Nieuws

SP kritisch over inzet cameradrones voor gemeentelijk bouwtoezicht

Tweede Kamerleden Michiel van Nispen en Nicole Temmink van de Socialistische Partij (SP) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de ministers voor Rechtsbescherming, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, naar aanleiding van berichten dat de gemeentes Den Haag en Deventer cameradrones gebruiken bij bouwtechnische inspecties van woningen.

Privacy-inbreuk

De SP-leden refereren in hun vragen aan het nieuws dat de gemeente Den Haag, in navolging van de gemeente Deventer, gebruik maakt van cameradrones bij het inspecteren van verbouwingen zoals dakkapellen en uitbouwen. Ze stellen een reeks vragen om opheldering te krijgen over de mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de naleving van de privacywetgeving.

In de gestelde vragen wordt onder andere gevraagd of de gemeentes Deventer en Den Haag een Data Protection Impact Assessment (DPIA) hebben uitgevoerd met betrekking tot deze nieuwe verwerking van persoonsgegevens. Ook willen de SP-leden weten wat de luchtvaartregelgeving zegt over het vliegen boven gebieden met aaneengesloten bebouwing of mensenmenigten, en of de gemeentes eventuele ontheffingen hebben verkregen voor het gebruik van de cameradrones bij de inspectie van bouwwerken.

Daarnaast vragen de Kamerleden of de gemeentes risicoanalyses uitvoeren voor elke vlucht, zoals de wet voorschrijft, en of deze analyses openbaar zijn. Ze wijzen ook op de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot het informeren van betrokkenen over het feit dat ze mogelijk worden gefilmd. De SP-leden maken zich met name zorgen over het standpunt van de gemeente Den Haag, die aangeeft niet verplicht te zijn om controles aan te kondigen en geen verantwoording aflegt over de controles vanuit de lucht.

Verder vragen Van Nispen en Temmink hoelang de verzamelde gegevens die met behulp van de drones worden geregistreerd, worden bewaard. Ze willen ook weten op welke manier de gemeente Den Haag mensen en nummerborden onherkenbaar maakt en of dit proces geautomatiseerd is of handmatig wordt uitgevoerd door een medewerker van de gemeente.

‘Inspecties niet rechtmatig’

De SP-leden roepen de ministers op om met gemeentes in gesprek te gaan en duidelijk te maken dat inspecties met cameradrones in woonwijken niet rechtmatig zijn en dat ze hiermee moeten stoppen, als blijkt dat de privacywetgeving wordt geschonden. Ze vragen ook naar de mening van de ministers over dit soort toezicht en of zij op de hoogte zijn van het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van drones en de gevolgen voor de privacy.

De gestelde vragen benadrukken de zorgen van de SP over de mogelijke inbreuk op de privacy van burgers door het gebruik van cameradrones voor bouwinspecties. Het is nu aan de betrokken ministers om deze vragen te beantwoorden en eventuele acties te ondernemen om de privacy van burgers te waarborgen.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier