Regelgeving

Regels voor recreatief gebruik drone

Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande vliegtuigen of helikopters. De populariteit van drones groeit snel. Drones delen het luchtruim met andere luchtvaartuigen. Als een vliegtuig botst met een drone, kan het verongelukken. Ook mensen op de grond kunnen gewond raken door een ongeluk met een drone. De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Zowel in de lucht als op de grond.
Als u privé met een drone vliegt, moet u zich houden aan de Regeling Modelvliegen. Met deze regels wil de overheid ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen.

Regels voor beroepsmatig gebruik drone

Met beroepsmatig of zakelijk gebruik van RPAS wordt het gebruik met een economisch of bedrijfsmatig oogmerk bedoeld. Op het beroepsmatig gebruik zijn o.a. het Besluit met regels voor- en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van toepassing. Bedrijven of beroepspiloten mogen een RPA alleen gebruiken als ze een vergunning of ontheffing hebben van de ILT.

Verschil tussen ROC en ROC-Light

Wie in Nederland in opdracht van derden, beroepsmatig dus, aan het werk gaat met een drone valt automatisch onder de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Daarin staat dat je als organisatie dient te beschikken over een RPAS Operator Certificate (ROC), of een ontheffing hiervoor, het ROC-light.
Om het kort en bondig samen te vatten zie onderstaande verschil-tabel, of hier wat uitgebreider.

Regelhulp voor bedrijven – Drones

Wilt u bedrijfsmatig aan de gang, maar weet u niet welke vergunningen en licenties u daar voor nodig heeft, doe dan de check aan de hand van de vragenlijst.

 

(inhoud van deze pagina: Huib Kling)

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier