Nieuws

Duitsland past droneregels aan met oog op dierenbescherming

In een opmerkelijke wending heeft Duitsland besloten om af te wijken van de EU-regelgeving voor drones, specifiek met het oog op landbouw en dierenbescherming. Vanaf dit voorjaar biedt deze aanpassing landbouwers en dierenbeschermers ruimere mogelijkheden voor de inzet van drones zonder Cx-label binnen Open subcategorie A3. Nederlandse natuurbeschermers roepen minister Harbers op om een soortgelijke maatregel te nemen.

Verlaging van de minimumafstand

Vanaf begin 2024 vallen drones zonder Cx-label en met een gewicht van meer dan 250 gram volgens de nieuwe Europese regels binnen de Open subcategorie A3. Deze beperking vormt een aanzienlijk obstakel voor de landbouwsector, die dergelijke drones gebruikt voor essentiële taken zoals het monitoren van gewassen, het opsporen van weidevogelnesten en het veiligstellen van reekalfjes tijdens het maaiseizoen. Een van de voorwaarden is namelijk dat er een afstand van 150 meter moet zijn tot onder andere woongebieden, terwijl akkers daar vaak aan grenzen.

Met het nieuwe beleid introduceert Duitsland specifieke uitzonderingen voor het gebruik van drones in de landbouw en dierenbescherming, waardoor de strikte EU-regelgeving op dit punt wordt versoepeld. Het Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) heeft een algemene regeling uitgevaardigd die de minimumafstandseisen van de subcategorie A3 vermindert. Dit betekent dat drones nu mogen vliegen met een verlaagde minimumafstand van slechts 10 meter tot woongebieden, industriezones of recreatiegebieden, mits ze worden ingezet voor landbouw- of dierenbeschermingsdoeleinden.

Net voor het maaiseizoen

Een belangrijke motivatie voor deze verandering is de bescherming van jonge reekalfjes tijdens de maaiwerkzaamheden in het voorjaar. Drones hebben bewezen een vitaal instrument te zijn voor het opsporen en veiligstellen van deze dieren voordat het maaien begint, waardoor het risico op verwonding of dood wordt verminderd. De aanpassing in de regelgeving komt op een kritiek moment, net voordat het maaiseizoen van start gaat, en is een duidelijk teken van Duitslands inzet voor zowel de landbouw als dierenwelzijn.

Duitsland maakt hierbij handig gebruik van het feit dat lidstaten de mogelijkheid hebben om nationale ‘regels’ te stapelen bovenop de Europese droneregels. Daarmee kunnen extra restricties worden ingevoerd (zoals in Nederland het geval is), of juist versoepelingen worden doorgevoerd.

1:1-regel

De nieuwe Duitse regelgeving specificeert verder een 1:1-verhouding voor de zijdelingse afstand tot de genoemde gebieden, gerelateerd aan de vlieghoogte van de drone. Dit houdt in dat als een drone hoger dan 10 meter vliegt, de zijdelingse afstand tot bijvoorbeeld woonwijken dienovereenkomstig moet worden verhoogd, terwijl alle andere voorschriften van Open A3 van kracht blijven.

Deze speciale nationale regeling is voorlopig geldig tot 19 november 2024. Het doel is om de inzet van drones in de landbouw op velden die grenzen aan bebouwde of recreatieve gebieden te vergemakkelijken, waardoor zowel de efficiëntie als de veiligheid van dergelijke operaties wordt verbeterd.

Oproep aan minister Harbers

Nederlandse dierenbeschermers hebben inmiddels met veel belangstelling kennisgenomen van het Duitse initiatief om de regels voor de inzet van natuurdrones te versoepelen, aangezien in ons land sprake is van soortgelijke problematiek. In een reactie roepen ze minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) op om ook actie te ondernemen.

“Het is interessant om te zien dat dierenbeschermers van de Duitse overheid meer mogelijkheden krijgen om drones in te zetten voor bijvoorbeeld het redden van reekalfjes tijdens het maaiseizoen. Hier in Nederland lopen we tegen dezelfde restricties aan. We kunnen de C-ongelabelde drones niet meer inzetten in A3 vanwege de 150 meter afstand ten opzichte van bebouwing bij het afvliegen van landbouwpercelen,” zegt natuurdronepiloot Peter Haas van Kenniscentrum Reeën te Vorden.

Haas: “Het zou mooi zijn als minister Harbers werk maakt van een soortgelijke wetsaanpassing. Het gaat immers om vrijwilligerswerk, er zijn geen budgetten voor dure Specific categorie-vergunningen. Nederland: laat deze kans niet liggen!”

Een drone wordt ingezet om pasgeboren reekalfjes die zich in het hoge gras verstoppen te lokaliseren voordat er gemaaid wordt.

(coverfoto: Ronald Hissink)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier