Pro

Transportdrone met robotarm ingezet om navigatielichten te vervangen

De overheidsinstantie die in China verantwoordelijk is voor het beheer van de Yangtze-rivier heeft onlangs een transportdrone van het type DJI FlyCart 30 ingezet om moeilijk bereikbare navigatielichten aan weerszijden van de waterweg te vervangen. Daarvoor werd de drone uitgerust met een speciale robotarm. Voor elk licht waren slechts twee vluchten van de drone nodig. Het hele proces nam per unit 10 tot 15 minuten in beslag.

Vervangen van lichtunits

Het vervangen van de lichtunits op navigatiebakens is normaal gesproken een gevaarlijk en tijdrovend karwei. Werknemers worden eerst per boot naar een baken gebracht, waarna ze omhoog moeten klimmen om het navigatielicht te vervangen. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar ook inefficiënt: bij hoogtij is er slechts een operationeel venster van 2 tot 3 uur, waardoor er per dag maar een beperkt aantal lichtunits vervangen kan worden.

Onlangs zijn voor het eerst drones ingezet voor de vervanging van navigatielichten op bakens in de Yangtze-rivier. Ondanks de sterke wind en golven werd een navigatielicht snel en nauwkeurig vervangen door een drone, waarbij de hele operatie slechts vijftien minuten duurde. Volgens de betrokkenen is deze innovatieve methode veilig, efficiënt en ook mogelijk bij slecht weer.

Drone met robotarm

Voor het proefproject werd een DJI FlyCart 30 transportdrone uitgerust met een speciaal voor dit doel ontwikkelde robotarm. Het onderhoudsschip blijft op een afstand van 500 meter van het navigatiebaken. De drone vliegt naar het baken, wisselt het oude licht voor een nieuw licht en voltooit de vervanging in slechts twee vluchten, waarbij het hele proces 10 tot 15 minuten in beslag neemt.

Deze methode verbetert niet alleen de efficiëntie van het onderhoud van navigatiemarkeringen, maar verhoogt ook de veiligheid van de onderhoudswerkzaamheden en vermindert de risico’s die gepaard gaan met traditioneel onderhoud onder moeilijke omstandigheden.

Andere toepassingen

DJI benadrukt dat hun transportdrones niet alleen bij de Yangtze-rivier worden ingezet, maar ook in moeilijk bereikbare, bergachtige gebieden met wisselende weersomstandigheden zoals Qinghai, Tibet en Sichuan.

De drones zijn behulpzaam bij het vervoeren van dagelijkse benodigdheden, fotovoltaïsche panelen, materialen voor energie-infrastructuur, cement en staal. DJI hoopt in de toekomst meer industrieën te kunnen ondersteunen bij het oplossen van problemen met de transportcapaciteit of transportoperaties in diverse scenario’s.

Drones: van data inwinnen tot werkzaamheden uitvoeren

Drones, oorspronkelijk voornamelijk ingezet voor het verzamelen van data en beeldmateriaal, zijn aan het evolueren tot krachtige hulpmiddelen voor directe interventie in onderhoudswerkzaamheden. Deze ontwikkeling wordt gedreven door technologische vooruitgang op het gebied van draagvermogen, precisiebesturing, en integratie met robotica. Naarmate drones krachtiger worden, zullen we ze in de toekomst steeds vaker zien worden ingezet voor een breed scala aan onderhoudstaken, waardoor de efficiëntie en veiligheid van deze werkzaamheden aanzienlijk verbeterd kunnen worden.

1. Werkzaamheden uitvoeren

Dankzij geavanceerde sensoren en camera’s zijn drones in staat tot nauwkeurige inspecties van infrastructuur, zoals windturbines, bruggen, en gebouwen. Met de toevoeging van robotarmen of andere specifieke hulpmiddelen kunnen drones onderhoudstaken zoals het schilderen van oppervlakken, het repareren van schade, of zelfs het vervangen van onderdelen uitvoeren.

2. Toegang tot moeilijk bereikbare locaties

Een van de grootste voordelen van drones is hun vermogen om moeilijk bereikbare of gevaarlijke locaties te bereiken zonder dat menselijke werknemers risico’s hoeven te nemen. Dit betekent dat onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld hoogspanningslijnen, zendmasten, en offshore-platforms veiliger en kosteneffectiever kunnen worden uitgevoerd.

3. Integratie met AI

Door de integratie van kunstmatige intelligentie kunnen drones zelfstandig onderhoudstaken uitvoeren, waarbij ze gebruikmaken van machine learning om problemen te identificeren en op te lossen. AI-gestuurde drones kunnen in real-time beslissingen nemen, hun aanpak aanpassen op basis van de verzamelde gegevens, en zelfs samenwerken in zwermen voor grootschalige onderhoudsprojecten.

4. Duurzaamheid en kostenbesparing

Drones bieden een duurzamere en kosteneffectievere oplossing voor onderhoudswerkzaamheden. Ze verminderen de noodzaak voor zware machines en de daarmee samenhangende brandstofkosten, en minimaliseren de impact op het milieu. Daarnaast kunnen drones sneller en met minder voorbereidingstijd worden ingezet, wat leidt tot een aanzienlijke verlaging van de kosten en tijdsduur van projecten.

Toekomstperspectief

De voortdurende vooruitgang in drone-technologie en de toenemende integratie met andere innovatieve systemen zullen de mogelijkheden voor het gebruik van drones in onderhoudswerkzaamheden verder uitbreiden. Deze ontwikkeling zal niet alleen de manier waarop we onderhoud uitvoeren transformeren, maar ook bijdragen aan een veiligere en efficiëntere toekomst in tal van sectoren.

(bron: 大疆.com)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier