Privacy policy

Dronewatch heeft deze privacyverklaring opgesteld om te laten zien dat wij uw privacy serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen Dronewatch met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende website: www.dronewatch.nl, hierna te noemen: ‘onze website’.

Alle persoonsgegevens die door onze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u via deze website verstrekt, wordt met zorg behandeld.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door onze website is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers. We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor het beheer van de website. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies maken het mogelijk om informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts browsers. Elke bezoeker kan zijn/haar browser zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Externe advertentieleveranciers (waaronder Google) maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website. Met de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door het beheer van advertentievoorkeuren te bezoeken.

Externe links en formulieren

Ons contactformulier, reactieformulier en nieuwsbriefaanmeldformulier verzoeken de gebruikers ons van persoonlijke informatie te voorzien (zoals naam en emailadres).

Onze website bevat links naar andere sites en sites van (zakelijke) partners die niet tot onze website behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid noch de inhoud van externe websites. In uitzonderingsgevallen deelt onze website informatie met geselecteerde partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U wordt daar altijd van op de hoogte gebracht.

U vindt op onze website op een aantal plaatsen doorverwijzingen (‘affiliate links’) naar partnersites waar u apparatuur kunt aanschaffen. Op onze website zelf worden geen apparaten verkocht. Wij ontvangen echter een kleine commissie wanneer u op een partnersite een aankoop doet.

Onze website biedt een reactiemogelijkheid aan. Deze informatie wordt na goedkeuring openbaar zichtbaar gemaakt. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft. Dronewatch heeft het recht om content die door gebruikers op onze website gecreëerd is her te gebruiken voor (commerciële) doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dronewatch verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dronewatch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dronewatch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beheren in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via www.dronewatch.nl/contact.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren uiterlijk binnen vier weken op dergelijke verzoeken.

Dronewatch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Acceptatie 

Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze website gebruikt, u akkoord gaat met de inhoud van deze privacy policy. Als u het met de privacy policy of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze website.

Wijzigen van de privacyverklaring

Dronewatch houdt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Wanneer u van onze website gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht de privacy policy te hebben geaccepteerd.

update 17 april 2016 betreft wijziging ‘Treveri Holding BV’ in ‘Treveri’, vermelding van de website ‘wearable.nl’ verwijderd.

update 21 februari 2020 betreft toevoeging paragrafen ‘Delen van persoonsgegevens met derden’ en ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

update 28 november 2021 betreft tekstuele wijzigingen. ‘Treveri’ vervangen door handelsnaam ‘Dronewatch’. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier