Achtergrond

Opleiders zien ‘Ierse route’ naar gratis EU dronebewijs met lede ogen aan (+update)

Vanaf 31 december moet iedereen die gaat vliegen met een drone boven de 250 gram beschikken over een Europees dronecertificaat. In Nederland kun je nog nergens terecht voor de vereiste opleiding. Maar via de Ierse luchtvaartautoriteit IAA is het al wel mogelijk aan het A1/A3 basiscertificaat te komen; kosteloos notabene. Nederlandse opleiders zien de sluiproute met lede ogen aan, en vinden dat er een ongelijk speelveld is ontstaan.

Uitgangspunt: basiskennis voor alle dronevliegers

De invoering van de Europese regelgeving betekent voor het merendeel van de dronevliegers dat men enige kennis moet gaan opdoen met betrekking tot het veilig vliegen met drones. Denk aan de belangrijkste basisregels, zoals de maximale vlieghoogte van 120 meter, het uit de buurt blijven van mensenmenigten en vliegvelden en nog wat andere zaken, zoals de toekomstige Cx CE-labels voor drones.

Het doel is om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken gaan gebeuren zodra drones meer wijdverspreid raken. Afhankelijk van het gewicht van je drone en de vraag waar je ermee wilt gaan vliegen krijg je te maken met één of twee theorieopleidingen en -examens: de basisopleiding A1/A3, eventueel aangevuld met de aanvullende opleiding A2. De enige uitzondering is er voor drones die minder wegen dan 250 gram; die zijn vrijgesteld van de opleidingsplicht.

Zodra je met je drone gaat vliegen, zul je moeten kunnen aantonen dat je over de betreffende kennis beschikt. Dat gaat door middel van een Europees certificaat, ook wel het EU dronebewijs genoemd. Deze komt er in twee ‘smaken’: het Proof of Completion (A1/A3) en het Certificate of Competence (A2). Het bewijs is gepersonaliseerd en bevat de naam van de dronevlieger. Handhavers kunnen dronevliegers in de toekomst aanspreken en vragen om het certificaat.

Overheid vs marktpartijen

Op dit moment is het nog niet mogelijk om in Nederland een Europees dronecertificaat aan te vragen, laat staan dat je een opleiding kunt volgen. Er is door het ministerie van IenW namelijk voor gekozen om het aanbieden van opleidingen en afnemen van examens over te laten aan marktpartijen, maar die hebben de daartoe vereiste erkenning nog niet binnen. De leeromgevingen staan klaar, maar niemand kan op dit moment al cursisten toegang geven tot de online leeromgevingen, laat staan examens afnemen. Daarnaast is de RDW nog niet in staat om dronebewijzen af te geven.

Er zijn echter Europese lidstaten die ervoor gekozen hebben om de opleiding, examinering en verstrekken van dronebewijzen (deels) in eigen hand te doen. Eén van die landen is Ierland. Een lezer van Dronewatch kwam erachter dat het al mogelijk is om bij de Ierse luchtvaartautoriteit IAA kosteloos de basisopleiding A1/A3 te volgen, waarna je online examen kunt doen. Na succesvolle afronding kun je direct je dronebewijs downloaden.

De ‘Ierse route’ uitgelegd

Natuurlijk hebben we het zelf even uitgeprobeerd, om via de IAA aan een EU dronebewijs te komen. De procedure is redelijk eenvoudig: je maakt een account aan bij het MySRS portal, uploadt een identiteitsbewijs (dat kan ook een Nederlands paspoort zijn, verificatie duurt 1 werkdag), schakelt de verplichte 2-factor accountbeveiliging in, en daarna kun je de ‘opleiding’ A1/A3 volgen. Opleiding tussen aanhalingstekens, want het gaat slechts om een korte video op basis van het EASA-voorlichtingsmateriaal.

Nadat je de instructievideo verplicht hebt uitgekeken kun je aan het examen beginnen. Het gaat om 40 meerkeuzevragen, uiteraard in het Engels, die ingaan op de verschillende aspecten van de EU droneregels (zoals de verplichte registratie, de verschillende Cx klassen drones, en de categorieën waarmee je te maken krijgt). Het is geen probleem als je één of meer vragen fout beantwoordt; je kunt net zo lang nieuwe antwoorden aanvinken totdat je geslaagd bent. Daarna kun je direct je dronebewijs downloaden, in de vorm van een pdf-bestand.

Het Ierse EU dronebewijs. (nb. registratienummer en QR code zijn aangepast)

Het is via het Ierse portal niet mogelijk om een A2 certificaat te verkrijgen; daarvoor verwijst de IAA naar externe opleidingsinstituten. Daarin verschilt de situatie niet met die in Nederland. Ook kun je je als Nederlander niet in Ierland registreren als dronepiloot; je moet je namelijk registreren in het land waar je woont. Als Nederlands ingezetene moet je je hoe dan ook vanaf 31 december bij de RDW registreren.

Legaal, maar wenselijk?

De ‘Ierse route’ is geheel legaal. De Europese verordening stelt nu eenmaal dat je in andere lidstaten je (basis)opleiding mag volgen. Dat Ierland de basisopleiding A1/A3 kosteloos aanbiedt is vooral frustrerend voor de Nederlandse marktpartijen, die via deze sluiproute mogelijk cursisten zien weglopen. Maar er is nog een ander aspect, namelijk de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding.

De Ierse theorietraining is wel heel erg summier. Los daarvan zul je het Engels goed moeten beheersen, wil je alles goed begrijpen. Bovendien kun je tijdens het examen gewoon net zolang foute antwoorden aanpassen totdat je geslaagd bent. De vraag is of dronevliegers daardoor echt iets bijgebracht wordt.

Een ander aandachtspunt is de vraag of de RDW dadelijk überhaupt in staat is om het Ierse A1/A3 dronebewijs te verwerken, op het moment dat je in een later stadium een Nederlands A2 certificaat aanvraagt. Want bij die aanvraag moet je aantonen dat je al in het bezit bent van een A1/A3 certificaat, maar hoe de procedure eruit komt te zien als je met een niet-Nederlands certificaat aankomt, is op dit moment nog onduidelijk. EASA heeft hier naar de lidstaten toe ook geen uitsluitsel over gegeven.

Er komt op een goed moment een Europese database waarin bijgehouden wordt welke instantie welke bewijzen heeft verstrekt, maar die is nog niet in bedrijf. (Een interessante vraag is ook wat een Nederlandse handhaver moet doen als iemand een Iers dronebewijs toont, waarvan de QR-code verwijst naar het systeem van de Ierse luchtvaartautoriteit. De politie geeft desgevraagd aan dat de systemen in de toekomst gekoppeld zullen worden.)

Reactie vanuit opleiders

Dronewatch heeft vier Nederlandse opleidingsinstellingen gevraagd om een reactie. Unaniem baalt men van het feit dat er geen gelijk speelveld is ontstaan. Vincent van Schijndel (DroneLand): “Concurrentie ben ik helemaal voor, maar in mijn ogen was het wel zo eerlijk geweest om op Europees niveau af te spreken of dit door commerciële opleiders, of door overheden wordt afgenomen om deze ongelijkheid te voorkomen.”

Ook Roel van der Wal (Drone Flight Academy) vindt dat er nu sprake is van een ongelijk speelveld. “Op dit moment zijn Italië en Ierland al gestart, terwijl Nederland vasthoudt aan 31-12-2020 als startdatum. Er is nog geen automatische koppeling tussen de opleidingsinstellingen en het RDW, waardoor het nu niet mogelijk is voor Nederlandse opleiders om vliegers uit andere landen op te leiden.”

Parcival Hofland (Dutch Drone Academy) vraagt zich daarnaast af of de veiligheid gebaat is bij de ‘Ierse route’. Hofland: “De vraag is of de de leerstof van enige kwaliteit is. Zal het z’n doel dienen in de zin van het creëren van begrip rondom de risico’s van het gebruik van drones en bijdragen aan een veilige sector? In ons geval bieden we naast de verplichte theorie ook aanvullende kennis, zodat cursisten daadwerkelijk betere piloten worden.”

Sem van Geffen (Drone Class) onderstreept het aspect van kwaliteit en serviceverlening. “Hoewel het aanlokkelijk klinkt om in het buitenland gratis je papiertje te halen, kun je je serieus afvragen of je daar in dat land ook net zo goed en snel geholpen wordt, als je bijvoorbeeld vragen hebt over de lesstof. Dit wordt soms wel eens vergeten, maar een klant is pas echt tevreden als de klantenservice perfect is. Daar focussen wij dus op.”

Alle Nederlandse opleiders geven aan dat men bij hen terecht kan voor een los A2 traject, mocht men ervoor kiezen om A1/A3 in het buitenland te doen.

Eigen verantwoordelijkheid

Het standpunt van Dronewatch is dat het vliegen met drones een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Daar hoort ook een zeker kennisniveau bij. Wiebe de Jager: “Het is net als met spieken tijdens een schoolexamen. Misschien ga je over, maar je hebt weinig geleerd. Ook al kun je via Ierland gratis en eenvoudig een dronebrevetje halen, ik raad lezers toch aan om zich te oriënteren op het aanbod van de Nederlandse opleiders. De theorieopleiding voor je rijbewijs was ook niet gratis, dus het is niet zo vreemd om ook voor je dronetheorie wat kosten te maken, als daar kwaliteit tegenover staat.”

Aan de andere kant kun je beredeneren dat het voor de veiligheid in het algemeen geen kwaad kan dat zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met de nieuwe regelgeving. “Zelfs als je dadelijk niet de opleiding A1/A3 hoeft te volgen, bijvoorbeeld omdat je met een Mavic Mini vliegt, zou je kunnen overwegen om toch even in Ierland je dronebewijs te halen: kwaad kan het niet.”

Los daarvan is het de vraag of je uiteindelijk veel hebt aan het gratis Ierse dronebewijs, zeker als je uiteindelijk toch in A2 gaat vliegen met een drone die meer weegt dan 500 gram. “Als je toch kiest voor de ‘Ierse route’, realiseer je dan dat je voor de A2 opleiding toch weer uitkomt bij een Nederlandse opleider. Dan kun je net zo goed het hele traject in één keer doorlopen. Dan is de lesstof ook nog eens goed op elkaar afgestemd.”

Bekijk ook ons overzicht van Nederlandse aanbieders van opleidingen voor het EU dronebewijs.

Update (20-1-2021)

Inmiddels is het niet meer mogelijk om kosteloos gebruik te maken van de in dit artikel beschreven ‘Ierse route’. De Ierse luchtvaartautoriteit gaat kosten in rekening brengen voor identificatie en opleiding. Lees meer

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

138 gedachten over “Opleiders zien ‘Ierse route’ naar gratis EU dronebewijs met lede ogen aan (+update)

 • Peter Cremers

  Misschien een domme vraag maar vanaf 1-1-2021 moeten we een drone certificaat hebben om met een drone zwaarder dan 250g te mogen vliegen. Maar als pas vanaf die datum opleidingen aangeboden worden en misschien nog pas later RDW klaar is om te registreren, betekent dit dan dat we de eerste weken van 2021 niet mogen vliegen?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Helemaal geen domme vraag! Heel oplettend opgemerkt. Ik denk dat de handhavers in het begin nog wel coulant zullen zijn. Maar als je in de 2e helft van 2021 nog steeds geen operator ID danwel EU dronebewijs hebt, dan wordt het wel een lastig verhaal. Als je überhaupt betrapt wordt, want die kans is nog altijd minimaal.

   Beantwoorden
   • Het noemen waard is verder misschien ook de verzekering. Want wat als je op (of kort na) 31 december schade veroorzaakt met je drone, waarbij je je keurig aan alle nieuwe regels hebt gehouden (de drone valt bijvoorbeeld uit de lucht). Je hebt een geschikte aansprakelijkheidsverzekering, maar je hebt je vliegbewijs nog niet. Hoe verzekerd ben je dan?

    Beantwoorden
    • Victor de Klein

     Beste Albert, goede vraag en gezien de basis eisen waar je aan moet voldoen (in dit geval de vereiste certificering voor de juiste categorie) je inderdaad niet verzekerd bent totdat je wederom aan de minimale vereisten voldoet. Wat dat betreft lijkt het hetzelfde als een ongeluk of aanrijding veroorzaken zonder rijbewijs, dus idd niet gedekt.

     Beantwoorden
    • in mijn aansprakelijksheidsverzekeinrg (Centraal beheer) staat niets dat je een vliegbewijs nodig hebt. Schade door drones tot 25kg wordt vergoed.

     fragment uit artikel 13 van de voorwaarden:
     Wat is NIET verzekerd:
     Schade met of door een motorrijtuig of (lucht)vaartuig.
     • Wel: schade met of door een modelvliegtuig of modelraket van maximaal 25 kilogram.
     – Bijvoorbeeld een drone

     Beantwoorden
   • Beste Wiebe, enorm bedankt, ik ga de opleiding volgen.
    Ik heb me geregistreerd

    Beantwoorden
  • Je had al veel eerder een opleiding kunnen volgen. Opleidingen zijn er al lang.

   Beantwoorden
 • Wybe Tichelaar

  Het is me nog niet helemaal duidelijk waarom je voor A2 sowieso weer bij een Nederlandse aanbieder uit gaat komen? Ik heb zojuist het A1/A3 dronebewijs gehaald via de Ierse route en ik zie daar in de online omgeving staan dat de A2 opleiding binnenkort beschikbaar komt: Unmanned Aircraft System – Remote Pilot Competency (Coming Soon). Ik zie nergens een verwijzing naar externe opleidingsinstituten?

  Kan ik die dan niet ook gewoon bij de IAA volgen als die beschikbaar is?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Hallo Wybe, ik meen dat je in Ierland schriftelijk examen moet doen voor A2, en dat je daarvoor bij een externe aanbieder moet zijn. Misschien dat de IAA het cursusmateriaal voor A2 dan wel kosteloos beschikbaar stelt.

   Beantwoorden
 • Konijnerd

  super dat het zo gratis kan, bedankt voor de tip!
  Ik heb al jaren vlieg ervaring en kijk ook altijd wel naar de regels dus zie dit meer als een benodigde stap die ik dan liever doe zonder onkosten.
  Alleen krijg ik maar geen verificatie email binnen.

  Beantwoorden
   • Konijnerd

    helaas, krijg nog steeds niets.
    heb ze maar een mailtje erover gestuurd.

    Beantwoorden
    • Ik krijg de “activatie”-mail ook niet binnen. Heb op 2 verschillende mailadressen geprobeerd, maar geen geluk. Zou iemand die het wel gelukt is, willen aangeven waar de activatiemails voor je account vandaan kwamen? Dus wel domein, het gedeelte achter het @-teken?

     Beantwoorden
 • Jeroen Hofland

  Volgens mij is er al een stokje voor gestoken. De validatie mail komt maar niet.

  Beantwoorden
 • Hallo allemaal,

  Vanwege dat ik in de zomer geregeld in frankrijk vlieg heb ik paar jaar terug de franse toets gedaan, om eventueel discussie te voorkomen. Ik zat net even te kijken wat daar gemeld wordt ivm de nieuwe regelgeving en zag 2 interessante onderdelen.

  – Reminder: a UAS operator cannot be registered in more than one European country at a time.

  – Registration in AlphaTango only concerns UAS operators residing or established in France, or operators residing or established in a non-European country whose first flight in Europe will take place in France. UAS operators residing or established in another European country must register in that country

  Beantwoorden
 • roy peters

  ze hebben het helaas al afgeschermd, verificatie ga je niet meer krijgen, en als je al via vpn verbinding een verificatie krijgt kun je de cursus niet meer doen alleen nog voor inwoners van Ierland.

  Beantwoorden
  • Victor de Klein

   Roy Peters vermeld onjuistheden, het is niet afgeschermd en je kunt je gewoon nog aanmelden en de cursus volgen, echter zie je bij het aanmelden dat de verificatie alleen plaatsvind op werkdagen dus pas maandag a.s kun je je verificatie verwachten.

   Beantwoorden
   • Ik krijg de eerste bevestigingsmail niet binnen helaas. Kan jij of iemand anders aangeven vanaf welk domein die mail komt, dan kan ik die toevoegen aan de veilige afzenders.

    Beantwoorden
   • roy peters

    hoezo onwaarheden? als je letterlijk een melding krijgt van de website zelf dat je inwoner van ierland moet zijn ?

    Beantwoorden
   • Konijnerd

    waar zie je dat verificatie alleen plaats vind tijdens werkdagen? ik zie het niet, en was op vrijdagmiddag mislukt aan te melden.

    Beantwoorden
 • Tsja, wat verwachten ze dan? Dat iedereen braaf 100 euro voor een online training van 8 uur gaat betalen? Dat is teveel voor een korte online module. Zoiets moet je juist laagdrempelig houden om illegaliteit te voorkomen. Al was het 50 euro was het een heel ander verhaal.

  Beantwoorden
 • Regelgeving zegt dat je een bewijs moet hebben vanaf 31-12, maar er is verder nog niet bekent waar en hoe je een opleiding kunt volgen en wat de kosten zijn. Het is mij iig niet duidelijk waar je als drone vlieger aan toe bent. En het is nog maar 26 dgn….

  Beantwoorden
 • Mezelf gisteren laten verifiëren en vandaag het certificaat behaald. Het is nog steeds mogelijk.

  Beantwoorden
 • Victor de Klein

  Dus mensen even voor de duidelijkheid, je kan deze Ierse cursus gewoon kosteloos volgen echter je REGISTREREN als drone OPERATOR (piloot) doe je in Nederland bij het RDW wanneer beschikbaar dus NIET in Ierland na het met goed gevolg afleggen van de cursus. De geldigheid van het behalen van de A1 en A3 geld in de gehele EU.

  Voor de gehele wetgeving in PDF op EU niveau:

  https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Unmanned%20Aircraft%20Systems%20November%202020.pdf

  Beantwoorden
 • hmmm grote kans dat dit niet geldig is vanaf een nederlander de nationaliteits logo staat erop en die zal nooit geldig kunnen zijn voor een nederlander andersom ook niet is een europese wetgeving nou meer een wereldwijde wetgeving dus bijv politie houd je aan en jij laat je id zien en drone bewijs ze zien gelijk dat de nationaliteit gewoon weg niet klopt en dat is een officieel nationaliteits logo en geen decoratie dus

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Het ‘Ierse’ EU dronebewijs wordt in alle EU lidstaten erkend die op 31 december overgaan op de Europese verordening 2019/947. Dus ook in Nederland.

   Beantwoorden
   • ja dat wel maar moet je dan geen ierse nationaliteit hebben want volgens de logo moet dat dus wel je id/paspoort is het hoogst ivm nationaliteit alle bewijsen die nationaliteits logo hebben moeten wel overeen komen met je nationaliteit anders is ie niet geldig de regelementen van die bewijs klopt is geldig in de eu maar de bewijs zelf is wel nationaliteit gebonden dat is dus wat die logo aangeeft het eerste waar bijv de duane naar kijkt is de nationaliteit hoop dat ik het mis heb maar dat is wel wat het logo 1 maal betekend als een ier hier met die bewijs vliegt mag ivm dat de nationaliteit overeen komt met zijn id/paspoort maar zal andersom niet zo zijn dat zijn nou 1 maal de wetten hoop dat ik het mis heb hoor maar het is 1 maal een officieel nationaliteits logo dat dus aan geeft dat jij dus ook die nationaliteit moet hebben dat je dus moet kunnen aantonen met je id/paspoort

    Beantwoorden
    • Avatar foto Wiebe de Jager

     Ik kan je niet helemaal volgen, maar dit is wat de EASA zegt op haar eigen website:

     “Will the competency certificate for the ‘open’ category be recognised throughout Europe?

     Yes, training conducted in one EASA member state will be recognised in all others. “

     Beantwoorden
     • bedoelde dus dat er ook regels zijn tot betrekking nationaliteit omdat daar een erkende nationaliteit logo opstaat zou het niet geldig zijn van iemand met een nederlandse nationaliteit (elk bewijs met nationaliteit erop moet hetzelfde zijn als jou id/paspoort nationaliteit) en dat logo is dus de Europese vlag met de land letters die je dus aan de linker kant van het bewijs ziet daar zitten dus ook weer wetten aan gebonden 🙂

   • Dag Wiebes, een update.
    De Ierse weg kost nu 35 euro. 5 euro identiteit controle en 30 euro voor de online training.
    Wel blijft het makkelijkst qua opleiding.
    Het beste en sterkte iedereen die het nog moet doen

    Beantwoorden
 • Victor de Klein

  Beste lezers, het grammaticaal totaal verwarrend verhaal van “iemand” lijkt een poging om de discussie te vervuilen, veel ruimte in te nemen en is totaal onjuist.

  Nogmaals het EASA is het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart is een agentschap van de Europese Unie, zij maken en voeren het beleid op Europees niveau uit, wat zei zeggen is WET, niet wat “iemand” hier zegt en vaag suggereert.

  Ik citeer:

  “Will the competency certificate for the ‘open’ category be recognised throughout Europe?

  Yes, training conducted in one EASA member state will be recognised in all others.”

  https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs/drones-uas#category-training-requirements-in-the-open-category-

  Beantwoorden
  • politie leest die site niet maar kijkt wel of de documenten kloppen en die kloppen dus niet meer. het document is nationaliteit gebonden of je het nou wil geloven of niet vraag maar eens aan de politie of de ILT ze geven jou dat zelfde antwoord en nee grammatica boeit mij niet dus wen er maar aan en nee is geen discussie maar mensen behoeden van een boete

   Beantwoorden
   • Avatar foto Wiebe de Jager

    Hallo ‘Iemand’, het is pertinent niet juist wat je zegt, stop svp met onwaarheden de wereld in te slingeren. Ter informatie: ik heb ook gesproken met de politie, tijdens het schrijven van dit artikel.

    Beantwoorden
 • Victor de Klein

  Exact dus zoals de auteur vd artikel Wiebe ook stelt 😉👍

  Beantwoorden
 • Henk v Walwijk

  Ik heb nu via twee verschillende email adressen aangemeld maar nog steeds geen mail ontvangen.
  Volgens mij werkt het niet buiten Ierland

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Er zijn meer mensen die melden dat de activatiemail niet binnenkomt, maar bij anderen lukt het wel weer.

   Beantwoorden
 • Ik ontvang geen verificatie email. Iemand een idee hoe dit komt?

  Beantwoorden
 • Bij mij op 2 verschillende accounts op Gmail ook geen verificatie mail.

  Beantwoorden
 • dit kreeg ik als reactie op mijn support vraag:

  The Irish Aviation Authority Headquarters Building including the Personnel Licensing office is closed until further notice due to current Government restrictions in place to manage the COVID-19 pandemic.

  A service is continuing through remote working but some limitations apply. Access to emails and some licence processing continue at this time but delays may be expected. A disruption to postage service is likely so please refrain from sending anything by post until further notice.

  If you are completing a change of competent authority (a licence transfer), please do not send your current original licence/medical to the IAA for exchange as we are not in a position to send the new IAA licence/medical to you until current restrictions are relaxed in Ireland.

  Please bear with us and we will endeavour to reply as soon as we can.

  Please check http://www.iaa.ie for further updates and information.

  Beantwoorden
 • Nou, deze heb ik alvast maar binnen!
  Ga sowieso de trainingen hier in NL ook doen, maar deze heb ik maar vast in de pocket. 🙂

  Beantwoorden
  • heb jij je ingeschreven met een .nl email adres of een .com email ?

   Beantwoorden
 • Ik heb afgelopen vrijdag middag me kunnen registreren, inclusief de id verificatie die er in 15 minuten door was en heb het A1/A3 certificaat daarna moeiteloos gehaald. Maar goed, ik lees dus nu dat het IAA kantoor gesloten is, wellicht dat thuiswerkers daar de boel draaiende houden.

  Beantwoorden
 • Avatar foto Wiebe de Jager

  Komt de bevestigingsemail niet door? Dat is een gevolg van technische issues, maar dat is tijdelijk. Dit heeft de IAA aan Dronewatch laten weten: “Our email server is currently experiencing delays. If you have not received an email, please bear with us as the issue is resolved. Thank you.”

  Beantwoorden
  • Victor de Klein

   Beste lezers,

   Inmiddels is er behoorlijk wat verwarring ontstaan en zo te zien ook bij het IAA zelf, ze schijnen overstelpt te worden meet aanmeldingen. Ik kreeg b.v. zelf zojuist een mail met het bericht dat er een bericht in mijn inbox staat maar vervolgens verwijst men zelf naar hun “oude” url. De juiste link om in te loggen of om je aan te melden is per heden : https://iaa.mysrs.ie

   Beantwoorden
 • Ik heb via 3 verschillende emailadressen waarvan 1 x via een VPN aangevraagd maar geen reactie. Misschien rustig afwachten. Maar als je het op die manier je drone certificaat kan bemachtigen dan is het in de hele EU geldig. Hoef je in Nederland verder niets te doen. Het is niet voor niets een Europese maatregel die 1-1-2021 ingaat. De waarde daarvan laat ik in het midden. Net zoiets als een vaarbewijs halen door mensen die nooit varen. Dat moet dan veilig zijn als ze wel een boot aanschaffen?

  Beantwoorden
  • Daar heb je helemaal gelijk in Henk,
   Heb ooit voor mijn werk het vaarbewijs gehaald maar verder nooit echt meer gevaren.
   Bij de hele opleiding heb ik overigens alleen water gezien waarmee koffie gezet werd.

   Ik verdiep mij wel degelijk in regelgeving omtrent drones en maar gezien het feit dat mijn Mavic mini geen CE keurmerk heeft en uiteindelijk ook in categorie A3 gaat belanden (met terugwerkende kracht de mini1 in de C0 zetten gaat niet) dwingt mij veel geld uit te geven voor een verplichte online opleiding. Daar zit ik niet echt op te wachten.

   Beantwoorden
 • Vandaag email ontvangen en de registratie compleet gemaakt. Nu even afwachten maar voor goedkeuring na

  Beantwoorden
 • Konijnerd

  ik heb nog steeds geen enkele email, op 6 verschillende email addressen op andere domeinen, waarvan ik met 2 op een ierse IP geregistreerd heb.

  Beantwoorden
 • Ik heb zondag jl met 2 emailadressen een account aangevraagd en vanmiddag 2 x een activeringsmail gekregen. Aanvraag vanavond verstuurd, hoop morgen bevestiging te krijgen. Je moet een kopie ID/paspoort uploaden alsmede een apart papiertje met een handtekening…

  Beantwoorden
 • Je moet je spambox checken.. daar vond ik mijn verificatie.

  Beantwoorden
 • frank bosvelt

  ik wacht al 2 dagen op toegang maar de ID verificatie loopt daar nu spaak door de enorme toeloop opeens.

  Beantwoorden
 • Konijnerd

  ik heb op 1 van mijn 6 email addressen vandaag de verificatie link gekregen. Anderen nog steeds niets, helft vrijdag gebruikt en andere helft zaterdag. Mails lijken erg willekeurig eruit te vliegen.

  Beantwoorden
 • Ik heb het ook gehaald na verificatie (kwam na een dag of vijf). Het is voor mijn gevoel precies genoeg: dat je de basisregels voldoende kent om gekke dingen te voorkomen.
  Waarom Nederland dat aan formele opleidingsinstituten overlaat en dat zoiets 4 tientjes of meer moet kosten is me dus een raadsel. En waarom we hier alles tot na 31 december schuiven (ook RDW) is eveneens een raadsel.
  V.w.b. verzekering: AON/IAK heeft expliciet bevestigd dat een drone als “luchtvaartuig” wordt gezien en dat aansprakelijkheidstelling wereldwijd is gedekt. In sommige gevallen (Thailand bijv.) is het een probleem dat de tekst alleen in het Nederlands is.
  ING heeft (mondeling) bevestigd dat v.w.b. de reisverzekering een drone onder “kostbaarheden” valt en verlies ervan ook gedekt is.

  Beantwoorden
 • Joost Westra

  Duurt inderdaad allemaal paar dagen voor elke stap. Mijn A1/A3 in 1 keer gehaald. Is wel echt te makkelijk. In de “useful tips” die naast de vragen staan, staan gewoon bijna letterlijk de antwoorden.

  Ik had nu de keuze opties gekozen voor A1/A3 maar het leek erop dat A2 ook gewoon mogelijk was. Maar is me nu niet duidelijk of ik A2 er nog even snel bij kan halen. Iemand al A2 of beide geprobeerd?

  Beantwoorden
  • Ik had die usefull tips niet eens gezien. haha. Maar toch geslaagd. Het is wel handig als wat drone ervaring hebt want dan weet je gelijk waar ze het over hebben. Hopelijk via dezelfde weg (Ierland) dat wij een A2 certificaat kunnen halen. Zou mooi zijn !

   Beantwoorden
 • bashopper

  Is de bewijs wel geldig?

  Volgens RDW:

  Vliegbewijs
  Het vliegbewijs wordt verplicht voor elke piloot van een drone of onbemand luchtvaartuig met een gewicht van meer dan 250 gram. Voordat u een vliegbewijs bij ons aanvraagt, doet u eerst online theorie-examen bij een vliegschool.

  Moet je die bij RDW aanvragen.
  Nu is dus de vraag of het dan wel allemaal mogelijk is via dit omweg, aangezien je ook geen a2 kan doen via de buitenlandse omweg.

  Bron: rdw.nl/drone en drone academie en drone wijzer

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Ja, het bewijs is geldig (want de EU dronebewijzen worden ook door andere lidstaten erkend, volgt uit de Europese regelgeving), alleen is de RDW nog niet zover om een dronebewijs A1/A3 uit een ander land te verwerken zodra je A2 gaat aanvragen.

   Beantwoorden
   • Precies dit is gewoon rechtsgeldig.. het is immers een EU opleiding.

    De mensen die hier verwarring over proberen te scheppen. Snappen het niet, dat is natuurlijk niet erg.. we helpen je graag. Of het zijn mensen die niet willen dat je de opleiding doet omdat ze zelf de opleidingen willen verkopen.

    De opleidingen zijn sowieso in Nederland schandalig duur.. voor +- 40 vragen welke je online moet beantwoorden.

    Doe wat aan je prijzen zou ik zeggen.

    Bedankt voor deze tip! Trouwens!

    Beantwoorden
 • Hebben jullie een onaangepaste kopie van het ID gestuurd? Ben wat voorzichtig i.v.m. ID fraude.

  Beantwoorden
  • Jeroen Hofland

   Hoi Frank, ik heb het bsn nummer afgedekt. In eerste instantie ook mijn foto maar dat werd afgekeurd. Het bewijs heb ik inmiddels simpel gehaald. Half uurtje was het gepiept. Succes!

   Beantwoorden
  • Dat vroeg ik mij ook af, maar afschermen van het bsn was wel het minimale wat ik wilde doen, niet iedereen mag zo maar een kopie met al je gegevens.

   Beantwoorden
 • Even geheel “off-topic”, maar toch even een dik compliment aan jou Wiebe, hoe je jouw website runt en de informatie met ons deelt. Ik denk dat, net als ik, veel mensen hier wat aan hebben gehad. “Keep up the good work!”

  Beantwoorden
 • Henk v Walwijk

  Heb ik mijn examen gehaald en geslaagd krijg ik de volgende melding:
  Oops, something went wrong
  You must be a resident of Ireland to obtain an UAS Operator Registration ID from the IAA.

  Wat gaat hier fout

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Je kunt je niet in Ierland als drone-operator registreren; dat moet in het land waar je woont. In Nederland kan dat vanaf 31 december via de RDW.

   Beantwoorden
   • gertjan bos

    is dit ook een essentiele stap? of heb je genoeg aan je ‘ diploma’.

    Als ik me aan wil melden bij het RDW, dan kan ik een Exploitatievergunningnummer toevoegen. IS dit het zelfde als IAA Number .. (van de opleiding in ierland?)

    Of is er geen connectie tussen het RDW en de USA operator registratie?

    Beantwoorden
    • Avatar foto Wiebe de Jager

     Een exploitatievergunningnummer is alleen aan de orde voor operators in de Specific categorie. Het exploitantnummer dat je bij de RDW krijgt staat volledig los van het opleidingsnummer dat je krijgt van welke opleider (in Nederland of daarbuiten) dan ook.

     Beantwoorden
     • gertjan bos

      Bedankt voor je reactie.
      Dus de registratie bij het RDW en je opleidingscertificaat (die je hebt behaald) staan helemaal los van elkaar?

      Maar je hebt wel beide nodig om te tonen bij bijvoorbeeld het dronen ergens in het land?

      Ik zou denken dat een met ander een verband heeft…

     • Avatar foto Wiebe de Jager

      Ja, de operator-registratie en het opleidingscertificaat staan los van elkaar. Zo kun je prima jezelf in Nederland als operator registreren bij de RDW en in Luxemburg je EU basis dronebewijs halen.

  • je kan je niet aanmelden voor het Dronebewijs in Ierland, dat moet in het land van vestiging

   Beantwoorden
 • Ik heb veel bewondering voor het geduld van Wiebe. 🙂 Gelieve zijn artikel te lezen. Zelf heb ik met succes vanuit België mooi mijn (Iers) Online bewijs van training behaald, omdat ik net hetzelfde als Wiebe onderzocht voor m’n vereniging. Geen VPN, geen poespas, gewoon met je eigen privé-e-mail. Onthou deze basis:

  – de Dronewetgeving is een EUROPESE aangelegenheid, dus in gans EUROPA geldig;

  – Je mag je (online) training enz. eender waar in Europa volgen en afleggen, en dan is dat “ONLINE EXAMEN” dat je deed altijd geldig. (= “je drone-kunde”)

  – Je MOET wel jezelf als UAS-operator (dronepiloot) REGISTREREN in je thuisland. (= “je ID”) – Dit is meer administratief voor jezelf als dronepiloot (en respect voor de privacy, want je vliegt met een camera rond)

  Veel succes!

  Beantwoorden
 • Frederik

  Hallo,

  Duurt de ID-verificatie bij jullie ook zo lang? Hebben jullie een foto van jullie Paspoort of ID-kaart gebruikt? (BE hier)

  Bedankt!

  Beantwoorden
  • Hier duurt het ook zo lang. Ik heb me geregistreerd op 9/12. En ja, foto van paspoort gestuurd. k stond er ook wat argwanend tegfenover, maar een collega van mij had het ook op deze manier gedaan.

   Beantwoorden
 • je kan je niet in Ierland aanmelden voor het drone bewijs, dat moet in het land van vestiging

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Hi Adam, je haalt twee dingen door elkaar. Het registreren als drone-operator, dat moet inderdaad in het land van vestiging. Maar het dronebewijs kun je halen in ieder land dat is aangesloten bij EASA.

   Beantwoorden
 • P den Ouden

  Vanwege het verschijnsel ”drones” is de bestaande modelvliegwereld gehouden vanaf 31-12-2020 een certificaat te halen.
  Hierdoor moeten modelvliegers met soms zo’n 60 jaar ervaring bij schimmige instituten een cursus en examen gaan doen voor zo’n €100.
  Een cursus die nu nog in Ierland maar waarschijnlijk in meerdere Europesche landen gratis zullen gaan worden aangeboden.
  In de demo’s staan soms fouten, stellen dikwijls insignificante vragen en deze cursussen zijn volledig gericht op het vliegen met multicopters,
  Dat wordt kennelijkbedoeld met qualiteit van Nederlandse opleidingen boven buitenlandse.
  Van de drone wereld is de modelvliegwereld kennelijk een blinde vlek.
  ”Opleiders zien ‘Ierse route’ naar gratis EU dronebewijs met lede ogen aan”: krokedillentranen

  Beantwoorden
  • Bij de kritiek op focus multirotors kan ik mij wel iets voorstellen, maar dat geldt niet voor de rest van dit verhaal. De Nederlandse drone opleiders zijn door het ministerie aangewezen, op basis van hun eerdere (RTF) erkenning door de ILT. Dit betekent dat zij voldoen aan wettelijke eisen om te mogen opleiden. Deze kun je nalezen. Je wordt als opleidingsinstelling niet zo maar toegelaten door de ILT.

   Kritiek op demo en vragen mag uiteraard. Let wel, opleiden is en blijft mensenwerk. Opleidingen worden continu aangepast en verbeterd. Dat hoort bij de taak van de opleider. Geen enkele opleiding is perfect. Daar over gesproken trouwens…

   …Waarom heeft bijna niemand het hier over het vergelijken van 11 minuten opleiding in Ierland (middels een video) en een gemiddelde cursusduur van acht uur bij de Nederlandse opleiders (middels slides, oefenvragen en toetsen) voor precies hetzelfde certificaat?

   Daar zit het verschil in kwaliteit.

   Beantwoorden
   • Vistor de Klein

    Beste Sem,

    Wat je schrijft is toch best wel een opportunistisch verhaal. Het lesmateriaal wat de Ieren hebben gebruikt voldoet namelijk aan exact dezelfde toetsmatrijs zoals is vastgesteld door het EASA op Europees niveau, het is niet dat de Ieren maar wat gedaan hebben.

    Het is dus niet slechter of minder van kwaliteit zoals jij stelt aangezien de leerdoelen exact hetzelfde zijn, dit is namelijk door het EASA bepaald en word niet door Nederlandse aanbieders bepaald. Waar wij Nederlanders wel goed in zijn is om dezelfde leerdoelen te verwerken tot een 8 uur durende cursus, maar dit lijkt mij persoonlijk toch vooral iets om de enigszins exorbitant hoge kosten te verantwoorden.

    Als ik op de website van een Nederlandse aanbieder kijk zijn de kosten van A1 en A3 als je geen gebruikt maakt van de pre-order actie toch best aanzienlijk voor een andere verpakking van dezelfde leerdoelen als het Ierse materiaal, € 241.- om precies te zijn. Ben je dan ook genoodzaakt om A2 te behalen komt er nogmaals € 241.- bij. Dat is waar de meeste mensen over vallen momenteel, samen is dit toch al bijna 490.- exclusief de kosten van registratie Bij het RDW en de verplichte verzekering die niet iedereen al heeft. De kosten voor de verplichte registratie plaatjes etc. komen er dan ook nog bij. Dit is voor velen een relevant punt van kritiek.

    Uiteindelijk is een verantwoord drone operator zijn de eindverantwoording van de persoon zelf en met de door Ierland gepresenteerde cursus kun je prima je drone besturen onder de regels van het EASA, immers de Ierse methode en leerdoelen voldoen geheel aan de door het EASA gestelde norm is in geheel Europa geldig.

    Dus even kort samengevat: : “Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart is een agentschap van de Europese Unie, opgericht in 2002 en gevestigd in Keulen. Het agentschap helpt de EU wetten en regels voor een veilige luchtvaart te ontwikkelen en verleent de Commissie bijstand bij de controle op de toepassing van EU-regels.”

    Het Ierse A1 en A3 certificaat voldoet dus prima aan de wettelijke eisen om binnen Europa in deze klasse te vliegen, valt je drone is A2 dan ben je dus aangewezen op de Nederlandse methode met bijbehorende kostenplaatje en ben je genoodzaakt om voorlopig in Nederland A1 en A3 te behalen omdat het RDW en het EASA momenteel nog geen database hebben waarin de behaalde resultaten kunnen worden uitgewisseld en een eventuele vrijstelling kan worden verstrekt.

    Beantwoorden
     • Victor de Klein

      Zie het inderdaad, vind het echter nog te veel geld, de Ierse opzet is net zo goed en gratis, overigens om Branko te citeren uit een reactie bij een ander artikel:

      “Aangezien ik ook redelijk uit de voeten kan met de Duitse taal, heb ik de online training en de A1/A3 toets via Oostenrijk gedaan: https://dronespace.at/

      Duidelijke training (vooral het overzicht van categorieën en C labels vond ik duidelijk:
      https://online-kurs.dronespace.at/wp-content/uploads/UAS-99-1-ALW-Shortcut-20-4.pdf).

      Daarnaast oefentoetsen zodat je eens kunt kijken wat je voor vragen kunt verwachten.

      En het is gratis, je hoeft niet te wachten op de goedkeuring van je legitimatie (zoals in Ierland) en je hebt na voltooiing direct je certificaat.

      Je moet wel met de Duitse taal uit de voeten kunnen maar in 1 of 2 uurtjes (inclusief doornemen van het prima lesmateriaal), ben je in het bezit van je certificaat!

 • Beste Wiebe

  Ik heb een Mavic 2 pro. Kan ik die volgens de regels vliegen in Spanje, waar ik woon, met de Ierse goedkeuring?

  Alvast bedankt

  Beantwoorden
  • Victor de Klein

   Beste Cas,

   Hier niet een antwoord van Wiebe, maar om uw vraag te beantwoorden, nee dat is helaas niet mogelijk.

   Via de Ierse weg is het momenteel alleen nog maar mogelijk om het A1 en A3 certificaat te behalen, de Mavic Pro 2 valt vanwege zijn gewicht (vliegklaar + 900 gram) in de categorie A2 en hiervoor is een aparte opleiding vereist na het behalen van allereerst A1 en A3.

   Ierland bied op dit moment nog niet de opleiding A2 aan.

   Beantwoorden
   • Met een drone zoals de mavic mag je ook gewoon vliegen in de A3 categorie, mits je je dan natuurlijk ook houd aan de vliegregels die gelden voor drones in A3, zoals bijv. afstand tot mensen en bebouwing e.d.
    Het is dus niet zo dat de drone alleen bepaald in welke categorie je vlucht valt, maar de combinatie van drone en vlucht type dat je uitvoerd.

    Beantwoorden
    • Incorrect, de drone is zwaarder dan 500 gram en dus moet je ook de aanvullende A2 cursus en examen doen.

     Beantwoorden
     • Avatar foto Wiebe de Jager

      Niet per se. Als je een drone hebt die zwaarder is dan 500 gram, dan mag je ook in A3 vliegen, met alleen het A1/A3 dronebewijs op zak.

 • Beste Wiebe (of Victor),

  Ik heb een drone die in de categorie A2 zal vallen, en heb mij al aangemeld voor het gratis Ierse A1/A3 bewijs. Deze zal nog niet worden erkend door het RDW, maar heeft het wel zin om alvast een losse A2 cursus en examen in Nederland te doen? Zal mijn examen dan niet geldig zijn, zal ik het examen überhaupt niet kunnen doen, of zal de uitslag van mijn examen vervallen voordat het Ierse A1/A3 bewijs erkend wordt?

  Alvast bedankt, Falco

  Beantwoorden
  • Victor de Klein

   Beste Falco,

   Helaas is het in NL niet mogelijk om alleen een losse A2 cursus te doen. Je kan deze wel los kopen maar het RDW vereist eerst een succesvolle afronding en een NL bewijs van deelname van het A1 en A3 certificaat. In NL word het Ierse certificaat (nog) niet erkend en zul je toch ook eerst A1 en A3 moeten halen via de NL weg, dat is nu net het oneerlijke weer aan NL. Er is helaas nog geen database met het EASA voor gegevensuitwisseling en waarschijnlijk ook nog niet voor de zomer 2021.

   Vlieg je alleen met drones voorlopig in de categorie A1 en A3 dan voldoet het gratis te behalen Ierse drone bewijs in de gehele EU. Voor FPV vliegers bijvoorbeeld is dit een gunstig traject, maar voor Mavic vliegers weer niet.

   Beantwoorden
 • Patrick BOSCART

  Beste leden,
  Mijn aanvraag is binnen op de Ierse site zoals vermeld door Wiebe. Ik heb alles voldaan die nodig was. Identiteitskaart voor en achter in PDF verstuurd. Ik heb een MySRS Identity Verification Request met alle correcte gegevens erop, ondertekend moeten terugsturen in PDF, dit was 28/12 laatstleden. Nu sta ik in de wacht. Weet iemand wat het vervolg nu is? Ik begrijp dat het moeilijke dagen zijn met de jaarwisseling, maar heeft iemand ervaring met de duurtijd tot het eigenlijke examen? Ik heb wel al de Préregistratie van Drone Exploitant voor België op zak.

  Beantwoorden
  • Victor de Klein

   Beste Patrick,

   In Ierland word pas weer gewerkt vanaf 4 januari a.s. dus zul je nog even moeten wachten en dan kan het uiteraard ook nog even duren als er veel aanvragen verwerkt moeten worden. Als je registratie binnen is kun je gelijk beginnen en aansluitend examen doen dezelfde dag.

   Beantwoorden
   • Avatar foto Wiebe de Jager

    Inmiddels kun je ook bij de Belgen, Fransen en Duitsers terecht voor een gratis opleiding+examen A1/A3…

    Beantwoorden
    • Super.. is het een idee een url te plaatsten van deze sites waar dit mogelijk is?

     Beantwoorden
 • Heeft iemand inmiddels via deze route zich ook daadwerkelijk geregistreerd bij het RDW? Als ik op de site van het RDW zelf lees krijg je een aanmeldlink van de NL opleider, dat zal via de Ierse route niet gebeuren? Ik wacht nog op verificatie, maar als ik het artikel lees krijg je een pdf met je vliegbewijs, niet een link naar het RDW.

  Beantwoorden
   • Ah, thanks Wiebe. Ik was even op het verkeerde pad omdat op de site van het RDW in het stappen plan wordt aangegeven:

    “Na het met succes afronden van de kennistest ontvangt u van de vliegschool een mail. Daarin staat een voor u unieke link waarmee u online uw vliegbewijs bij ons opvraagt.”

    Met name het “bij ons” en het inloggen bij RDW waarbij de mededeling wordt gegeven:

    “Geen geldige pilootregistratie gevonden. U moet eerst examen gaan doen voordat u zich als piloot kunt registreren.”

    zorgden voor de verwarring. Maar inmiddels via de AustroControl (Ierland heeft het blijkbaar heel druk) route mijn A1/A3 bewijs gehaald en via RDW mijn Exploitantnummer geregistreerd. Ik was in de veronderstelling dat het vliegbewijs gekoppeld moest worden aan het exploitantnummer.

    Beantwoorden
    • Hoi Frank,

     Ik sta momenteel in afwachting van goedkeuring uit Ierland voordat ik aan de toets kan beginnen. Maar zou je misschien voor mij (en anderen) wat je precies bedoelt en wat wij moeten doen om de registratie succesvol af te ronden bij het rdw

     Thxs

     Maar inmiddels via de AustroControl (Ierland heeft het blijkbaar heel druk) route mijn A1/A3 bewijs gehaald en via RDW mijn Exploitantnummer geregistreerd. Ik was in de veronderstelling dat het vliegbewijs gekoppeld moest worden aan het exploitantnummer.

     Beantwoorden
 • Sjaak van Klink

  Misschien dat het al ergens benoemd is, maar hier in nederland is het in mijn ogen ook wel een beetje geldklopperij, zeker voor diegene die al jaren lang met “normale” modelvliegtuigen vliegen en hier dus ook een KNVVL brevet voor hebben. Deze mensen worden, als ze de nederlandse route willen volgen, verplicht om 100 euro te gaan betalen om een theorie cursusje te gaan volgen, terwijl deze mensen ook al een praktijk examen af hebben mogen leggen op/bij een modelvliegclub. Ja voor een totale beginner kan ik het enigzins snappen, ook voor diegene die altijd “wild vliegen” en geen idee heeft wat de wetten en regels zijn is het zinvol, maar voor de geoefende piloot die eigenlijk alleen maar in club verband vliegt… Voor die personen snap ik het volledig dat zij de “Ierse” route gaan volgen…

  Greetz,
  Sjaak

  Beantwoorden
 • Ik heb mijn A1/A3 bewijs (zoals al eerder geschreven) ook via AustroControl gehaald.
  Wel valt me op dat er een “Oostenrijks” identificatienummer op het bewijs staat en zag op deze website iets soortgelijks met Italiaanse en Ierse brevetten.

  Dit staat dus los van het exploitant nummer van de RDW? het heeft ook een iets andere opbouw. Ik neem aan dat dit meer het registratienummer is van je opleiding/examen?

  Beantwoorden
 • Geachte lezers,
  Zelf heb ik mijn A1/A3 via Oostenrijk gehaald. Adres zat in dit forum.
  Was moeilijk. Vooral met mijn Duits.
  Eine braadworst mit senf , ha..ha..ha.
  Maar na 4 x lukte het mij.
  Je moet het wel leren voordat je aan begint.
  Gewoon doen.
  Ik zat zelf ook op dat Ierse verificatie te wachten.
  Zijn wel andere opties

  Beantwoorden
 • Update van de Ieren:

  January 20, 2021 at 11:09:12 AM GMT+1
  Identity Verification – Update
  Dear User

  Your identity verification request will not be processed until after 31st January. It is expected that a charge of €5 will apply after 31st January for identity verification and €30 for UAS on line training, if you wish to cancel your application please logon and select “cancel” all of your personal details and documentation will be completely deleted from the MySRS system.

  Thank you
  MySRS Support

  Beantwoorden
 • Marcel Beer

  Het is gedaan met de gratis Ierse route.
  Tot 31 januari worden geen verificaties meer behandeld en daar kost het waarschijnklijk vanaf nu ook geld. heb zojuist hier bericht van gehad.
  “Dear User

  Your identity verification request will not be processed until after 31st January. It is expected that a charge of €5 will apply after 31st January for identity verification and €30 for UAS on line training, if you wish to cancel your application please logon and select “cancel” all of your personal details and documentation will be completely deleted from the MySRS system.”

  Beantwoorden
 • Ivan Ferrol

  Heden vandaag heb ik een reactie mogen ontvangen van de IAA op mijn aanmelding voor A1/A3. Verificatie van mijn account gaat €5 kosten en het A1/A3 certificaat nog eens €30.

  Gelukkig heb ik het al gratis via Oostenrijk kunnen doen. Tot zover de Ierse route.

  Beantwoorden
 • Patrick Spijkers

  Ik koos de “luxemburgse” route via:
  https://trainingzone.eurocontrol.int/ilp/pages/coursedescription.jsf?courseId=8753783&catalogId=8264768&templateId=-1&fbclid=IwAR1uNVZNhXdZfcUnhykFkwPB1Tfk3vZQx3oVI7gvMYhY0Zjeb_OOsfweXcI

  Deze cursus is degelijk, veel uitgebreider dan de Ierse “cursus” en vooral: gratis.

  De ierse route is inmiddels niet meer beschikbaar tot 31 januari en kost daarna 35 euro, ik kreeg dit bericht toen ik me had geregistreerd:

  Dear User

  Your identity verification request will not be processed until after 31st January. It is expected that a charge of €5 will apply after 31st January for identity verification and €30 for UAS on line training, if you wish to cancel your application please logon and select “cancel” all of your personal details and documentation will be completely deleted from the MySRS system.

  Thank you
  MySRS Support

  Beantwoorden
 • Tim Roijers

  Ook de luxemburgse route gedaan! Zeer overzichtelijk met goede uitleg. Aan te bevelen!

  Beantwoorden
 • Bedankt voor de link naar de ‘Luxemburgse’ route. Vanmiddag de training inclusief examen gedaan (3 blokken uitleg, met daartussenin een aantal examenvragen over behandelde items, aan het eind nog een aantal algemene examenvragen).
  Na aanvraag heb je 1 maand de tijd om de training te doen en het examen te halen.
  Alle materiaal keurig in het Engels, veel tussentijdse ‘kennis-checks’, absoluut een aanrader.

  Beantwoorden
 • De Luxemburgse variant is een hele mooie, vind ik. Degelijk en duidelijk materiaal en een serieus examen. Je bent gek als je hier in NL voor gaat betalen. Een typische NL ‘marktwerking’ oplossing om dit volledig aan commerciële partijen over te laten. Nu op zoek naar een goede A2 oplossing.

  Beantwoorden
 • Zojuist ook de luxemburgse route gedaan. Goede uitleg, daadwerkelijk nog veel geleerd en alles vlot kunnen afronden, zonder kosten!:)

  Beantwoorden
 • Heeft iemand zich ook bij de rdw kunnen registreren met z’n behaalde A1 /A3 online kennistest uit Ierland, België, Oostenrijk en Luxemburg? want dat lees ik nergens hier.

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Registreren bij de RDW (als operator) staat los van het EU dronebewijs.

   Beantwoorden
   • Bedankt Wiebe,
    dus ik hoef alleen nog een exploitantnummer aan te vragen, sticker op m’n drone en dan mag ik vliegen?

    Beantwoorden
   • Hoi Wiebe,

    Hoe kan ik met de kennistest uit Luxemburg (Eurocontrol) een vliegbewijs bij de RDW aanvragen?

    groet Bernice

    Beantwoorden
    • Avatar foto Wiebe de Jager

     Hi Bernice, nadat je bij Eurocontrol je examen hebt gedaan, krijg je direct het vliegbewijs. Je hoeft dit dus niet meer bij de RDW aan te vragen. De registratie als dronepiloot (staat los van de opleiding) verloopt wel via de RDW.

     Beantwoorden
 • Ook de Luxemburgse cursus gedaan. Echt een duidelijke en leerzame cursus met goed materiaal. Dit kan concurreren met iedere commerciële aanbieder.
  Hiermee ontneem je de commerciële partijen ook het verhaal dat je alleen als je ervoor betaald goede kwaliteit online onderwijs kan volgen. Paar uurtjes mee zoet geweest, veel geleerd en gewoon gratis het certificaat behaald.
  Aanrader!

  Beantwoorden
 • A1/A3 via Eurocontrol (Luxemburg) gedaan. Daarna A1/A3 + A2 bij droneclass.nl, dit vanwege het A2 vliegbewijs. De cursus bij Eurocontrol is echt van Luchtvaart waardige kwaliteit, bij droneclass is de hele cursus redelijk slordig en amateuristisch in elkaar gezet. Veel (onnodige slecht opgestelde) text en verder is men inconsequent in het gebruik van luchtvaart afkortingen het stellen van vragen. Ook zitten er best wat foutjes in en inmiddels achterhaalde info die niet is geactualiseerd. Totale kosten € 199 + 2x € 10 (RDW aparte aanvraag voor A1/A3 en A2 samen is niet mogelijk) dan nog de registratie.
  Ik ben erg benieuw hoe de andere NL aanbieders zijn, heeft iemand hier ervaring?

  Beantwoorden
 • Heb dit weekend de A1/A3 via Eurocontrol (Luxemburg) gedaan.
  Deze is uitermate uitgebreid en duidelijk opgesteld dat ik me afvraag of de Nederlandse aanbieders dezelfde kwaliteit bieden. Kwaliteit is zeer zeker hoogwaardig en op luchtvaart gebaseerd gezien de diverse luchtvaart termen en uitstekende uitleg die je krijg.
  Het is zeer zeker geen snelle cursus met een examen, nee het is opgedeeld in diverse onderdelen met fimpjes en uitgegreide uitleg waar tussendoor examenvragen worden gesteld die in een aantal gevallen ook niet opnieuw beantwoord kunnen worden als je ze fout hebt. Het eindexamen volgt aan het einde van de gehele cursus en is goed te doen als je de materie begrijpt.
  Natuurlijk zal in Nederland worden aangegeven dat wat in Nederland aangeboden wordt beter is….ze zien immers de klant weglopen.
  Bespaar je de kosten van A1/A3 en doe die gewoon bij Eurocontrol. Je krijgt daarna ook direct het certificaat.

  Beantwoorden
 • Opleiders NL huilen krokodillentranen.

  Dat dit in handen is gegeven aan marktpartijen betekent maar één ding: een mooi businessmodel. Daar waar door de aanbieders wordt geschermt met ‘kwaliteit’ als argumement om met argusogen naar de gratis aanbieders te kijken slaat maar op één ding en dat is het mislopen van inkomsten. Met de kwaliteit van de gratis A1/3 certificering is helemaal niets mis.

  Er zijn hier in NL geen miljoenen drone piloten/hobbyisten in de A1,2,3 klasse. De marges van de aanbieders is dan ook groot en staat naar mijn idee niet in verhouding tot wat word geleverd (vergeleken met bv. eurocontrol)

  Marktpartijen = Marktwerking = Concurrentie? 3 van de hier genoemde ‘opleiders’ zitten allemaal op 199,- voor de A1,A3+A2, de vierde is zowaar 20,- goedkoper. Prijsafspraken?

  ik hoop dat er veel meer europese gratis danwel goedkopere opties komen. Voor een ‘vakantie vlieger’ die zijn drone mee neemt naar spanje voor wat opnames en misschien 10 keer per jaar vliegt is dat over 2 jaar zo’n 10,- per vlucht voor allen de a1/3/2 certificaten.

  Beantwoorden
  • Je slaat de spijker hier op zijn kop.

   Tijd voor tenminste een gratis Nederlandse A1/A3 certificering

   Beantwoorden
 • na tig keren geprobeerd via Ierland, verder gaan zoeken want ik vertik het om er veel geld aan uit te geven als ik weet dat het ook anders kan.
  ben ik uitgekomen in oosterijk, jazeker oosterijk
  www. online-kurs.dronespace.at. je kunt er leren en proefexamen doen en zo vaak het examen doen zo dat je het haalt.
  de lessen zijn met video en theoretisch zeer leerzaam. je moet wel het Duits een beetje machtig zijn.

  Beantwoorden
 • erg bedankt voor dit artikel, maar ik heb een vraag.

  Als ik dus een vliegbewijs haal van Ierland werkt die dan gewoon soepel met de registratie hier in Nederland?

  Beantwoorden
 • Wat me opvalt dat de opleiders veiligheid mischien als een ding vinden maar vooral bezig zijn om mogelijke kandidaten de zakken leeg te klopen… en dat is verwerpelijke bezigheid

  Beantwoorden
 • Misschien handig de update helemaal boven te plaatsen. Nu heb ik alle stappen doorlopen. Zo’n 2 uur in totaal in gestopt om er dan pas achter te komen dat er inmiddels kosten zijn. Niet handig om zo’n update helemaal onder in je artikel te verstoppen

  Beantwoorden
 • Vandaag ook Ierse site drone opleiding A1-A3 gedaan kosten waren 30 euro
  Bij rdw oplaten omzetten naar Nederlands certificaat gratis

  Beantwoorden
 • Yes, gisteren het ierse A1/A3 certificaat behaald, nu nog omzetten naar NL bewijs 🙂

  Beantwoorden
 • Onderstaande staat op de RDW site staat dd08-06-2022t

  “Heeft u uw online kennistest in een ander EU land gehaald? Dan kunt u het vliegbewijs alleen aanvragen in het EU land waar u de opleiding heeft gevolgd. Dit vliegbewijs is geldig in de hele EU, ook in Nederland.”

  Dus overzetten naar NL bewijs is niet per se nodig!!!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier