Pro

Havenbedrijf Rotterdam wil naast scheepsverkeer ook dronevluchten gaan begeleiden

Om het toenemend aantal vliegbewegingen met drones boven het Rotterdamse havengebied in goede banen te leiden, start Havenbedrijf Rotterdam met een tweejarig proefproject voor regelgeving en verkeersleiding in het lage luchtruim. Daartoe worden marktpartijen uitgenodigd om te komen met voorstellen voor een Unmanned Traffic Management (UTM)-systeem, als opmaat naar de uitrol van U-space.

Zeggenschap

Het havengebied is op dit moment alleen toegankelijk voor drone-operators in de Specific categorie. In de nabije toekomst zal het eerder regel dan uitzondering worden dat meerdere dronevluchten tegelijkertijd in hetzelfde luchtruim plaatsvinden. En met de komst van de eerste vertiports in 2024 zal het aantal vliegbewegingen op lage hoogte boven het havengebied verder toenemen. Niet alleen voor toezicht en inspecties, maar op de lange termijn ook voor het vervoer van vracht en passagiers.

Momenteel wordt het vliegen met drones op Europees en nationaal niveau geregeld. Havenbedrijf Rotterdam zou graag zien dat de Divisie Havenmeester, nu alleen verantwoordelijk voor de afhandeling van het scheepsverkeer, ook op lokaal niveau zeggenschap krijgt over het lage luchtruim. Dit met het oog op de verwachte groei van het aantal dronevluchten boven het havengebied.

UTM

Om de veiligheid te waarborgen en te voorkomen dat traumaheli’s en politiehelikopters gehinderd worden, heeft het Havenbedrijf een tender uitgeschreven voor bedrijven die Unmanned Traffic Management (UTM)-systemen aanbieden. Middels zo’n UTM-systeem kan al het droneverkeer worden beheerd. Operators kunnen via het systeem vliegplannen indienen en klaringen aanvragen. Ook zorgt het systeem voor monitoring van alle goedgekeurde en ongeoorloofde vluchten.

Ingrid Römers, adviseur Havenbedrijf Rotterdam: “Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op een toekomst waarin drones in de lucht, net zoals schepen in het water, steeds meer bij de haven horen.”

Opmaat naar U-space

De invoering van UTM is een opmaat naar de uitrol van U-space boven het Rotterdamse havengebied. Daarmee volgt het Rotterdamse havenbedrijf het voorbeeld van Port of Antwerp, dat vorig jaar al in samenwerking met Unifly een coördinerende rol op het gebied van dronevluchten op zich nam. Römers: “We hebben wellicht een andere aanpak dan Antwerpen, maar het zal juist interessant zijn om beide naast elkaar te leggen.”

Maar omdat U-space nog lang niet is uitgekristalliseerd, ligt het gevaar op de loer dat het systeem op zichzelf komt te staan en dat operators die in meerdere gebieden actief zijn uiteindelijk geconfronteerd worden met een lappendeken van verschillende portals en werkwijzen. Römers: “Zo’n lappendeken is misschien niet te voorkomen, maar het is de vraag of dat wel echt zo hinderlijk zal zijn voor operators. In ieder geval willen we dat nu niet als obstakel zien om niet alvast te beginnen.”

Proefperiode

De proef start half 2022 voor een periode van twee jaar. Naast de bij dronevluchten betrokken bedrijven en instanties, worden ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de ministeries van Defensie en Infrastructuur & Waterstaat betrokken. Doel van het prototype is een onderbouwde indruk te krijgen van het soort en de hoeveelheid werk die er bij drones-luchtruimbeheer komt kijken, de kosten die ermee gemoeid zijn en wie de werkzaamheden het beste kan uitvoeren.

In een whitepaper doet het havenbedrijf haar visie op het ‘Rotterdam prototype U-Space Airspace’ verder uit de doeken. Ingrid Römers zal op de NL Drone Dag tijdens de Amsterdam Drone Week op 31 maart een presentatie geven over de plannen van het havenbedrijf.

(coverfoto: Maarten Slooves)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier