Pro

ILT: logboeken vaak niet op orde bij Specific categorie drone-operators

Drone-operators in de Specific categorie moeten meer werk maken van het bijhouden van gegevens en zorgen voor de juiste trainingen. Dat schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een nieuwsbrief naar aanleiding van toezichtactiviteiten die in 2022 werden uitgevoerd. Ook wijst de ILT op het belang van een extra risicobeoordeling in het geval van dronevluchten boven vitale infrastructuur.

24 audits, 37 bevindingen

In de nieuwsbrief, die vanuit Team Luchtvaart is verzonden aan alle geregistreerde vergunninghouders, worden een viertal onderwerpen aangestipt: 1. Overzicht bevindingen 2022, 2. ROC-omzetting, 3. Vliegen bij vitale infrastructuur en 4. Inhoud operationeel handboek. Dit op basis van zaken die inspecteurs van de ILT tegenkomen tijdens controles bij operators.

In totaal werden er in 2022 24 toezichtactiviteiten (audits) uitgevoerd. Daarbij werden 37 bevindingen genoteerd. Daarbij viel op dat veel operators niet of onvolledig hun kwalificaties, trainingen en onderhoud bijhouden in Excel of een daarvoor ontwikkelde tool. Extra punt van aandacht is dat met het vervallen van het RPA-L de operator zelf verantwoordelijk wordt voor het op peil houden van het kennis- en ervaringsniveau van de piloten, in lijn met de beoogde operaties.

Een andere constatering is dat veel operators die vliegen op basis van een omgezette ROC niet altijd alle acties hebben uitgevoerd die bij de omzetting kwamen kijken. De ILT raadt daarom aan om het document ‘Omzetting ROC criteria algemeen’ nog eens na te lezen en de acties op te volgen.

De derde bevindingen betreft het vliegen nabij vitale infrastructuur. Het kan zijn dat hiervoor extra risicobeoordeling nodig is. Als voorbeeld noemt de ILT het vliegen in de buurt van hoogspanningslijnen. Operators moeten dan rekening houden met elektromagnetische interferentie (EMI) en de mogelijke invloed daarvan op drones.

Operationeel handboek

Tot slot benadrukt de ILT dat de inhoud van het operationeel handboek niet per definitie is goedgekeurd bij afgifte van een vergunning. In het verleden was dat wel zo, maar onder de Europese regels hoeven niet altijd alle gedeclareerde procedures gevalideerd te worden door de bevoegde autoriteit. Het is dus aan de operator om ervoor te zorgen dat alle procedures in het handboek voldoen aan de gestelde criteria.

Team Luchtvaart zegt ernaar te streven een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen met daarin aandacht voor nieuwe bevindingen. Operators in de Specific categorie worden aangemoedigd om vragen in te sturen, die dan ook behandeld kunnen worden. Die kan men mailen naar drones.toezicht@ilent.nl.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier