Markt

Alter Technology als eerste geaccrediteerd om drones te certificeren voor de Open categorie

De Europese keuringsinstantie Alter Technology mag als eerste aangewezen entiteit in Europa drones gaan certificeren voor de Open categorie, conform de vereisten zoals die zijn omschreven in de Europese verordening 2019/945. Ook mag het bedrijf Remote ID add-ons gaan certificeren. Het bedrijf heeft daartoe een accreditatie ontvangen van de Spaanse accreditatiecommissie ENAC.

Toetsen op conformiteit

Door deze accreditatie te behalen, wordt Alter Technology de eerste Notified Body (aangewezen entiteit) in Europa voor verordening 2019/945. Volgens het bedrijf ging daar een lang traject aan vooraf, waaronder de ontwikkeling van geavanceerde vluchttestsystemen, testmethoden en procesinnovatie.

Dat betekent dat het bedrijf bevoegd is om producten die door dronefabrikanten op de markt worden gebracht te toetsen op conformiteit. Op basis van een goedkeuring door Alter Technology mag een fabrikant dan een Cx-label toekennen aan een drone. Welk label een drone krijgt is vervolgens bepalend voor de categorie waarin de drone gebruikt mag worden (A1, A2 of A3). Het wachten is nog wel op definitieve technische standaarden aan de hand waarvan een certificering kan worden uitgevoerd.

Eisen aan ontwerp en fabricage

De eisen zoals die zijn neergelegd in de Europese verordening 2019/945 hebben tot doel de veiligheid van drones die op de Europese markt worden gebracht te waarborgen. Deze verordening stelt de eisen vast voor het ontwerp en de fabricage van systemen voor drones die bedoeld zijn om te worden geëxploiteerd volgens de regels en voorwaarden die zijn vastgelegd in uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 en van add-ons voor identificatie op afstand (Remote ID).

Het definieert ook de typen drones waarvan het ontwerp, de productie en het onderhoud moeten worden gecertificeerd. Het stelt ook regels vast voor het op de markt aanbieden van drones die bedoeld zijn voor gebruik in de Open categorie en voor add-ons voor identificatie op afstand en voor het vrije verkeer ervan in de Unie.

Over Alter Technology

Alter Technology is een kwaliteitsgedreven bedrijf dat diensten levert op het gebied van E.E.E. (Elektrische, Elektronische en Elektromechanische) componenten en elektronische systemen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Spanje en is vertegenwoordigd in Frankrijk, Rusland, Ierland en China.

Voor meer informatie over de drone-certificeringsservice van Alter Technology kan men terecht op deze pagina.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier