Regelgeving

ILT lanceert vernieuwde Regelhulp drones

Om dronepiloten op weg te helpen hun weg te vinden in de complexe wet- en regelgeving ontwikkelde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de RDW de vernieuwde Regelhulp drones. Het gaat om een online tool die veel nuttige informatie geeft over wat wel en niet is toegestaan. Ook verwijst de Regelhulp voor de aanvraag van een vergunning of ontheffing naar het juiste loket.

Nog altijd veel vragen

Op 31 december 2020 gingen in Nederland de Europese regels voor het vliegen met een drone in. Sinds die datum moeten zowel particulieren als bedrijven zich houden aan de Europese wet- en regelgeving voor drones. Alleen voor ROC-light en ROC-houders geldt een overgangsregeling: tot eind 2021 kan men nog vliegen onder de nationale wetgeving, daarna moeten ook deze operators over op de Open of Specific categorie.

De nieuwe EU wetgeving roept echter nog altijd veel vragen op, zowel bij beroepsmatige als recreatieve dronepiloten. Zo kan dat onder de EU-regels geen vergunning vereist is, waar dat onder de nationale wetgeving wel nodig was, én omgekeerd. Ook is het voor de drone-eigenaren vaak niet duidelijk bij wie ze met hun vragen terecht kunnen. Om die reden is de Regelhulp drones vernieuwd. 

Stapsgewijze uitleg

Krista Zwiggelaar, teamleider drone-operaties van de ILT: “De nieuwe regelhulp heeft als doel om het voor alle partijen makkelijker en overzichtelijker te maken. Omdat de regelgeving best complex is, hebben het ministerie van IenW, de RDW en de afdeling vergunningverlening drones van de ILT intensief samengewerkt bij het opzetten van de regelhulp. Vragen die vaak gesteld werden aan het klantcontactcentrum van de ILT zijn natuurlijk ook verwerkt. De regelhulp staat nu een aantal weken online en wordt veelvuldig geraadpleegd. Met dank aan Dronewatch zijn een paar foutjes in de antwoorden inmiddels rechtgezet.”

Stapsgewijs beantwoordt de tool vragen over het vliegen met een drone. Voor iedere categorie volgt uitleg over waar die drone mag vliegen en of bijvoorbeeld een exploitantnummer van de RDW nodig is. Ook wordt uitgelegd of een vliegbewijs nodig is en hoe die kan worden verkregen.

Toelichting en doorverwijzen

In de Regelhulp wordt kort uitgelegd wat wel en niet mag. Wat is bijvoorbeeld de maximale vlieghoogte en zijn er tijdelijk verboden gebieden aangewezen waar binnen een bepaalde periode vliegen niet mag? Of hoe zit het met het gebruik van de ‘follow-me modus’? De Regelhulp verwijst onder meer naar de ‘zoneringskaart’ van de Rijksoverheid waarop wordt aangegeven of er beperkingen geleden.

Wie met een drone wil vliegen waar beperkingen gelden, bijvoorbeeld boven industriegebieden of in gecontroleerd luchtruim, moet aan aanvullende eisen voldoen. Naast een exploitantnummer van de RDW is in dergelijke gevallen een exploitatievergunning van de ILT nodig, om zodoende te kunnen opereren in de Specific categorie. Ook dit soort vragen beantwoordt de interactieve regelhulp waarna de drone-operator weet waaraan voldaan moet worden om te mogen vliegen.

Ruimte voor interpretatie

Volgens Zwiggelaar is de grootste uitdaging voor de ILT dat een deel van de EU wetgeving nog niet uitgekristalliseerd is, waardoor ruimte voor interpretatie bestaat. “Dit betekent tot op de dag van vandaag veel uitzoekwerk voor mijn collega’s. Met een kleine afdeling moeten we veel tot stand brengen. Zo waren we ook druk met de voorlichting aan alle ROC-houders over de omzetting naar een Europese exploitatievergunning.”

Voor volgend jaar heeft de ILT het voornemen opgevat om de tool verder uit te breiden, voegt Zwiggelaar toe. “In 2022 hopen we een online flowchart Testen en Experimenteren aan te bieden. Via deze flowchart verduidelijken we het aanvraagproces voor een vergunning om te testen of te experimenteren. We blijven inzetten op snellere en meer online dienstverlening.”

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier