Pro

Meerdaagse proef met medische dronetransporten in Dordrecht gestart

Afgelopen donderdag is in Dordrecht een meerdaagse proef gestart met het per drone vervoeren van medische goederen. Tot en met dinsdag 4 juli vliegt er regelmatig een fors formaat drone met een payloadbox heen en weer tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en het centrale ziekenhuismagazijn in Dordrecht. Doel is onder andere om inzicht te krijgen in de publieke perceptie ten aanzien van dronetransport.

Medisch dronevervoer

Het onderzoek in Dordrecht wordt geleid door ingenieurs- en adviesbureau Antea Group en is een initiatief van de Stichting Dutch Drone Delta, het Albert Schweitzer Ziekenhuis, de regio Drechtsteden en Antea Group. Centraal staat de vraag of drones zinvol kunnen worden ingezet voor het vervoer van medische goederen en medicijnen, en wat hiervan de impact is op de leefomgeving.

De proefvluchten vinden plaats in een tijdelijke drone-corridor. Gedurende drie dagen vliegt een drone van het type DJI M300 met daaraan een transportbox heen en weer tussen het ziekenhuis en het centrale magazijn, op een vlieghoogte van 50 meter en over een afstand van 800 meter. Ten behoeve van de veiligheid wordt de drone gedurende de gehele vlucht door waarnemers in de gaten gehouden (EVLOS), en wordt voorkomen dat de drone over drukke plekken vliegt. Vanwege de militaire laagvliegroute die deels over het vlieggebied loopt is er een NOTAM uitgegeven.

De proef in Dordrecht is een belangrijke stap, vertelt Roel Brandt, projectmanager Drones & Urban Air Mobility Antea Group/Dutch Drone Delta. “Uiteraard om te verkennen of onbemande luchtverbindingen voor ziekenhuizen kansrijk, haalbaar en veilig zijn. Maar, ook om het grotere plaatje verder te onderzoeken: hoe kan dronetechniek oplossingen bieden voor de mobiliteitsuitdagingen in Nederland? En dit is vooral een kwestie van proberen en leren.”

Het traject wordt grotendeels automatisch afgelegd en is ca. 800 meter lang.

Maatschappelijke acceptatie

Het onderzoek volgt op een eerdere proef met een bezorgdrone in het hartje van Amsterdam, in oktober 2021. Toen vloog een drone met een paar maaltijden aan boord over het IJ, vanaf de A’DAM Toren naar het hoofdkantoor van Just Eat Takeaway aan de overkant. Maar in plaats van maaltijden zitten er nu medische goederen in de box.

Marcel Wilschut, innovator binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis: “Deze proef is om meerdere redenen interessant. De inzet van drones kan ons helpen bij de logistieke processen. We onderzoeken of de snelheid van de logistiek verhoogd kan worden en daarnaast bekijken we of hierdoor de kwaliteit van de zorg kan worden verbeterd.”

Net als in Amsterdam worden er tijdens de dronevluchten in Dordrecht metingen uitgevoerd en mensen geïnterviewd. Brandt: “Hiermee willen wij meer inzicht krijgen in hoe een omgeving de inzet van drones ervaart. Wat is de impact op geluidoverlast? Hoe veilig voelt het wanneer er drones over jouw wijk of jouw straat heen vliegen?”

Mobiliteit verbeteren

De proef in Dordrecht is ook om een andere reden interessant. Binnen de regio Drechtsteden wordt gekeken of Urban Air Mobility in de toekomst een rol kan spelen als het gaat om het verbeteren van de mobiliteit in het gebied, dat wordt gekenmerkt door een veelheid aan natuurlijke barrières in de vorm van rivieren. Goederenvervoer door drones (drone delivery) is mogelijk een interessant alternatief voor transport over de grond.

Max Remerie (business developer Digital Mainport): “Binnen de Smart Delta Drechtsteden is bereikbaarheid één van de speerpunten. Drones kunnen als een luchtbrug dienen in onze regio met diverse rivieren. Deze use case is een kans om in beeld te krijgen hoe de inzet van onbemande vliegtuigsystemen bijdragen aan onze beleidsdoelen op het gebied van ruimte en mobiliteit, wat de effecten zijn op het mobiliteitssysteem en welke rol wij als gemeenten hierin kunnen spelen.”

Medical drone

De proef met de medische bezorgdrone staat niet op zichzelf. Zo experimenteren ANWB en PostNL onder de noemer Medical Drone Service al jarenlang met de inzet van een drone voor het transporteren van spoedeisende medische goederen, zoals donorbloed of specialistische medicatie. Daarbij wordt tot nu toe echter voornamelijk boven dunbevolkt gebied gevlogen, mede in verband met de regelgeving.

(coverfoto ter illustratie)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier