Pro

IenW stelt €50.000 beschikbaar voor testen met experimentele drones

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat vouchers ter waarde van €2.500, €5.000 en €10.000 beschikbaar stellen aan partijen die testvluchten willen uitvoeren met experimentele drones. In totaal is er een budget van €50.000 beschikbaar. Met de innovatievouchers wil het ministerie de ontwikkeling stimuleren van toepassingen en technologieën die de leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederland kunnen verbeteren.

Innovatie stimuleren

Nederland telt meerdere testlocaties voor drones, waaronder die bij Nijmegen, Valkenburg, Woensdrecht, Twente en Marknesse. Op deze locaties is er volop ruimte om te vliegen met experimentele drones in een gecontroleerde omgeving. Het voordeel is dat er op die manier praktijkervaring kan worden opgedaan met systemen die nog niet volledig zijn uitontwikkeld, zonder dat er een gevaar kan ontstaan voor omwonenden of ander luchtverkeer.

De drempel om nieuwe toepassingen en technologieën voor drones die nog niet bewezen zijn en/of worden uitgevoerd door partijen die daar geen tot weinig ervaring mee hebben, is echter hoog door uitgebreide regelgeving en ingewikkelde vergunningen. Om die reden gaat het ministerie innovatievouchers aanbieden aan partijen die nieuwe dronetoepassingen in de praktijk willen testen, zonder dat daarvoor een exploitatievergunning benodigd is.

Vouchers aanvragen

Geïnteresseerde partijen kunnen vouchers ter waarde van €2.500, €5.000 en €10.000 aanvragen, mits aannemelijk kan worden gemaakt dat hun toepassing één of meer van de publieke belangen uit de luchtvaartnota dient, namelijk mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid of welzijn in de leefomgeving. In totaal is er €50.000 aan budget voorhanden.

In het voorstel moet worden omschreven wat de technologie/toepassing behelst, hoe deze getest zal worden en voor welk testcentrum er gekozen wordt en waarom. Ook moet er een offerte overlegd worden met daarin een onderbouwing van de te maken kosten. IenW benadrukt dat een aanvraag geen garantie geeft op een vergoeding en dat de vouchers niet bedoeld zijn om testen volledig te bekostigen.

Voorwaarden

De vergoeding kan worden besteed bij één van de deelnemende testcentra. Het gaat hierbij om Aerial Pro B.V. (Nijmegen/Valkenburg), RPAS Services B.V. (Woensdrecht), State of Motion (Twente) en NLR dronecentre (Marknesse). Deze exploitanten hebben toegang tot een locatie waarbij het grond- en luchtrisico voor dergelijke testen voldoende is gemitigeerd en beschikken over een exploitatievergunning met de juiste bevoegdheden voor de meeste type testen.

De aanvragende partijen hoeven niet in het bezit te zijn van een exploitaitievergunning. Wel wordt van de aanvragers verwacht dat men participeert in de vluchtvoorbereiding, risicobeoordelingen en vluchtuitvoering, om zodoende een maximaal leereffect te bewerkstelligen. Verder moet men na afloop een vragenlijst invullen met betrekking tot de geleerde lessen en een factuur+betaalbewijs overhandigen.

Programma Onbemande Luchtvaart

De stimuleringsregeling maakt onderdeel uit van het programma Onbemande Luchtvaart, waarbinnen gewerkt wordt aan verschillende beleidslijnen rondom onbemande luchtvaartuigen. Een van actielijnen is gericht op de mogelijkheden die drones bieden op het gebied van toepassingen en ontwikkeling van technologie. Het overkoepelende doel is om de leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederland te verbeteren door middel van drones.

Meer informatie

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier