Regelgeving

Minister legt actieplan onbemande luchtvaart voor aan Tweede Kamer

Om de snelle groei van de onbemande luchtvaart in Nederland in goede banen te leiden moet er de komende jaren werk worden gemaakt van nieuw, flexibel beleid. Daarvoor pleit minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in het Actieplan – Programma Onbemande Luchtvaart 2021-2023, dat deze week is voorgelegd aan de leden van de Tweede Kamer. Het plan is in overleg met de dronesector opgesteld.

Flexibel beleid

Volgens de minister neemt het gebruik van drones in Nederland sterk toe, en zullen er in de komende jaren alleen maar toepassingen bijkomen. Dat biedt (economische) kansen, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, mobiliteit en duurzaamheid, maar ook bedreigingen, zoals privacyinbreuk, verstoring of zelfs moedwillig misbruik. Om die reden is er de komende jaren behoefte aan evenwichtig en flexibel beleid. De uitgangspunten hiervoor worden geschetst in het Actieplan – Programma Onbemande Luchtvaart 2021-2023.

Het actieplan bevat een vijftal actielijnen rondom de thema’s veiligheid (o.a. regelgeving, antidronemaatregelen, handhaving), luchtruimintegratie (zonering, aanpassingen CTR’s, U-space), innovatie (testcentra, partnerships), kennisontwikkeling (urban air mobility, onbemand vrachtvervoer, burgerperceptie) en (inter)nationale samenwerking (oprichting Dutch Drone Council, aansluiting bij EASA, ICAO, JARUS). Het ministerie plant haar inzet aan de hand van deze actielijnen.

Omdat de precieze impact van dronegebruik op Nederland nog niet duidelijk is, heeft de minister ook een aantal onderzoeken laten uitvoeren. Deze zijn samen met het actieplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat daarbij onder andere om een studie naar de maatschappelijke kosten en baten van drones en een onderzoek naar de veiligheidsketen drones.

Nadere toelichting

Tijdens de NL Drone Dag op 31 maart als onderdeel van de aankomende Amsterdam Drone Week zal er vanuit ministerie nadere toelichting worden gegeven over het actieplan. Ook zullen de uitgangspunten met betrekking tot de oprichting van de Dutch Drone Council worden geschetst.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier