Pro

Unmanned Valley stelt subsidies beschikbaar aan innovatieve drone-ondernemers

Drone test- en ontwikkelcentrum Unmanned Valley bij Katwijk komt met een subsidieregeling voor bedrijven die actief zijn op het gebied van onbemande technologie. Zowel startende als gevestigde ondernemingen kunnen tot 25.000 euro subsidie aanvragen om de door hun beoogde innovaties verder te ontwikkelen. Voorwaarde is wel dat dat de ondernemer mee-investeert en dat de activiteiten worden uitgevoerd vanuit Unmanned Valley.

Innovatie en werkgelegenheid

Met de subsidieregeling wil Unmanned Valley innovaties op het vlak van toepassingen van drones en sensoren stimuleren en high-tech werkgelegenheid creëren in de regio. Samen met andere regelingen moeten de subsidies ook bijdragen aan de versterking en vernieuwing van de economie in zijn algemeenheid, de bredere Nederlandse aerospace-industrie en de drone- en sensor-based sector in het bijzonder.

Zowel startende als gevestigde ondernemers kunnen projectplannen indienen. Daarin moeten zij aannemelijk maken dat de doorontwikkeling die zij voor ogen hebben uitvoerbaar en haalbaar is en welke concrete rendementen te verwachten zijn. Een van de voorwaarden voor toekenning van de subsidie is dat de aanvrager zelf 25% van het project meebetaalt. Een andere voorwaarde is dat de activiteit wordt uitgevoerd vanuit Unmanned Valley, gevestigd op voormalig marinevliegkamp Valkenburg.

Beoordeling

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen wordt onder andere gekeken naar zowel de kwaliteit van de onderneming als van het projectplan en de professionaliteit van de implementatie. Ook moet het plan aansluiten op het ecosysteem rond Unmanned Valley.

In totaal is er 300.000 euro beschikbaar in de subsidiepot. Het geld is afkomstig van de gemeente Katwijk en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 31 maart 2023 hun plannen indienen.

“Innovatieve ideeën van jonge bedrijven moeten sneller succesvol praktijk worden, relevant en toepasbaar zijn, en daarmee waarde creëren”, stelt Theo de Vries, programmamanager van Unmanned Valley. “Met deze regeling willen wij de innovatiekracht van startups en scale-ups meer benutten en sensor-based innovatie versnellen, en daarmee ook het vestigingsklimaat op Unmanned Valley nog aantrekkelijker maken en nieuwe hightech werkgelegenheid in de regio creëren.”

(coverfoto: Bas Kijzers)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier