatie. Zo’n vliegverbod komt er ook rondom helihavens, maar dan met een straal van 1,2 km (dat was in de oude situatie 3 km).

Het totaalverbod op vluchten boven industrie- en havengebieden (zoals dat in de oude regelgeving stond) komt te vervallen, maar in plaats daarvan worden er drone zones ingesteld boven grote zeehavens en bedrijven waar activiteiten worden uitgevoerd met een verhoogd risico. Denk aan bedrijven als Air Liquide, Vopak, Tata Steel en andere – met name chemische – industriecomplexen. (De volledige lijst met bedrijven kan bekeken worden op bzroplus.nl.)

Natura 20000-gebieden en stedelijk gebieden zijn vooralsnog niet meegenomen in de zonering. Wat Natura 2000 betreft verwijst het ministerie naar het stappenplan dat onlangs door Rijkswaterstaat is opgesteld. Wat betreft het vliegen boven aaneengesloten bebouwing komt er extra communicatie naar decentrale overheden, om ze te wijzen op de aankomende veranderingen en wat deze voor hen betekenen.

Het gecontroleerde luchtruim rondom de grotere vliegvelden (CTR gebieden) valt ook nog buiten de zonering, omdat hiervoor voorlopig de oude regels blijven gelden. Onderzocht wordt hoe de CTRs in de toekomst omgezet kunnen worden in drone zones en of er dan ook meer mogelijkheden kunnen komen voor drone-operaties.

Kortom:

 • Dronevliegen in laagvlieggebieden kan tot 30 meter hoog in Open subcategorieën A1 en A2;
 • Rondom ongecontroleerde luchthavens en helihavens komen er wederom no-flyzones voor de Open categorie;
 • Zo’n 300 bedrijven, beveiligde gebieden en zeehavens worden aangemerkt als no-flyzone voor de Open categorie;
 • Natura 2000 en stedelijk gebied worden vooralsnog niet meegenomen in de zonering, maar hier komt later mogelijk verandering in;
 • De CTRs blijven voorlopig op slot voor dronevliegers in de Open categorie;
 • Alleen operators in de Specific categorie en met de juiste autorisaties mogen dronevluchten uitvoeren in de nieuwe drone zones.

Vervolgstappen

Gedurende 2021 gaat het ministerie de drone zones verder verfijnen. Als onderdeel daarvan wordt onderzocht welke partijen in de toekomst verzoeken tot het wijzigen of instellen van nieuwe zones kunnen doen, op welke wijze kunnen die verzoeken dan getoetst worden, hoe en op welke gronden dronegebruikers aanpassingen kunnen aanvragen, en met welke frequentie het ministerie de zonering zal herzien.

Ultimo december 2022 moet het proces zijn afgerond. Het merendeel van de drones die na 1 januari 2023 verkocht wordt zal de drone zones automatisch in het geheugen moeten laten. Dit is één van de technische vereisten die onderdeel uitmaken van de nieuwe Cx CE labels voor drones. Veel drones beschikken weliswaar al over een vorm van geofencing, maar van standaardisatie op dat vlak is nog geen sprake.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

8 gedachten over “Ministerie maakt eerste (no) drone zones bekend

 • Als aanvulling: de 3 km geldt alleen de ongecontroleerde luchthavens die zijn opgenomen in de AIP lijst.
  Zie https://www.lvnl.nl/eaip/2020-11-19-AIRAC/html/index-en-GB.html
  Het is overigens wenselijk om FlightRadar24 te installeren zodat je kunt zien of er bijvoorbeeld zweefvliegtuigen in de buurt zijn – die hebben een transponder en verschijnen dus in de app!

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Hoi Tinus, lang niet alle zweefvliegers zijn te zien in Flightradar, ook visueel blijven opletten dus!

   Beantwoorden
 • Waar heb je deze informatie ingewonnen? Ik wil het graag zelfstandig na lezen.

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Check de link in het artikel (onder het kopje ‘eerste versie van de zonering), die verwijst naar een pdf met de broninformatie.

   Beantwoorden
 • Betekent dit nu ook dat er vanaf dat moment alleen gevlogen mag worden in een laagvlieg gebied? Dus zonder dat er iemand mee hoeft te kijken. (dat is nu wel verplicht dacht ik)

  Beantwoorden
 • Typisch Nederlands, eerst een wachten en verwijzen naar een Europese regeling, daarna stiekem langzaam maar zeker alles stap voor stap dichttimmeren.
  Die 30 meter komt in de EU regeling niet voor. Allemaal extra NL maatregelen.
  Natura 2000, let op! Komt een totaalverbod op drones daar.
  Straks alleen nog vliegen voor professionele vliegers(bedrijven), met allerlei vergunningen die ook weer grof geld gaan kosten.
  Met dank aan alle dronevliegers die zich weinig aantrekken van de regels, en dank aan alle paniekzaaiers die in alles wat rondzweeft direct een privacy schendende drone zien.
  Mooi beleid daar in Den Haag? Nou nee…..

  Beantwoorden
  • Ik zou niet al te negatief zijn. Er zijn een aantal zaken waar je vroeger wel en nu niet kunt vliegen. Verder wordt er nagedacht over Natura 2000 gebieden (bijv. bepaalde perioden in het jaar en een minimale vlieghoogte) en over CTR’s. Er zijn heel wat belanghebbenden, zowel hobbypiloten als professionals, die voor hun belangen opkomen.
   Het feit blijft dat onverantwoordlijke piloten het behoorlijk kunnen verpesten.

   Beantwoorden
   • Sorry: er zijn heel wat gebieden waar je vroeger NIET en straks WEL mag vliegen.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier