Regelgeving

EASA: drones zonder Cx-label vallen jaar langer in Open A1 of A2

Goed nieuws voor dronevliegers in de Open categorie: luchtvaartagentschap EASA heeft bepaald dat drones zonder Cx-label een jaar langer in Open subcategorie A1 of A2 gebruikt mogen worden, afhankelijk van het gewicht van de drone. Deze beslissing vloeit voort uit het feit dat er nog geen drones met een geldig Cx-label op de markt zijn gebracht, en dat dronepiloten dus nog niet aan de nieuwe regelgeving kunnen voldoen.

Overgangsregeling

De Europese regelgeving voor drones werd van kracht op 31 december 2020. Vanaf die datum gold er een overgangsperiode van 2 jaar voor drones die nog geen klasseaanduiding hebben in de vorm van het zogenaamde Cx-label. Dat label is belangrijk, want het bepaalt op den duur in welke Open subcategorie je terecht komt: A1 (boven mensen), A2 (dichtbij mensen), of A3 (ver van mensen en bebouwing).

Als onderdeel van de overgangsregeling mochten drones tot 500 gram tot eind 2022 gebruikt worden in Open categorie A1. En drones tot 2 kg vielen tot eind 2022 in Open categorie A2, mits er 50 meter afstand van mensen op de grond werd gehouden. Na 1-1-2023 zouden al deze legacy drones onverbiddelijk verbannen worden naar subcategorie A3, waarbij er minimaal 150 meter afstand van mensen, wegen en bebouwing moet worden gehouden.

Jaar uitstel

Maar als gevolg van een veel langer durend traject om de technische vereisten scherp te krijgen waaraan toekomstige drones met zo’n Cx-label moeten voldoen, dreigde de situatie te ontstaan dat dronepiloten in de Open categorie per 1-1-2023 niet meer zouden mogen vliegen in A1 of A2. Fabrikanten mogen immers geen drones met Cx-label op de markt brengen zolang het niet duidelijk is aan welke producteisen ze moeten voldoen.

Om dat te voorkomen heeft de Europese Commissie op instigatie van EASA nu bepaald dat de overgangsperiode voor drones zonder Cx-label met een jaar verlengd wordt. De Europese verordening 2019/247 wordt hiervoor aangepast, zodat 1-1-2024 als nieuwe datum geldt waarop het Cx-label in principe verplicht is.

Consequenties

Deze wijziging betekent dat voor drones met een gewicht van maximaal 500 gram tot eind 2023 Open subcategorie A1 van toepassing blijft. En drones tot 2 kg mogen tot eind 2023 gevlogen worden in Open categorie A2, met de aanvullende eis dat men minimaal 50 meter afstand houdt van niet-betrokken personen op de grond.

Kortom:

  • Weegt je drone max 500 gram? Dan vallen je dronevluchten tot 31-12-2023 in Open categorie A1;
  • Weegt je drone tussen de 500 gram en 2 kg? Dan mag je tot eind 2023 doorvliegen in A2 (op minstens 50m afstand van mensen);
  • Drones met een MTOW <250 gram mogen ook na 1-1-2024 gebruikt blijven worden in Open categorie A1;
  • Legacy drones die meer wegen dan 2 kg en zelfbouw/FPV drones >250 gram blijven vallen onder Open categorie A3.

Meer details over de gewijzigde regelgeving vind je in de Europese uitvoeringsverordening 2022/425, die op 14 maart 2022 is gepubliceerd. Bekijk ook onderstaande tabel om te zien welke subcategorie voor jou van toepassing is.

Gebruik deze tabel om te bepalen of je in de A1, A2 of A3 subcategorie terecht komt. (klik voor vergroting – laatste update: oktober 2020)

Specific categorie

Ben je actief in de Specific categorie? Ook dan zijn er wijzigingen. Zo moeten alle drones waarmee de operator vliegt vanaf 1-1-2024 voorzien zijn van een Remote ID (RID)-feature. Daarnaast zullen de Europese standaardscenario’s vanaf 1-1-2024 gedeclareerd kunnen worden. Zie ook onderstaande timeline waarop een en ander gevisualiseerd wordt.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier