Doek valt voor drone-brancheorganisatie UVS International

De Europese brancheorganisatie voor de dronesector UVS International houdt op te bestaan. De organisatie, die 25 jaar geleden werd opgericht, had als doel om de onbemande luchtvaartsector te stimuleren. De organisatie kwam echter in financiële problemen, mede als gevolg van de lange tijd die het duurde om te komen tot geharmoniseerde Europese regelgeving, waardoor de inkomsten uit ledencontributies onder druk kwamen te staan.

Bevordering van onbemande luchtvaart

De vereniging UVS International werd in 1995 opgericht door Peter van Blyenburgh, met een drieledige doelstelling: ten eerste om te komen tot geharmoniseerde Europese regelgeving voor drones, ten tweede om standaarden te ontwikkelen voor unmanned traffic management, en ten derde om de voordelen van onbemande luchtvaart naar een breed publiek uit te dragen.

Om die doelen te verwezenlijken organiseerde UVS International talrijke internationale conferenties en werden uiteenlopende werkgroepen in het leven geroepen, met daarin vertegenwoordigers van dronefabrikanten, operators, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Dat leidde tot tal van aanbevelingen richting onder andere EASA, ICAO, JARUS en de Europese Commissie.

Financiële problemen

De laatste jaren had de organisatie echter in toenemende mate te kampen met financiële problemen. Dat kwam mede door dalende inkomsten uit ledencontributies. De onzekerheid als gevolg van de lange tijd die het heeft geduurd om tot Europese regelgeving te komen en de COVID-19 pandemie leidden tot een versterking van die negatieve spiraal: sommige leden konden zelfs helemaal geen contributie meer betalen.

Een paar weken geleden is tijdens een ledenvergadering besloten om UVS International op te heffen, om zodoende een faillissement te vermijden. Daarbij heeft de werkorganisatie Blyenburgh & Co, verantwoordelijk voor het management van de vereniging, besloten om een aantal vorderingen op te schorten. Op 31 maart 2021 wordt UVS International formeel opgeheven.

‘Echt verschil gemaakt’

Voormalig DARPAS-voorzitter Rob van Nieuwland was nauw betrokken bij UVS International. Hij betreurt het opheffen van de vereniging. “Een internationale organisatie ter promotie van dronegebruik is na bijna 25 jaar ter ziele gegaan. Het was, net als met DARPAS, een uitdagend traject over onontgonnen terrein. Door gezamenlijk op te trekken en allerlei partijen te betrekken hebben we echt verschil gemaakt. Grote dank gaat uit naar Peter en de bestuursleden, die zoveel enthousiasme, energie en middelen hebben geïnvesteerd om tot resultaten te komen.”

Van Nieuwland vreest voor versplintering van de branche. “Helaas zijn er nu veel partijen die allemaal denken op individuele basis de problemen te kunnen oplossen. Er is nog lang geen sprake van een level playing field: denk aan de verschillen in overheidstarieven tussen landen, de problemen om tot internationale standaarden te komen voor de Cx-labels, het gebrek aan wederzijdse erkenningen van certificaten en normen voor opleidingen en examinering. UVS International was overal bij betrokken en leverde hands-on informatie. Helaas laat men het nu over aan de grote partijen. Die denken niet aan die duizenden kleine bedrijfjes in Europa die UVS International vertegenwoordigde. Doodzonde dat hier een einde aan moest komen.”

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier