Voorwaarden Yuneec Typhoon Wizard winactie

Als je meedoet aan onze Typhoon Wizard in samenwerking met Yuneec verklaar je akkoord te zijn met de volgende voorwaarden die gesteld worden aan de winactie zoals georganiseerd door Dronewatch:

 • De prijs zoals van toepassing in deze winactie betreft de Yuneec Typhoon Wizard remote control (dus geen Q500 of andere drone);
 • Instagram gebruikers mogen meerdere foto’s inzenden;
 • Alleen deelnemers die @PixAirnl volgen op Instagram én een foto op hun eigen account plaatsen waarin @PixAirnl en de hashtag #wizardwinactie genoemd wordt dingen mee;
 • Deelnemers zijn ouder dan 16 jaar en woonachtig in Nederland of België;
 • Deelname is mogelijk tot dinsdag 22 maart 2016 12:00;
 • De Typhoon Wizard wordt ter beschikking gesteld door Yuneec. Dronewatch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor garantie of andere claims;
 • Bij deze actie wordt gebruik gemaakt van Instagram voor het verzamelen van foto’s. Dit platform is verder op geen enkele wijze verbonden aan de organisatie van deze winactie;
 • De winnaar krijgt via Instagram bericht;
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Dronewatch gerechtigd een andere winnaar te trekken;
 • Dronewatch is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Dronewatch kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten;
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Dronewatch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar;
 • Dronewatch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar;
 • Dronewatch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag;
 • Dronewatch is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden;
 • Dronewatch is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Dronewatch daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Dronewatch op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt;
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan;
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kun je gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Dronewatch zal zo spoedig mogelijk reageren;
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier