Nieuws

Onderzoeksraad: “Meld ongevallen met drones altijd bij ons”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in de afgelopen jaren diverse ongelukken onderzocht waarbij drones waren betrokken. Naarmate drones vaker gebruikt worden, neemt ook de kans op incidenten toe. Om te leren van voorvallen en drones veiliger te maken roept de Onderzoeksraad in de nieuwe kwartaalrapportage drone-operators op om vooral melding te doen van ongevallen met drones.

Incidenten met drones

Op Dronewatch lees je regelmatig artikelen over incidenten met drones. Gelukkig zijn dat er nog niet zo heel veel en meestal blijven de gevolgen beperkt, maar het kan ook echt goed misgaan. Zo ging in 2020 een Inspire 2 van de politie er in het Zuiderpark in Den Haag vandoor nadat een payloadwissel was uitgevoerd. Later dat jaar verloor de brandweer een DJI M210 in de Waalhaven, als gevolg van motorfalen. In 2021 stortte in het centrum van Den Haag een DJI M210 van de politie neer, mogelijk als gevolg van een kompasprobleem.

In al deze gevallen deed de Onderzoeksraad uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden waarin deze incidenten konden ontstaan. Dat leidde tot diverse aanbevelingen, zoals het advies om na een payloadwissel altijd een kompaskalibratie uit te voeren (ook als de besturingsapp van de drone daar niet om vraagt) en de aanbeveling om altijd na te gaan of de gekozen flight mode wel geschikt is voor de omstandigheden waaronder de vlucht wordt uitgevoerd.

Lessen leren

Zodra een voorval met een drone leidt tot schade of letsel, of wanneer er sprake was van een gevaarlijke situatie, moet hiervan in principe melding worden gemaakt bij de Onderzoeksraad. Niet met de bedoeling om een schuldige aan te wijzen, maar om lering te trekken uit het voorval en herhaling in de toekomst te voorkomen. De Onderzoeksraad heeft hiervoor verschillende methoden tot zijn beschikking, waaronder onderzoek ter plaatse, interviews met betrokkenen, overleg met de fabrikant en literatuuronderzoek.

Als voorbeelden van aanleidingen om een melding te doen noemt de Onderzoeksraad een crash of fly-away, bijna-botsingen met andere luchtvaartuigen, defecten aan de (elektro)motoren, storingen aan boordsystemen (flight computer, kompas, gyroscopen, etc.) of andere storingen die de besturing van de drone hebben bemoeilijkt. Kortom: alle ongelukken of bijna-ongelukken met drones moeten bij de OvV gemeld worden, zowel door recreatieve als professionele dronepiloten.

Veiligheid verbeteren

Lang niet iedere drone-operator is zich echter bewust van de noodzaak om incidenten te melden, ook al is dat wettelijk verplicht. Om die reden roept de Onderzoeksraad drone-operators in de Kwartaalrapportage luchtvaart van januari-maart 2023 op om vooral contact te zoeken als er iets misgaat tijdens een drone-operatie.

“De Onderzoeksraad wil graag bijdragen aan het veiliger maken van drones, maar is daarbij afhankelijk van gebruikers en betrokkenen voor het melden van ernstige incidenten en ongevallen. Het is daarom van groot belang om voorvallen met een drone te melden bij de Onderzoeksraad. Op die manier kan de Onderzoeksraad onderzoek doen en de geleerde lessen verspreiden binnen de drone-gemeenschap. Zo wordt de veiligheid van drones verbeterd en hoopt de Onderzoeksraad bij te dragen aan een veilig en verantwoord gebruik van deze technologie in de toekomst”, schrijft OvV-voorzitter Chris van Dam.

Flyer

Om de dronegemeenschap meer duidelijkheid te geven over wat de Onderzoeksraad precies doet nadat er een melding binnenkomt, werd onderstaande flyer ontwikkeld.

Ernstige incidenten en ongevallen met drones kunnen 24/7 telefonisch worden gemeld via 0800 6353 688.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier