MarktPro

Studie wijst uit: Nederlandse dronesector goed voor ca. 2.300 banen

Momenteel zijn er zo’n 2.300 personen werkzaam in de Nederlandse dronesector, bij 440 bedrijven. Dat blijkt uit een rapport dat werd opgesteld door Rijnland Advies, in opdracht van Dutch Drone Delta. Het merendeel is werkzaam bij bedrijven die drones inzetten. Een veel kleiner deel houdt zich bezig met de bouw van drones of ontwikkeling van software of infrastructuur. Naar verwachting zal er in de nabije toekomst vooral behoefte zijn aan dronepiloten.

Arbeidsmarktverkenning

De dronesector is een relatief jonge bedrijfstak. Er was tot nu toe dan ook weinig inzicht in de omvang van de beroepsgroep. Ook was onduidelijk welke opleidingsbehoefte er precies is om de verwachte groei van de dronesector in goede banen te leiden. Om die reden liet samenwerkingsverband Dutch Drone Delta een arbeidsmarktverkenning uitvoeren. Daarvoor werd adviesbureau Rijnland Advies in de arm genomen.

Voor het onderzoek werden tientallen deskundigen geïnterviewd en diverse publicaties en online bronnen uit binnen- en buitenland geraadpleegd. Het resulterende rapport geeft een goed beeld van de huidige omvang van de Nederlandse dronesector en de verdeling over de verschillende disciplines. Ook geeft het rapport inzicht in de verwachte groei van de werkgelegenheid en de opleidingsbehoefte die dat met zich meebrengt.

440 bedrijven, 2.300 medewerkers

In het rapport worden negen soorten bedrijven onderscheiden waar mensen in de dronesector werkzaam zijn: dronefabrikanten, ontwikkelaars van flight control-software, ontwikkelaars van software voor dataverwerking, UTM-providers, ontwikkelaars van payloads, makers van infrastructuur, operators en leveranciers van dronegerelateerde diensten, opleiders en consultants.

Alles bij elkaar werden er ruim 440 bedrijven geteld, met samen ruim 2.300 medewerkers in dienst. Het gros daarvan (ca. 2.000) is werkzaam in de bedrijfskolom operators en dienstverleners. Fabrikanten, opleiders en consultants zijn daarna goed voor de meeste banen (250). De andere bedrijfstakken brengen (nog) veel minder werkgelegenheid met zich mee.

Bedrijfssoorten, schatting aantal bedrijven en aantal werkzame personen in de drone industrie. Bron: Rijnland Advies

Toekomstverwachtingen

Als het gaat om de toekomstige groei van de dronesector, wordt er veel verwacht van bestaande en nieuwe toepassingen zoals het vervoeren van goederen, inspectievluchten, datacollectie en -analyse en incident/crisiscontrole, mediaproductie en op de langere termijn ook personenvervoer (Urban Air Mobility). Het groeipotentieel is echter sterk afhankelijk van de ontwikkeling van regelgeving / U-space en factoren zoals sociale acceptatie en industriestandaarden.

Waarschijnlijk zal er vooral veel behoefte zijn aan dronepiloten en pilots in command: zo’n 200 personen per jaar. Daarbij moet worden aangetekend dat in veel gevallen de rol van dronepiloot kan worden ingevuld door bestaande medewerkers van bedrijven, die het vliegen met drones naast hun bestaande takenpakket oppakken. Daarnaast zal het verzamelen en verwerken van data zorgen voor de grootste groei qua personeelsbehoefte.

In de overige bedrijfstakken zal er naar verwachting veel minder behoefte aan personeel zijn. Zo worden de meeste drones en luchttaxi’s in het buitenland ontwikkeld. Nederlandse fabrikanten richten zich vooral op nichetoepassingen. Als het gaat om de omzetgroei van de Nederlandse dronesector in zijn totaliteit wordt uitgegaan van 4,75% per jaar.

Opleidingsbehoefte

In het rapport wordt tot slot stilgestaan bij de vraag welke opleidingsbehoefte de groeiende dronesector met zich meebrengt. In het rapport wordt geconstateerd dat er voor de huidige arbeidsmarkt eigenlijk geen behoefte is aan opleidingen op mbo-niveau. Dit omdat er weinig werkgelegenheid te verwachten valt bij de maakindustrie en opleidingen voor het besturen van drones elders op de markt worden aangeboden.

Gelet op de verwachte ontwikkeling van de sector zouden mbo-opleiders zich het beste kunnen richten op de functie ‘pilot in command’, wat een breder takenpakket met zich meebrengt dan alleen het besturen van drones of het uitvoeren van onderhoud. In de opleiding zou ook aandacht moeten zijn voor het vertalen van klantwensen naar dronegerelateerde dienstverlening. Rollen zoals observer, payloadoperator en safetymanager worden doorgaans ingevuld door bestaande medewerkers.

Als het gaat om opleidingen op hbo-niveau is de verwachting dat er in de toekomst meer behoefte zal zijn aan mensen met deskundigheid op het gebied van fleetmanagement/flightcontrol, droneregelgeving en dronetechnologie. Die kunnen dan functies in gaan vullen zoals consultant, ontwerper, businessdeveloper of compliance-officer. Het ligt volgens de opstellers van het rapport voor de hand om de bestaande hbo-opleiding Aviation uit te breiden met een minor over drones.


Dronewatch vacaturegids

Ambieer je een carrière in de dronesector? Of ben je als werkgever op zoek naar personeel met een voorliefde voor drones? Bekijk dan eens de Dronewatch vacaturegids cq de pagina met informatie over het plaatsen van vacatures!

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier