Pro

Eerste Counter Drone Conferentie in Nederland belicht de uitdagingen van drone-detectie en -bescherming

Voor het eerst in Nederland is de Counter Drone Conferentie gehouden, georganiseerd door Unmanned Valley in Katwijk. De conferentie, die als thema ‘detect and protect’ had, richtte zich op de uitdagingen en bedreigingen die ongewenste drones met zich meebrengen. Alhoewel het onderwerp drone-dreiging al langer op de politieke agenda staat, hebben de ontwikkelingen in Oekraïne geleid tot meer interesse in Counter UAS-technologieën.

Lezingen en demonstratie

Drones worden voor steeds meer nuttige toepassingen gebruikt en bijna dagelijks worden er mensen gered dankzij de inzet van drones. Maar de technologie heeft ook een keerzijde. Zo kunnen slecht geïnformeerde dronepiloten onbedoeld zorgen voor gevaarlijke situaties nabij vliegvelden, en ook zijn er steeds meer criminelen en terroristische groeperingen die drones benutten voor het uitvoeren van malafide activiteiten. Om die reden maken steeds meer partijen zich zorgen over de opkomst van drones, zeker omdat de technologie steeds laagdrempeliger ingezet kan worden.

Om die reden organiseerde Unmanned Valley, in samenwerking met Robin Radar en Bavak Security Group, deze eerste conferentie gewijd aan Counter UAS-oplossingen. Het evenement trok diverse partijen die zich bezighouden met het beheer van kritieke infrastructuur en andere gevoelige locaties. Ze werden getrakteerd op een informatiemarkt en diverse lezingen van experts in het veld. Sprekers waren afkomstig van vooraanstaande organisaties zoals Bavak Security Group, Senhive, Robin Radar, Drone Flight Company, MAVLab en Force Pro. Een bijzonder hoogtepunt van het congres was de demonstratie van het DroneCatcher-systeem van Delft Dynamics, waarbij de technologie achter het vangen van drones aan het publiek werd getoond.

Hoewel het detecteren van drones in deze tijd vrij goed haalbaar is, ligt de uitdaging voornamelijk bij het nemen van daadwerkelijke tegenmaatregelen. De methoden variëren van het verstoren of overnemen van de besturing van de drone tot daadwerkelijk het uit de lucht schieten of vangen van het toestel. Daarbij is altijd de vraag of de tegenmaatregel niet weer andere onbedoelde neveneffecten met zich meebrengt.

Geen universele oplossing

Een belangrijke boodschap die naar voren kwam tijdens de conferentie was dat er geen universele oplossing bestaat voor het tegengaan van drone-dreigingen. De bescherming is altijd maatwerk, gebaseerd op een combinatie van systemen. Daarbij werd duidelijk dat het niet alleen uitdagend is om drones met slechte intenties te detecteren, maar dat het ook complex is om er effectief iets tegen te doen.

Partijen zoals het Havenbedrijf Rotterdam staan voor een bijzondere uitdaging, aangezien ze momenteel enkel in staat zijn om te detecteren dat er drones in de omgeving vliegen, zonder concrete acties te kunnen ondernemen tegen eventuele bewapende drones of drones van uithalers.

Bewustzijn vergroten

Met de conferentie hoopt Unmanned Valley het bewustzijn te vergroten over de uitdagingen en mogelijke oplossingen rondom het fenomeen van ongewenste drones. Het evenement biedt een platform voor innovatieve technologieën en samenwerking tussen belanghebbenden om gezamenlijk deze groeiende dreiging het hoofd te bieden.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier