Nieuws

Visit Wadden roept toeristen op: laat drones thuis

Met de start van het broedseizoen roept het regiomarketingbureau Visit Wadden toeristen op om hun drones thuis te laten tijdens een bezoek aan het Waddengebied. Volgens de organisatie blijkt uit recent onderzoek dat sommige vogelsoorten ernstig kunnen lijden als gevolg van verstoring door drones. Om het goede voorbeeld te geven, maakt het bureau zelf ook geen gebruik meer van dronebeelden in hun promotie-uitingen.

Onderzoek

Visit Wadden, een organisatie gewijd aan het behoud en de promotie van het gebied, benadrukt de noodzaak van hun oproep. Uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt namelijk dat drones, vooral tijdens het broedseizoen, een bedreiging vormen voor de vogelpopulaties. Het rondvliegen van deze luchtvaartuigjes kan de vogels doen opschrikken, hun rust verstoren en zo hun overlevingskansen significant verminderen.

Dit inzicht komt voort uit een studie gericht op het gebruik van drones voor vogelmonitoring. Ironisch genoeg tonen de bevindingen aan dat, hoewel drones kunnen helpen om de verstoring van vogels door menselijke aanwezigheid te minimaliseren, ze ook potentieel schadelijk kunnen zijn. Sommige vogelsoorten zijn extreem gevoelig en kunnen al opvliegen als een drone zich op een afstand van 160 meter bevindt. Deze gevoeligheid benadrukt volgens de onderzoekers het belang van bewust dronegebruik in natuurrijke gebieden.

Geen dronebeelden meer

Om zelf het goede voorbeeld te geven, maakt de organisatie per direct geen gebruik meer van dronebeelden in hun eigen communicatiestrategie. Wendy Oude Veldhuis van Visit Wadden deelt een aangrijpend voorbeeld uit een video, waarin de impact van drones op het welzijn van vogels onmiskenbaar is: een verstoring die leidt tot verlaten nesten, kwetsbaar voor roofdieren. “Een mooie foto gaat niet voor het welzijn van deze dieren”, aldus Oude Veldhuis.

Ingrid Aaldijk van Vogelbescherming Nederland voegt eraan toe dat menselijke verstoring niet alleen in het broedseizoen gevolgen heeft. Het onnodig opschrikken van vogels kost hen waardevolle energie, wat hun overlevingskansen aantast en langetermijngevolgen voor het ecosysteem kan hebben. Eenvoudige handelingen, zoals op de paden blijven en honden aanlijnen, kunnen al een groot verschil maken.

Gedragscode en richtlijnen

Het is niet voor het eerst dat het recreatief vliegen met drones in het Waddengebied onderwerp van gesprek is. In 2019 kwam het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) met een gedragscode voor dronevliegers. Daarin werd een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, aan de hand van een viertal gedragsregels. De initiatiefnemers van de brochure noemden toen de complexe regelgeving als een hindernis voor verantwoord dronevliegen.

Rijkswaterstaat liet, om meer duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van dronevluchten boven natuurgebieden, in 2020 een literatuuronderzoek uitvoeren door Bureau Waardenburg. Daar volgden toen richtlijnen uit, zowel voor professionele dronepiloten als voor recreatieve dronevliegers. Daaruit blijkt dat onder sommige omstandigheden drones niet per se verstorend werken, maar ook dat het niet ondenkbaar is dat een vogelpopulatie in gevaar komt als gevolg van verstoring.

No-flyzone

Wie de dronekaart bekijkt, ziet dat het gehele Waddengebied is aangemerkt als no-flyzone voor al het laagvliegende burgerluchtverkeer, waaronder volgens de wet ook drones vallen. Toch zijn er mogelijkheden om legaal met een drone te vliegen in de regio, bijvoorbeeld op delen van de Waddeneilanden en pal aan de kust van Friesland en Groningen.

Wie vragen heeft over het recreatief gebruik van drones in het Waddengebied, kan contact opnemen met Visit Wadden. “Een mailtje is genoeg. Met elkaar zorgen we ervoor dat onze activiteiten de natuurlijke omgeving niet schaden,” aldus Oude Veldhuis.

In GoDrone is vrijwel het gehele Waddengebied aangemerkt als no-flyzone voor drones.

(coverfoto: Dominicus Johannes Bergsma, CC-BY-SA 4.0)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

2 gedachten over “Visit Wadden roept toeristen op: laat drones thuis

  • Hey Albert, het klopt dat drones worden ingezet voor onderzoeksdoeleinden 🙂 Ook om vogelkolonies te tellen bijvoorbeeld. Dit doen de onderzoekers omdat het tellen door mensen op de grond nog meer verstoort. Hoe verder weg, hoe beter.

   We willen een voorbeeld stellen en mensen met een recreatieve drone wijzen op de gevolgen die er kunnen zijn voor (broedende) vogels. Dus waar het kan, is de oproep om dronegebruik te vermijden. De onderzoekers ‘moeten’ wel, maar voor de recreatieve vlieger is het geen must.

   hartelijke groet,
   Wendy – Visit Wadden

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier