Nieuws

Belgische spoorwegbeheerder vraagt dronepiloten afstand te houden van spoor

De Belgische spoorwegbeheerder Infrabel heeft in samenwerking met de FOD Mobiliteit een mail gestuurd aan dronepiloten met daarin het verzoek om enige afstand te houden van spoorweginfrastructuur zoals spoorwegen en bovenleidingen. Dit met het oog op de veiligheid. In tegenstelling tot in Nederland is er in België geen sprake van een wettelijk verbod op het met een drone vliegen boven spoorlijnen.

Vijf meter afstand

Het emailbericht werd verzonden door het team UAS van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. In de mail worden dronepiloten in de Open categorie opgeroepen om minstens vijf meter afstand te houden van spoorwegen en niet met een drone in de buurt van bovenleidingen te vliegen, vanwege de kans op verstoring van het radiosignaal. De veiligheid van treinbestuurders en spoorwegpersoneel wordt als reden genoemd voor de oproep.

In tegenstelling tot in Nederland is er in België geen sprake van een verbod op het uitvoeren van Open categorie dronevluchten boven spoorlijnen. In Nederland geldt volgens de Regeling onbemande luchtvaartuigen een minimale horizontale afstand tot spoorlijnen van 25 meter voor Open subcategorieën A1/A2 en 150 meter afstand voor Open subcategorie A3.

Volledig bericht

De volledige mail zoals die werd verzonden door het team UAS kun je hieronder nalezen.

“Beste drone community,

Infrabel beheert het spoorwegnet en de infrastructuur zoals sporen en bovenleidingen in België. Infrabel heeft veiligheidsmaatregelen gedefinieerd voor externe operatoren om met drones in de buurt van of boven de spoorweginfrastructuur te vliegen, met de bedoeling dat deze vluchten geen hindernis of veiligheidsrisico vormen voor de infrastructuur en het spoorverkeer, voor het personeel van Infrabel.

Veiligheidsmaatregelen voor het vliegen met je drone in de buurt van of over spoorweginfrastructuur:

Zorg ervoor dat u niet binnen 5 meter van de spoorbaan vliegt, aangezien de turbulentie van het kielzog van de trein de drone uit balans kan brengen. Ook wordt aanbevolen dat de piloot zich niet dichter dan 5 meter bij de baan bevindt.

Zorg ervoor dat u niet over bovenleidingen (tussen 3000 V en 25000 V) vliegt, aangezien dit storingen kan veroorzaken in de radiotransmissies en elektronische systemen van de drone.

Ter informatie: een botsing tussen een drone en een trein die met 160 km/u rijdt, kan fataal zijn voor de treinbestuurder. Al deze risico’s kunnen leiden tot ongevallen en incidenten die niet alleen ernstige menselijke en materiële schade veroorzaken, maar ook leiden tot verstoringen van het spoorwegverkeer met economische schade in termen van stiptheid.

Elk ongeval op de spoorweginfrastructuur (bovenleidingen of sporen) moet onmiddellijk worden gemeld aan het verkeersleidingcentrum van Infrabel.

Deze richtlijnen kunnen worden geraadpleegd op www.infrabel.be/nl/drones of www.infrabel.be/fr/drones. Voor alle vragen in verband met dronevluchten of droneoperatoren die in de buurt van of boven het spoorwegdomein vliegen, kunt u contact opnemen met het Drone Competence Center van Infrabel.

Het team UAS wenst u een aangename en veilige vlucht.”

(via FDR1 – coverfoto: Rob Dammers, CC BY)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier