Nieuws

FAA fluit lokale overheden terug voor wat betreft regulering van drones

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft onlangs een factsheet gepubliceerd die meer duidelijkheid moet geven over de vraag in hoeverre lokale overheden zoals gemeentebesturen iets te zeggen hebben over het gebruik van drones. Het document vervangt een eerdere factsheet over dit onderwerp uit 2015 en bevat nieuwe inzichten en voorbeelden.

Nationaal vs. lokaal

Steeds vaker worden in de VS op lokaal niveau maatregelen aangekondigd die het vliegen met drones reguleren. Soms conflicteren die echter met nationale wetgeving. Om juridische discussies te voorkomen, bracht de FAA in 2015 een factsheet uit waarin duidelijk werd gemaakt wat de bevoegdheden van lokale overheden zijn. Dat document is nu vervangen door een vernieuwde factsheet, die beter inspeelt op actuele regelgeving en ontwikkelingen.

In de nieuwe factsheet wordt nog duidelijker dan eerst benadrukt dat de FAA de hoofdverantwoordelijkheid heeft voor wat betreft de regulering van drones. Dit betekent dat staten en lokale overheden beperkt zijn in hun mogelijkheden om eigen regels op te stellen. Ze mogen bijvoorbeeld geen regels opstellen over de veiligheid van de luchtvaart, de efficiëntie van het luchtruim, of over het instellen van bepaalde vliegroutes of eisen ten aanzien van vlieghoogtes van drones.

Echter, er zijn ook bepaalde gebieden waarop staten en lokale overheden wel regels mogen opstellen, zolang deze de drone-activiteiten niet onredelijk belemmeren. Voorbeelden hiervan zijn wetten gerelateerd aan landgebruik, privacy en veiligheid.

Dat laatste is wel een beetje grijs gebied. Zo stelt de FAA bijvoorbeeld dat lokale overheden een (tijdelijk) verbod mogen instellen op het opstijgen van of landen op bepaalde stukken grondgebied. Dit kan echter effectief resulteren in een lokaal droneverbod, wat weer in strijd is met de algemene belangen van drone-operators in die regio.

Meer duidelijkheid

De nieuwe factsheet biedt over het algemeen meer duidelijkheid over de bevoegdheden van verschillende overheden als het gaat om het reguleren van drones. Dit is van belang voor wetgevers, dronepiloten en andere belanghebbenden in de dronesector.

Er wordt door diverse stakeholders positief gereageerd op de nieuwe factsheet. Hoewel er nog enkele onduidelijkheden zijn, vormen de nieuwe richtlijnen een grote stap voorwaarts in het oplossen van juridische debatten over droneregulering, stelt advocatenkantoor Wiley Rein.

Voorbeeld voor de ILT

De factsheet van de FAA is een lovenswaardige poging om discussies over lokale zeggenschap over drones in de kiem te smoren. Wellicht zou de Inspectie Leefomgeving en Transport, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kunnen overwegen om ook een dergelijk factsheet op te stellen, waarin duidelijk wordt gemaakt welk mandaat een gemeente of provincie precies heeft.

Net als in de VS komt het in Nederland komt het namelijk vaak voor dat lokale overheden ten onrechte menen iets over dronegebruik te kunnen zeggen. Zo worden er vaak lokale droneverboden opgenomen in algemene plaatselijke verordeningen (APV), terwijl dit eigenlijk via de zoneringsprocedure zou moeten verlopen.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier