Nieuws

EASA meldt forse afname van aantal (bijna-)botsingen met drones

De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft onlangs de jaarlijkse Safety Review gepubliceerd. In dat rapport worden alle voorvallen en incidenten die betrekking hebben op de luchtvaart in Europa op een rij gezet. Uit het rapport blijkt dat het aantal (bijna-)botsingen met drones sinds 2018 fors is afgenomen. In 2021 werd er zelfs maar één ernstig incident opgetekend.

Afname van (bijna-)botsingen

Volgens EASA zijn er toenemende zorgen over het gevaar van botsingen tussen drones en bemande luchtvaartuigen, omdat drones steeds laagdrempeliger te verkrijgen zijn. Om die reden werd in 2019 nieuwe Europese regelgeving voor drones ingevoerd. Die werd na enige vertraging eind 2020 van kracht.

Het aantal meldingen van (bijna-)botsingen met drones is echter al sinds 2018 – dus lang voor de inwerkingtreding van de EU droneregelgeving – fors gedaald. Werden er in 2018 nog twaalf ‘airborne collisions’ en ‘near collisions’ gemeld, in 2019 en 2020 waren dat er nog maar twee per jaar. In 2021 werd zelfs maar één (bijna-)botsing met een drone gemeld.

Onderstaande grafiek toont het aantal meldingen van drone-gerelateerde incidenten dat bij EASA binnenkwam in de afgelopen jaren:

Veiligheidsmaatregelen en voorlichting

Mogelijk is de afname van het aantal incidenten te verklaren doordat dronefabrikanten zoals DJI steeds meer veiligheidsmaatregelen inbouwen in hun drones, waaronder geofencing. Daardoor wordt voorkomen dat onwetende dronevliegers in de buurt van vliegvelden of helihavens kunnen opstijgen. Ook maken diverse Europese lidstaten, waaronder Nederland, al enige tijd meer werk van voorlichting over het veilig vliegen met drones.

Ook moet worden aangetekend dat het commerciële vliegverkeer in Europa vanaf eind 2019 voor een groot deel plat lag als gevolg van de coronacrisis, en er dus ook minder kans was op aanvaringen met drones. Maar dat verklaart niet waarom er in heel 2019 amper incidenten waren.

Inzicht

EASA benadrukt dat de meldingen vrijwel alleen afkomstig zijn vanuit de commerciële beroepsluchtvaart en luchtverkeersleidingsorganisaties. Volgens EASA kan er pas beter inzicht verkregen worden in het werkelijke aantal mogelijk gevaarlijke situaties met drones zodra er gedetailleerdere informatie beschikbaar komt over illegale dronevluchten. Daar kan het vanaf 2024 verplichte Remote ID mogelijk een rol in spelen.

(Bron: EASA Annual Safety Review 2022)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier