Onderzoek

Nederlanders positief over inzet van drones voor maatschappelijke doeleinden

Er is onder de Nederlandse bevolking een breed draagvlak voor de inzet van drones voor maatschappelijke doeleinden, zoals hulpdiensten. Dat zegt bijna 9 op de 10 Nederlanders die ondervraagd werden door onderzoeksbureau Motivaction. Belangrijk is wel dat de drones dan herkenbaar zijn als drones van hulpdiensten. Zorgen zijn er ook: 7 op de 10 Nederlanders zeggen zich zorgen te maken over hun privacy als er een drone over hun huis vliegt.

Zonering

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met het oog op de verdere uitwerking van de dronekaart van Nederland (zonering) wilde het ministerie meer duidelijkheid over het acceptatieniveau van Nederlanders ten opzichte van drones. Voor het onderzoek werden ruim 1.500 Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar bevraagd.

Uit het onderzoek blijkt dat lang niet alle Nederlanders een goed beelden hebben van wat drones kunnen of doen, en waarvoor ze gebruikt worden. Toch is er veel draagvlak voor de inzet van drones door hulpdiensten, zolang men maar niet het idee krijgt dat men vanuit de lucht geobserveerd wordt. Dat laatste geldt met name indien de drone boven de bebouwde omgeving vliegt.

Privacy en verstoring

Een andere conclusie die getrokken wordt in het onderzoek is dat met name de mensen die zelf niet met een drone vliegen zich zorgen maken over hun privacy. Mede om die reden zouden veel mensen graag weten wie er precies verantwoordelijk is voor een overvliegende drone. Drones van hulpdiensten zouden bovendien als zodanig herkenbaar moeten zijn.

In zijn algemeenheid wordt het professioneel gebruik van drones met minder scepsis tegemoet gezien dan hobbymatig bestuurde drones. Wel zou men graag zien dat men vooraf wordt geïnformeerd als er een drone in de buurt van het huis vliegt. Ook zien de ondervraagden graag dat er duidelijk wordt gemaakt wat er gebeurt met eventuele beeldopnamen. Een meerderheid vindt dat alleen professionals in woonwijken zouden mogen vliegen.

Mogelijke verstoring als gevolg van geluidsproductie is een minder groot issue. Zo’n vier op de tien Nederlanders vinden dat drones de rust in het algemeen verstoren. Opmerkelijk is dat 37% vindt dat dronevliegers te weinig rekening houden met anderen.

Regulering en informatiebehoefte

Als het gaat om regulering zeggen veel ondervraagden dat een verplicht theorie en/of praktijkexamen voor dronevliegers een goed idee is. Ook zien veel Nederlanders heil in een registratieplicht voor drones. Onderliggend aan de voorkeuren rondom regelgeving is een grote informatiebehoefte rondom drones onder Nederlanders. Bijna de helft zegt momenteel te weinig informatie te hebben gekregen om een goed beeld over het gebruik van drones te kunnen vormen.

Als het gaat om het naleven van de nieuwe Europese regels voor drones zegt 43% van de Nederlanders geen vertrouwen te hebben dat dronevliegers de nieuwe regels zullen naleven. 22% heeft daar wel vertrouwen in.

Reactie ministerie

Het ministerie heeft kennis genomen van de resultaten en zegt de belangen van burgers mee te zullen wegen bij de verdere ontwikkeling van de dronesector:

“IenW werkt aan het mogelijk maken van innovatieve toepassingen met drones. Naast het borgen van de veiligheid op de grond en in de lucht is het ook belangrijk om rekening te houden met de belangen van mensen in de directe omgeving van een drone. Om die reden heeft IenW een onderzoek laten uitvoeren naar hoe de gemiddelde Nederlander tegen drones aankijkt. De lessen die hieruit getrokken worden kunnen door het ministerie en/of de dronesector bijvoorbeeld benut worden bij het organiseren van experimenten op plekken waar logischerwijs mensen te verwachten zijn.”

Download het onderzoeksrapport ‘Perceptie van drones‘ (PDF)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier