Pro

Rijkswaterstaat gaat invloed stormen op vaargeul Ameland met drone in kaart brengen

Hoe verandert de vaargeul tussen Holwerd en Ameland in de Waddenzee als gevolg van zandverplaatsing tijdens zware stormen? Om antwoord te krijgen op die vraag gaat Rijkswaterstaat dit jaar voor het eerst aanvullende metingen uitvoeren met behulp van een drone. Tijdens het komende stormseizoen zal de drone een aantal keer ingezet worden om de vorm en hoogte van wadplaten in kaart te brengen.

Invloed stormen onderzoeken

Ieder jaar zet Rijkswaterstaat een meetschip in om dieptemetingen uit te voeren in de vaargeul tussen Holwerd en Ameland, met als doel om veranderingen als gevolg van stormen in kaart te brengen. Het schip kan echter niet de ligging en de hoogte van omliggende wadplaten meten. Daardoor is het lastig om het samenspel tussen het verplaatsen van zand en slib en tussen de platen in het Wad en de vaargeul tijdens het stormseizoen goed te begrijpen.

Om daar verandering in te brengen gaat Rijkswaterstaat nu ook metingen uitvoeren met behulp van een drone. Dat moet leiden tot meer inzicht in de vorm en hoogte van de hoger gelegen wadplaten. Aanvullend op de dronesurveys neemt Rijkswaterstaat ook extra sedimentmonsters. Op die manier kan bepaald worden of het systeem ook zandiger wordt, of dat er juist meer slib in komt.

Op maandag 14 november heeft Rijkswaterstaat de eerste opname gemaakt vanaf de pier van Holwerd. Het ging daarbij om de zogenaamde nulmeting. Het plan is om minstens 4 drone-opnamen te maken tijdens het komende stormseizoen, zodat veranderingen door de tijd heen opgemerkt kunnen worden. Begin 2023 zal de nieuwe meetmethode geëvalueerd worden.

Baggerstrategie optimaliseren

Het dichtslibben van de vaargeul als gevolg van stormen vormt de directe aanleiding voor dit proefproject. Stormen van begin 2022 zorgden voor veel zandverplaatsingen, waardoor het onderhoud aan de vaargeul bemoeilijkt werd. Door middel van de dronemetingen moet de baggerstrategie al tijdens het stormseizoen geoptimaliseerd worden om zodoende voldoende diepgang te garanderen.

Het is overigens niet voor het eerst dat Rijkswaterstaat gebruik maakt van een drone om zandverplaatsing door stormen te meten. In 2017 voerde Rijkswaterstaat in samenwerking met Deltares en Shore Monitoring een pilotproject uit om zandverplaatsingen voor de kust van Ameland in kaart te brengen. Daarvoor werd een drone met 3D-laserscanner gebruikt.

Vliegen boven het Waddengebied

Normaal gesproken zijn dronevluchten boven het Waddengebied niet toegestaan, iets wat volgt uit wetgeving die nog uit het tijdperk van de bemande luchtvaart stamt. Het Besluit beperkingen burgerluchtverkeer Waddenzee stelt namelijk dat gemotoriseerde luchtvaartuigen niet lager dan 450 meter boven het water mogen vliegen. Deze regel is ook van toepassing op drones.

De wet voorziet echter in een uitzondering voor metingen in het belang van volksgezondheid, beheer of wetenschap. Van die uitzondering kan Rijkswaterstaat gebruik maken om de betreffende dronevluchten uit te voeren.

(coverfoto: Rijkswaterstaat)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier