Nieuws

EASA meldt dodelijk ongeluk met modelvliegtuig in eerste UAS-veiligheidsrapportage

Het Europese Agentschap voor de Luchtvaartveiligheid (EASA) heeft in zijn jaarlijkse veiligheidsrapportage voor het eerst een sectie gewijd aan voorvallen met onbemande luchtvaartuigen. Daaruit blijkt dat er zich in 2023 één dodelijk ongeluk heeft voorgedaan waarbij een onbemand luchtvaartuig betrokken was, namelijk een modelvliegtuig waarmee in clubverband werd gevlogen. Een ander ongeluk met een modelzweefvliegtuig leidde tot ernstige verwondingen.

Nieuw hoofdstuk, maar niet volledig

In de Annual Safety Review 2024 behandelt EASA voor het eerst het nieuwe domein van onbemande luchtvaartsystemen (UAS) en hun operaties. Het hoofdstuk is gebaseerd op ongevallen en ernstige incidenten met onbemande luchtvaartuigen die zich voordeden in EASA-lidstaten. De gegevens zijn verzameld op basis van EU-verordeningen over ongevallenonderzoek en meldingen van incidenten, evenals andere officiële bronnen.

Het werkelijke aantal drone-gerelateerde voorvallen in de EU is waarschijnlijk veel hoger. EASA benadrukt dat verplichte rapportage alleen geldt voor onbemande luchtvaartuigen die gecertificeerd of gedeclareerd moeten worden, tenzij een ongeval of incident resulteert in dodelijk of ernstig letsel bij een persoon of betrekking heeft op bemande luchtvaartuigen. Bovendien zijn ongevallen met militaire of door de overheid gebruikte onbemande systemen en experimentele luchtvaartuigen tijdens testvluchten uitgesloten.

Daarnaast is het vanwege beperkingen van de huidige incidentregistratie moeilijk om te bepalen in welke operationele categorie (open, specifiek of gecertificeerd) de onbemande luchtvaartuigen opereerden.

12 incidenten, waarvan 1 dodelijk

Desondanks bevat het hoofdstuk belangrijke statistieken en categorieën van voorvallen voor drone-operaties en modelvluchten. In 2023 werden er 12 incidenten gerapporteerd, waaronder 1 dodelijk ongeval en 9 niet-dodelijke ongevallen. Er waren ook 2 ernstige incidenten waarbij bemande luchtvaartuigen betrokken waren.

In 2023 waren er twee incidenten waarbij personen op de grond gewond raakten door UAS. Een dodelijk ongeval vond plaats toen een modelvliegtuig met een gewicht van 8 kg in volle vlucht een niet-betrokken modelpiloot raakte. Bij een ander ongeval raakte een 31 kg wegend modelzweefvliegtuig tijdens het lieren van zijn koers en veroorzaakte met zijn vleugel ernstig letsel bij een andere modelpiloot. Beide voorvallen vonden plaats op modelvliegterreinen. Slechts één van deze ongevallen werd officieel onderzocht.

Wat betreft bemande luchtvaart waren er twee ernstige incidenten waarbij grote vliegtuigen onbemande luchtvaartuigen tegenkwamen tijdens het opstijgen of landen. Deze incidenten kregen hoge veiligheidsscores vanwege de risico’s die ze met zich meebrachten. In beide gevallen bleef het echter onduidelijk om wat voor drone of modelvliegtuig het ging cq. wat voor omvang ze hadden.

Categorieën

De categorieën van voorvallen zijn onder andere ‘MAC’ voor bijna-botsingen en ‘LALT’ voor voorvallen op lage hoogte. Er is een hoge frequentie van gebruik van de categorie ‘OTHR’ (overige), wat kan wijzen op de unieke aard van UAS-incidenten. Verdere studie en verduidelijking van deze categorieën is nodig om het rapporteren van UAS-incidenten te verbeteren.

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier