Onderzoek

NWO investeert bijna 3 miljoen euro in dronezwermproject Steadfast

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 2,7 miljoen euro toegekend aan het project Steadfast (Swarm Technology Enabling Advanced Drone-Facilitated Active Support Tactics). Dit project richt zich op het verbeteren van de situatiebewustzijn bij rampenbestrijding en militaire operaties, waar snelle besluitvorming en realtime monitoring van groot belang zijn. Zwermen bestaande uit kleine drones spelen hierbij een cruciale rol.

Zwermdrones

Binnen het project Steadfast zal worden verkend hoe inlichtingen-, bewakings- en verkenningstaken (ISR) kunnen worden uitgevoerd door zwermen van kleine, met mensen samenwerkende drones. Dergelijke dronewermen hebben in potentie de capaciteit om nauwkeurige en efficiënte situatiebewustzijn te bieden in zowel natuurlijke als dichtbevolkte gebieden.

De inzet van zogenaamde human swarm teams (HST), waarbij groepen kleine drones gecoördineerd opereren onder menselijke begeleiding, belooft een revolutionaire stap voorwaarts in hoe militaire en eerstehulpverleners operaties uitvoeren. Zo is het denkbaar dat kleine drones na een natuurramp vanuit verschillende perspectieven informatie verzamelen en zodoende de inzet van hulpdiensten optimaliseren.

Uitdagingen en doelstelling

Hoewel de potentie van zwermtechnologie groot is, staan wetenschappelijke en sociologische hindernissen succesvolle implementatie in de weg. Het Steadfast-project beoogt deze obstakels te overwinnen door snellere reactietijden, verbeterde besluitvorming en efficiënter gebruik van personeel en middelen te faciliteren.

Er wordt niet alleen onderzoek gedaan naar zwermtechnologie, maar ook naar de samenwerking tussen mens-machine en de ethische en juridische dimensies. Het ultieme doel is het minimaliseren van slachtoffers en nevenschade bij militaire en hulpverleningsoperaties.

Consortium

Het Steadfast-consortium wordt geleid door prof. dr. Marie Šafář, die als hoogleraar computational cognitive science is verbonden aan de universiteit van Tilburg. In het consortium zijn bedrijven zoals TNO, de Luchtmacht, Delft Dynamics, Thales en Robin Radar vertegenwoordigd.

De subsidie maakt onderdeel uit van de KIC missie call ‘Samenwerking tussen mens en (semi)autonome systemen’. Deze call focust op verdere ontwikkeling van (semi-)autonome systemen, hun inzet in de maatschappij en hun samenwerking met mensen.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier