Nieuws

Minister Harbers (IenW) noemt geluidshinder en privacy als aandachtspunten voor dronesector

Als onderdeel van de presentatie van de Rijksbegroting voor 2023 heeft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag zijn plannen bekend gemaakt voor komend jaar. In de paragrafen over luchtvaart is er ook aandacht voor de groeiende rol van onbemande luchtvaart. Als het gaat om de verdere integratie van drones in het luchtruim noemt de minister specifiek geluidshinder en privacy als belangrijke aandachtspunten.

Miljoenennota

Prinsjesdag is traditioneel de dag waarop de Miljoenennota wordt aangeboden aan het parlement. In deze nota maken alle departementen bekend wat de plannen zijn voor het komende regeringsjaar, aangevuld met een begroting.

In de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er dit jaar op diverse plekken aandacht voor onbemande luchtvaart, drones in het bijzonder. Volgens de minister bieden drones nieuwe kansen voor bedrijven en leiden ze tot nuttige toepassingen. Het Rijk wil deze ontwikkeling de ruimte geven en innovatie in technologie en diensten mogelijk maken.

Uitdagingen

De komst van drones in het lagere luchtruim zorgt volgens de minister naast kansen ook voor nieuwe uitdagingen. Zo worden geluidshinder en privacy als aandachtspunten genoemd. Om die reden moet rekening gehouden worden met veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijke acceptatie. Dat wil het ministerie bereiken door middel van dynamische kaarten, zonering, producteisen en het opleiden en registreren van operators en piloten.

Daarnaast zet het ministerie in op de ontwikkeling van U-space conform nieuwe Europese regels om de integratie van drones in het luchtruim mogelijk te maken. Ook wil het ministerie dat er onderzoek gedaan wordt naar luchttaxi’s in de stedelijke omgeving, als onderdeel van de smart mobility en mobility as a service-ontwikkelingen.

Inzet drones door ILT

Tot slot benoemt de minister ook de inzet van drones door de eigen organisatie, en dan specifiek het gebruik van drones voor toezicht vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op het vervoer van gevaarlijke stoffen en railvervoer in het algemeen.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

1 gedachte over “Minister Harbers (IenW) noemt geluidshinder en privacy als aandachtspunten voor dronesector

  • En waar wordt de eigen organisatie (ILT), qua vergunningverlening en toezicht/handhaving, genoemd als aandachtspunt?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier