ProRegelgeving

ILT: extra privilege nodig voor dronevluchten nabij vitale infrastructuur

Operators in de Specific categorie die dronevluchten willen uitvoeren nabij vitale infrastructuur, zoals productielocaties van drinkwater, het hoogspanningsnetwerk en bepaalde risicovolle bedrijven, hebben daarvoor het juiste privilege nodig op hun exploitatievergunning. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een schrijven aan geregistreerde operators. Afhankelijk van de locatie moet men aanvullende risicobeperkende maatregelen nemen.

Extra risico’s

Het uitvoeren van dronevluchten boven bijvoorbeeld drinkwaterbekkens of industriële installaties brengt extra risico’s met zich mee. Om die reden moet een drone-operator vooraf in kaart brengen wat deze risico’s zijn en hoe de kans op incidenten zo klein mogelijk kan worden gehouden.

Denk bij dergelijke maatregelen aan het inschakelen van een waarnemer, het voorkomen dat bepaalde installaties worden overvlogen, het doornemen van specifieke veiligheidsinstructies of het gebruik maken van drones die ondersteuning bieden voor de ATTI-modus.

Het in kaart brengen van de risico’s en het beschrijven van de bijbehorende risicobeperkende maatregelen in het operationeel plan moet altijd in overleg met de beheerder van het betreffende terrein gebeuren. Daartoe moet de operator een generieke procedure opnemen in het operationeel handboek, benadrukt de ILT. Deze kan variëren per type infrastructuur.

Operators die zo’n procedure hebben toegevoegd aan hun operationeel handboek moeten eerst nog het bijbehorende privilege aanvragen. Hiervoor heeft de ILT een formulier ter beschikking gesteld: Wijzigen exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig. Pas na het toewijzen van het privilege mag men operaties gaan uitvoeren nabij vitale infrastructuur.

Leidraad

Mogelijk komt er in de toekomst ook een soortgelijke verplichting voor dronevluchten boven het hoofdwegennet en spoorlijnen. De ILT werkt nog aan een leidraad om het uitwerken van de mitigerende maatregelen tijdens de vluchtvoorbereiding te ondersteunen.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier