Regelgeving

Ministerie publiceert samenvatting reacties op concept-implementatieregeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een samenvatting gepubliceerd van de reacties die binnengekomen zijn op de conceptregeling met betrekking tot de implementatie van de Europese droneregels. Er zijn in totaal 94 reacties ingediend, hiervan zijn er 68 openbaar. Binnenkort komt het ministerie met een inhoudelijke reactie op de feedback. De nieuwe regeling moet op 31 december 2020 van kracht worden.

Algemeen beeld van de reacties

Indieners zijn voornamelijk:

• Brancheverenigingen en bedrijfsleven (ongeveer 20% van de reacties);
• Particulieren en belangenverenigingen (ongeveer 78% van de reacties);
• Overheidsorganisaties (ongeveer 2% van de reacties).

Algemene feedback

• De jaarlijkse registratieverplichting wordt door zowel modelvliegers als dronevliegers als onnodig en bureaucratisch beschouwd, mede gezien de kosten.
• Modelvliegers beschouwen de regelgeving als niet voldoende gedifferentieerd naar de aard van het luchtvaartuig en daarmee zeer ten nadele van de klassieke modelvliegerij.
• Het feit dat Nederland alsnog sterk beperkende nationale regels gaat invoeren, met name betreffende afstanden en registratieplicht, wordt door veel indieners beschouwd als iets dat haaks staat op de Europese uniformiteit.

Hoofdlijnen van de inhoudelijke reacties

Hieronder volgen de meest toonaangevende reacties in hoofdlijnen. De reacties geven uitsluitend de mening van de indieners weer.

Afstanden tot spoorlijnen, wegen en kunstwerken

Algemeen
• Er wordt breed bezwaar gemaakt tegen de vastgestelde afstand tot spoorlijnen, wegen en kunstwerken.
• Gevraagd wordt waarom het ministerie ervoor kiest om af te wijken van de Europese bepalingen aangaande dronevluchten in de Open categorie daar de uitvoeringsverordening risk based is, en de risico’s al zijn meegenomen in de categorisering en bijbehorende operationele randvoorwaarden.
• Opgemerkt wordt dat de voorgestelde regels leiden tot substantiële beperking van de vliegmogelijkheden en tot hogere kosten en meer bureaucratie, terwijl ze niet bijdragen aan het hoofddoel van de regelgeving, namelijk de waarborging van veilig vliegen.
• Vastgesteld wordt dat vliegen in de buurt van wegen alleen nog kan door een SORA of PDRA te laten autoriseren, hetgeen leidt tot extra financiële en administratieve lasten.
• Aangegeven wordt dat met het verbod te vliegen binnen 150 meter van autosnelwegen, autowegen, wegen waar maximaal 80 km wordt gereden en spoorlijnen het gebruik van een drone in stedelijke gebieden vrijwel onmogelijk wordt gemaakt.
• Er wordt gewaarschuwd dat het moeten bewaren van 150 meter (rotordrone 75 meter) afstand van drones tot wegen en sporen en afstand houden van CTR’s maakt ca. 15 miljoen hectare landbouw, natuurgrond en andere objecten onbereikbaar maakt voor de drone inspecteur in de ‘open categorie’.
• Gepleit wordt voor de invoering van ‘Low Fly Zones’, waar onder strenge restricties m.b.t. hoogte en afstand toch gevlogen mag worden in de Open Categorie.

Vliegen binnen CTR’s

• Het verbod om binnen CTR’s te vliegen wordt als onnodig ruim gezien.

Voorgesteld wordt:
• Het verbod op dronevluchten binnen CTR’s in de Open categorie te beperken tot de binnenringen, daar via drone zones een maximumvlieghoogte van 150 voet in te stellen, en operaties in de binnenringen tot het exclusieve domein te maken van operators in de Specific Categorie.
• Vliegen in CTR mogelijk te maken voor ROC / LUC houders door het stellen van specifieke voorwaarden, zoals een maximale hoogte van 120 m en het vastleggen van aanvlieggebieden waarin redelijke vliegbeperkingen gelden.
• Vliegen in de buurt van vitale objecten

Vitale objecten

• Aangegeven wordt dat het onduidelijk is in de Regeling wat de definitie is van vitale objecten. Hierdoor kan iedere lagere overheid, omgevingsdienst of provincie objecten aanwijzen als ‘vitaal object’, terwijl het niet zeker dat een drone uit de Open categorie daarvoor een bedreiging vormt.
• In de regeling worden regels gemist over onbemande luchtvaartuigen in de categorieën ‘specifiek’ en ‘gecertificeerd’.
• Opgemerkt wordt dat door publicatie van de tot nu toe vertrouwelijke lijst van vitale en kwetsbare objecten de veiligheid van de vitale infrastructuren mogelijk in het geding komt.

Sommige indieners pleiten voor een verbreding van de categorie “vitale objecten”, te weten:
• Natura 2000 gebieden.
• Spoorwegen, inclusief een meldingsplicht aan de beheerder van het spoor
• Industriecomplexen.
• Hoogspanningsnetwerken.
• Onmiddellijke toepassing van zonering waarbij gebieden worden aangewezen waar niet mag worden gevlogen.

Registratieplicht

Opgemerkt wordt dat:
• Een jaarlijkse registratieplicht niet is gebaseerd op de Europese regeling, hier is na het behalen van het officiële examen een EU dronebewijs vijf jaar geldig.
• De Nederlandse regeling onnodig complex is en afwijkt van de aard en doelstelling van de Europese regelgeving.
• De Nederlandse regeling erop gericht lijkt het recreatief gebruik van drones te ontmoedigen.
• De Nederlandse regeling burgers op extra kosten jaagt.
• De Nederlandse regeling alleen onnodige administratie met zich mee brengt en de veiligheid niet zal verhogen.
• Dat het registreren van deze clubvliegers geen toegevoegde waarde heeft, maar onnodige kosten meebrengt voor de leden en overheid.
• Modelvliegers straks jaarlijks individueel tegen betaling een exploitantennummer moeten aanvragen, hetgeen een teruggang in het aantal leden van de vliegclubs zal betekenen.
• Te bezien of het mogelijk is dat modelvliegers die een aantal modellen in hun bezit hebben één verstrekt exploitantennummer aan elk model koppelen.

Positie van modelvliegers

Opgemerkt wordt dat:
• De voorliggende regelgeving te weinig gedifferentieerd is naar de aard van het luchtvaartuig en ernstig ten nadele van de klassieke modelvliegerij, en deze in sommige gevallen illegaal maakt zonder dat hier aanleiding voor is.
• De klassieke modelvliegtuigen niet van een met drones/multicopters vergelijkbare dimensionering en operationele orde zijn.
• De klassieke modelvliegers de dupe zijn van dronevliegers die zich niet aan de regels houden.
• Er nog maar weinig geschikte vlieglocaties in Nederland zijn, en het verhogen van de afstand tot wegen het probleem alleen maar groter maakt.

Verzocht wordt:
• Tot een definitie te komen voor de categorie klassieke vastvleugel modelvliegtuigen en helicopters, zijnde geen drones, het CE keurmerk niet van toepassing te verklaren voor eigen ontwerp, zelfbouw en zelfafbouw alsmede het oude reglement van toepassing te verklaren voor klassieke vast vleugelvliegtuigen.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

2 gedachten over “Ministerie publiceert samenvatting reacties op concept-implementatieregeling

 • Peter Cremers

  Hallo, extra zware maatregelen in Nederland? Wat is dat nu weer? De Nederlandse regering is alijd zo pro europa en vindt eensgezindheid zo belangrijk.

  Waar kan ik meer informatie vinden wat Nederland dan extra wil gaan invoeren?

  Beantwoorden
  • Peter Cremers

   Laat maar, ik ben het zat dit gemiemel, ik ga mijn drones verkopen, de lol is ervan af.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier