Pro

Nieuwe ISO-norm voor drone-opleidingsinstellingen gepubliceerd

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie ISO heeft een eerste editie van een nieuwe norm gepubliceerd die betrekking heeft op de dronesector. De nieuwe ISO 23665 gaat over de eisen ten aanzien van opleidingen van dronepiloten die binnen zichtafstand gaan vliegen met onbemande luchtvaartuigen. Ook definieert de norm eisen waaraan een opleidingsorganisatie moet voldoen.

Eisen ten aanzien van opleidingen

De nieuwe ISO 23665:2021 heeft als onderwerp Unmanned aircraft systems — Training for personnel involved in UAS operations. In de norm worden de volgende zaken behandeld:

1) eisen ten aanzien van kennis, vaardigheid, houding en kwalificatiecriteria voor dronepiloten en opleidingsorganisaties die training geven aan piloten op afstand en ander personeel dat betrokken is bij onbemande vluchtuitvoeringen;
2) opleidingscurriculum en inhoud voor opleidingen;
3) kwalificatie- en toetsingscriteria voor de opleidingsorganisaties;
4) algemene procedures voor het opleiden van UAS-personeel.

De norm werd opgesteld in samenspraak met experts en opleidingsinstellingen die actief zijn in de dronesector. Eind 2020 werd de inhoud van de norm definitief vastgesteld, en eind februari werd de eerste editie van de ISO 23665:2021 gepubliceerd.

De ISO 23665 is met name relevant voor opleidingsinstellingen die dronepiloten gaan opleiden die in de Specific categorie actief willen worden. Voor de Open categorie zijn de trainingseisen en eisen ten aanzien van de opleiders voorgeschreven vanuit EASA. Voor de Specific categorie is dat echter niet het geval, waardoor er veel behoefte is aan uniforme richtlijnen.

Tweede editie op komst

Inmiddels wordt er al gewerkt aan een tweede editie van de ISO 23665. Hierin komen onder andere standaarden voor ‘semi-gereguleerde’ functies aan de orde, zoals het uitvoeren van BVLOS vluchten in de Specific categorie. Hieraan worden in de Europese verordening 2019/947 wel eisen gesteld, maar er is geen sprake van een gestandaardiseerd opleidingstraject of licentie.

Ook komt er in de tweede editie van deze ISO-norm aandacht voor ‘niet-gereguleerde’ functies zoals de rol van observer. Een drone-operator is verplicht om cursusmateriaal te ontwikkelen voor personeel dat dergelijke taken uitvoert. Daarbij zou men dan terug kunnen vallen op de ISO-norm.

Andere normen

De ISO 23665 is de vijfde norm die uitgebracht is in de standaardenreeks voor dronegerelateerde organisaties. De norm die als eerste verscheen betreft ISO 21384-3, Unmanned aircraft systems: Operational procedures. Deze betreft de organisatorische aspecten van de inzet van drones. In de tweede norm ISO 21895, Categorization and classification of civil unmanned aircraft systems wordt ingegaan op de categorisering en classificatie van civiele onbemande luchtvaartuigen. ISO 21384-4 betreft het vocabulaire en ISO/TR 23629-1:2020 bevat feedback op een standaard voor UTM.

In een later stadium volgt ISO 21384-2, Unmanned aircraft systems: Product systems.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier