Regelgeving

IenW vraagt feedback op procedure voor wijzigen dronezones

Om het vliegen met drones in Nederland ordentelijk te laten verlopen, is het concept zonering in het leven geroepen. Middels zonering kan er lokaal worden afgeweken van de algemeen geldende droneregels. Denk aan no-flyzones rondom gevangenissen en industriegebieden, of zones met meer mogelijkheden, zoals rondom modelvliegclubs. Maar hoe kunnen zones worden aangevraagd? En hoe worden aanvragen beoordeeld? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vraagt belanghebbenden om input.

Zones voor drones

Zonering is een belangrijk onderdeel van de Europese regelgeving voor drones. Het stelt lidstaten in staat om gebieden aan te wijzen waar er minder of juist meer mogelijkheden zijn voor het gebruik van onbemande luchtvaartuigen. Het idee is dat op die manier lokale overheden, zoals gemeenten en provincies, maar ook bedrijven, meer inspraak kunnen krijgen over het gebruik van het lage luchtruim.

Drone-operators kunnen de verschillende zones bekijken in apps als GoDrone en Aeret. In de nabije toekomst zullen drones met C1, C2 en C3-labels de door de overheid aangewezen zones ook verplicht in het geofencingsysteem moeten hebben. De gebruiker krijgt dan bijvoorbeeld een waarschuwing bij het opstijgen, of de drone stijgt zelfs helemaal niet meer op.

Feedback op conceptprocedure

Maar hoe en door wie kan een zone worden aangevraagd? Hoe ziet het beoordelingsproces eruit? Welke afwegingen worden daarbij gehanteerd? En in hoeverre worden de belangen van drone-operators meegenomen, om te voorkomen dat heel Nederland verandert in lappendeken van zones? Om dit helder te krijgen heeft IenW een werkproces opgesteld: de wijzigingsprocedure voor zonering voor onbemande luchtvaartuigen.

De uitgangspunten voor het werkproces staan beschreven in het document Zonering voor onbemande luchtvaartuigen. Belanghebbenden kunnen tot 15 januari 2023 door middel van een internetconsultatie hun mening geven over de conceptprocedure.

Het ministerie benadrukt dat er in de uiteindelijke procedure ruimte zal blijven voor nieuwe inzichten en veranderende situaties.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

1 gedachte over “IenW vraagt feedback op procedure voor wijzigen dronezones

  • Herzo van der Wal

    De link naar document Zonering voor onbemande luchtvaartuigen doet het bij mij niet.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier