Nieuws

VVD Dordrecht wil eerste drone-landingsplaats in Nederland realiseren

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, en dat betekent dat we de komende tijd overspoeld worden door verkiezingsprogramma’s van de verschillende lokale partijen. De VVD afdeling Dordrecht heeft hierbij een primeur: als eerste politieke partij in Nederland maakt de lokale VVD zich hard voor de realisatie van een drone-landingsplaats binnen de gemeente.

Mobiliteit

Het plan om een drone-landingsplaats te openen maakt onderdeel uit van de paragraaf over mobiliteit en bereikbaarheid in het verkiezingsprogramma:

“In het lagere luchtruim zullen zich de komende jaren ontwikkelingen voordoen die op termijn ook Dordrecht zullen raken zoals de inzet van drones voor het vervoer van goederen en personen. De gemeente moet een brede dialoog aanjagen hoe het gebruik van het lagere luchtruim op een duurzame wijze kan aansluiten bij de traditionele vormen van logistiek. Wij willen daarom een eerste drone landingsplaats in de omgeving van de Duurzaamheidsfabriek realiseren. Deze fysieke ingreep zorgt ervoor dat de discussie niet alleen abstract blijft en biedt tevens de mogelijkheid voor testvluchten.”

Voor zover bekend is de VVD Dordrecht hiermee de eerste lokale politieke partij die zich uitspreekt voor de komst van een start- en landingsplaats voor drones binnen een gemeente.

Drones op de gemeente-agenda

Gemeenten zien zich in toenemende mate geconfronteerd met drones. Nu nog zijn dat kleine toestellen die veelal gebruikt worden om luchtopnames te maken. Maar in de toekomst zullen dat ook pakketbezorgende drones zijn, of zelfs luchttaxi’s.

Lokale overheden hebben weinig bevoegdheden als het gaat om regulering van het luchtruim. Daar staat tegenover dat drones ingrijpen op meerdere beleidsterreinen, zoals openbare orde en veiligheid, mobiliteit en milieu. Het ligt dan ook voor de hand dat gemeentebesturen en lokale partijen nu al gaan nadenken over de inbedding van drones, en in dat kader is het programma van VVD Dordrecht vooruitstrevend te noemen.

Onderwijs en testen

De VVD Dordrecht laat weten in de eerste plaats een rol voor het onderwijscluster te zien in de Duurzaamheidsfabriek om met studenten te verkennen hoe de landingsplaats voor onderwijsdoeleinden kan worden ingezet.

“In dezelfde Duurzaamheidsfabriek opent binnenkort het 5G Internet of Things Fieldlab in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Er ontstaat dan wisselwerking tussen technologieën zoals 5G, sensoren en drones. In de omgeving van de Duurzaamheidsfabriek staat ook het Albert Schweitzer ziekenhuis. Juist voor medische sneltransporten wordt in Nederland al getest. Testen in de buurt van het ziekenhuis draagt bij aan het maatschappelijke draagvlak als op termijn medische sneltransporten vaker zullen plaatsvinden.”

Verder verwacht de VVD Dordrecht niet dat er direct vele drones zullen vliegen. “De regelgeving voor drones zal het tempo aangeven. Het ligt voor de hand dat regelgevers eerst laagrisicovluchten zullen toestaan. Zoals kleinere drones met kleine lading. En dat daarna zwaardere drones en drones met personen zullen volgen. Drones met personen zien wij pas na 2030 als je het ons vraagt. En ook al gaan we als gemeente niet direct over het luchtruim: het is wel onze rol om alvast na te denken over een prettige leefomgeving in de toekomst en dat betekent ook aandacht vragen voor de lokale effecten.”

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier