Markt

Europese Commissie wil dronesector forse boost geven, blijkt uit Drone Strategy 2.0

De Europese Commissie gaat de komende jaren flink inzetten op innovatieve vormen van luchtvaart. Dat blijkt uit de Drone Strategy 2.0 die op 29 november is gepresenteerd. Zo moet het vliegen met medische bezorgdrones en luchttaxi’s nog dit decennium overal in de EU werkelijkheid worden. Ook moeten huidige toepassingen van drones, zoals inspecties, cartografie en mediaproductie, laagdrempeliger kunnen worden uitgevoerd.

Drone Strategy 2.0

Volgens de Europese Commissie spelen drones nu al een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Genoemd worden toepassingen als inspecties van infrastructuur, monitoring van olielekken of het nemen van bodemmonsters. In de toekomst komen daar nog veel meer toepassingen bij, waaronder het transporteren van spoedeisende medische goederen en zelfs personenvervoer.

Met de publicatie van de Drone Strategy 2.0 ontvouwt de Europese Commissie een integrale visie op de ontwikkeling van de Europese dronesector. Tegen 2030 moeten drones overal toegepast kunnen worden en gezien worden als een breed geaccepteerde technologie. Drones en eVTOLs vormen zelfs een belangrijke pijler onder de Smart Mobility-plannen van de Europese Commissie: duurzame vormen van luchtvaart zijn essentieel voor een groene transporteconomie.

Om het groeiend aantal dronevluchten in goede banen te leiden, wordt er de komende jaren flink ingezet op de uitrol van U-space, het digitale luchtverkeersleidingssysteem voor het lage luchtruim. Op termijn moet U-space ook aansluiten op bestaande Air Traffic Management-systemen. Op die manier moet de volledige integratie van bemand en onbemand luchtverkeer een feit worden. Daartoe moet de luchtvaartsector ook afscheid nemen van het principe ‘see and avoid’, iets wat alleen mogelijk is door bestaande wetgeving voor bemande luchtvaart te herzien.

Drone-inzet laagdrempeliger maken

Op basis van feedback van stakeholders erkent de Europese Commissie dat de Certified categorie mogelijk een te hoge drempel vormt voor veel toepassingen van drones. Daarom zal gekeken worden of er meer standaardscenario’s en voorgedefinieerde risico-analyses kunnen worden ontwikkeld voor de Specific categorie.

Verder gaat de Europese Commissie strenger toezien op de wijze waarop lidstaten invulling geven aan zonering, om verschillen in interpretaties te voorkomen. Verder zal de Europese Commissie kijken in hoeverre de eind 2020 geïntroduceerde Europese regelgeving voor drones aangepast kan worden om operaties te vereenvoudigen zonder dat de veiligheid daarbij in het geding komt.

Innovative Air Mobility

Met het oog op Smart Mobility en digitalisering verwacht de Europese Commissie veel van Innovative Air Mobility (IAM). Dit begrip omhelst alle nieuwe transport- en vervoermodaliteiten op basis van drones en elektrisch aangedreven luchttaxi’s (eVTOLs). Aanvankelijk zullen luchttaxi’s nog door een piloot aan boord bestuurd worden, maar in een later stadium zullen deze toestellen geheel autonoom gaan vliegen.

Als het gaat om de publieke acceptatie van bezorgdrones en eVTOLs dringt de Europese Commissie aan op vervolgonderzoek naar geluidhinder en privacy-issues, voortbordurend op eerdere studies van EASA. Sowieso moet geluidoverlast meegenomen worden bij het ontwerpen van vliegroutes en procedures. Ook wil de EC dat de infrastructuur van vertiports aan open standaarden gaan voldoen, net zoals heliports en vliegvelden. Dit om te voorkomen dat fabrikanten van dronetaxi’s hun eigen vertiports gaan bouwen.

Ook met het oog op maatschappelijke acceptatie is het essentieel dat lokale overheden een rol spelen bij het toewijzen van locaties voor vertiports en het betrekken van burgers bij het initiëren van IAM-projecten. De Olympische Spelen van Parijs in 2024 wordt genoemd als startdatum voor de introductie van dit soort vervoersdiensten.

Financiering en testen

Om van de drone-industrie een florerende economische sector te maken is er veel geld nodig. Daartoe wil de Europese Commissie een nieuw ‘drone technologies’-fonds instellen. Vanuit bestaande EU-instrumenten zullen er op een gecoördineerde manier middelen vrijgemaakt worden voor aanvragen.

Om nieuwe toepassingen van drones in de praktijk te kunnen testen, wil de EC een Europees netwerk van civiel-militaire testcentra in het leven roepen. Daarbij is extra aandacht voor het aansluiten van kennisinstellingen, niet alleen op het gebied van dronetechnologie, maar ook op het vlak van AI, accutechniek, 5G, ruimtevaart en robotica.

Veiligheid voorop

De Drone Strategy 2.0 staat ook stil bij de nadelen gevaren die drones met zich meebrengen, zoals het smokkelen van drugs, spionage en het plegen van terroristische aanslagen. Om die reden moet er een gemeenschappelijk counter UAS-pakket komen. Daarnaast wil de Commissie werk maken van een “European Trusted Drone”-label, voor drones die aantoonbaar veilig gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld het uitvoeren van overheidstaken.

Ook zullen bestaande veiligheidsmaatregelen rondom luchthavens worden herzien om beter toegerust te zijn op incidenten met niet-geautoriseerde drones in gecontroleerd luchtruim.

Economisch belang

Volgens de Commissie kan de dronemarkt in 2030 goed zijn voor 145.000 banen. Onder de juiste omstandigheden verwacht de Europese Commissie tegen die tijd een economische omvang van bijna 15 miljard euro.

De Drone Strategy 2.0 werd door EU-transportcommissaris Adina Valean gepresenteerd tijdens de EU Drone Days die op 29 en 30 november plaatsvinden in Brussel. Het visiedocument bevat 19 concrete actiepunten die de komende jaren houvast moeten geven bij het verder implementeren van de dronestrategie.

EU-transportcommissaris Adina Valean bekijkt een schaalmodel van een eVTOL luchttaxi. Foto: SESAR 3 JU
Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

1 gedachte over “Europese Commissie wil dronesector forse boost geven, blijkt uit Drone Strategy 2.0

  • Aan de ene kant zijn dit soort ambities altijd mooi en worden ze hopelijk ook waar gemaakt. Aan de andere kant, als je ziet wat er nu aan SORA aanpassingen ter consultatie bij JARUS ligt, ben ik er niet gerust op dat er meer kansen komen voor drone operators. Als je met een kleine drone al snel een GRC (Ground Risk Class) van 5 of 6 scoort en daardoor in SAIL niveau IV terecht komt, dan kun je bepaald niet zeggen dat het opereren gemakkelijker wordt. Wellicht kan Dronewatch hier aandacht aan besteden?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier