Onderzoek

Amsterdammers zien heil in drone-inspecties, minder in dronebezorging

Inwoners van Amsterdam staan positief tegenover het gebruik van drones voor het uitvoeren van inspecties, het opsporen van vermiste personen, en het verlenen van eerste hulp en het vervoeren van spoedmedicatie. Maar commerciële pakketbezorging en recreatief gebruik van drones boven de hoofdstad zien ze minder zitten. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente en de politie.

Publieke acceptatie

In de toekomst zullen er naar verwachting steeds meer drones in en boven steden vliegen. Denk daarbij aan drones die inspecties uitvoeren of drones die in het geval van een brand of ongeluk overzicht bieden. Maar ook toepassingen als het bezorgen van pakketjes of maaltijden zijn in opmars. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die recreatief vliegen met drones, soms ook boven hun eigen woonwijk.

Maar hoe beleeft de gemiddelde Amsterdammer die opmars van de drones? Welke toepassingen ziet men zitten en wanneer krabt men zich achter de oren? Hoe zit het met zorgen over veiligheid, verstoring en privacy? En tot wie zou men zich richten in het geval van klachten? Om op die en andere vragen antwoord te krijgen, voerde de gemeente een onderzoek uit. Dat leidde tot het rapport Perceptie van drones in Amsterdam.

Gematigd positief

Aan het onderzoek deden 536 Amsterdamse burgers mee. Tweederde van hen heeft zelf geen drone en kent ook niemand met een drone. De rest van de panelleden heeft zelf een drone of kent iemand met een drone. Opmerkelijk is dat respondenten in algemene zin niet bijster positief zijn over het gebruik van drones in Amsterdam (rapportcijfer 5,0).

Alleen voor maatschappelijk doeleinden zoals de inzet van drones voor (eerste) hulpverlening, het controleren van infrastructuur, opsporing van vermiste personen, spoedbezorging van medicijnen en opsporing van verdachte personen zijn mensen positief tot zeer positief. Maar de inzet van drones voor eigen vermaak, cameratoezicht, het maken van foto’s en films voor privégebruik en pakketbezorging kan op weinig steun rekenen onder de Amsterdammers.

Overlast

Met name privacyschending en overlast worden genoemd als grootste nadelen van drones. Ook vinden veel mensen het gevaarlijk als er drones overvliegen, zeker in het geval van ongetrainde piloten. Drie op de tien ondervraagden ervaarden in de afgelopen 12 maanden weleens overlast van een drone.

Er is veel onduidelijkheid als het gaat om het melden van overlast. De helft van de panelleden zou bij overlast van een drone een melding doen bij de politie. Eenderde zou zich vervoegen bij de gemeente. De rest zou geen melding doen of weet niet waar men terecht kan met een klacht.

Informatievoorziening

Als het gaat om informatievoorziening over het gebruik van drones, dan ziet men hiervoor in eerste instantie de gemeentewebsite als belangrijkste communicatiemedium. Onderwerpen waar men meer over zou willen weten betreffen de regelgeving over drones, wie drones kunnen gebruiken, waarvoor drones gebruikt kunnen worden en de risico’s van het gebruik van drones.

Verder vindt bijna iedereen het belangrijk dat drones duidelijk herkenbaar zijn wanneer ze worden ingezet voor (eerste) hulpverlening of door de overheid. Driekwart van de panelleden wil in het algemeen kunnen achterhalen wie de drone bestuurt als zij een drone zien vliegen.

Amsterdam Drone Lab

De resultaten van het onderzoek zijn onder meer van belang voor het Amsterdam Drone Lab (ADL), dat gevestigd is op het Marineterrein in het centrum. Vanaf dit terrein worden verschillende toepassingen van drones getest in de praktijk. Ook was ADL betrokken bij de proef met maaltijdbezorging per drone over het IJ, in oktober vorig jaar. (Later bleek dat die dronevlucht amper werd opgemerkt door omstanders.)

De Gemeente Amsterdam zal de uitkomsten van het onderzoek gebruiken voor toekomstig beleid aangaande drones. Amsterdam is één van de gemeenten die zich hard maken voor meer aandacht voor drones op de gemeenteagenda. Personenvervoer door middel van drones (Urban Air Mobility) werd niet meegenomen in het onderzoek.

(coverfoto: Just Eat Takeaway/Dutch Drone Delta)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier